print sitemap zoeken disclaimer contact

Jongbloed Dakar Team

Jongbloed Dakar Team

Echtscheiding en fiscus

Afkoop alimentatie (soms) niet aftrekbaar

Afkoop van alimentatie is aftrekbaar. Maar pas op dat de betaling niet te vroeg gaat plaatsvinden. In dit artikel bespreken wij een casus bij de rechtbank Zeeland - West-Brabant. Hier kwam belastingplichtige nog met de schrik vrij.

Afkoop alimentatie bij echtscheiding

Henk voldoet € 480.000 aan zijn ex-echtgenote inzake de afkoop van partneralimentatie. De afkoop is aftrekbaar mits het huwelijk is geëindigd. Partneralimentatie welke wordt voldaan voordat de inschrijving van de echtscheidingsbeschikking heeft plaatsgevonden is - in beginsel - niet aftrekbaar. Dit kan anders zijn als partijen duurzaam gescheiden leven en partijen anders zijn overeengekomen. Vorenstaande geldt echter niet voor de afkoop van partneralimentatie. Overleg dus met een fiscalist als u in een echtscheidingsprocedure betrokken bent. Naast een goede advocaat is een fiscalist dus meestal noodzaak.

In de onderhavige casus wordt een deel van de afkoopsom - als voorschot - voldaan voordat de inschrijving van de echtscheiding heeft plaatsgevonden. De echtscheiding wordt ingeschreven in september 2015, maar in juni 2015 wordt al een bedrag van € 150.000 als voorschot voldaan. Het restant van de afkoop partneralimentatie wordt in december 2015 voldaan. De scherpe inspecteur stelt dat de eerste betaling ad € 150.000 niet aftrekbaar is, omdat partijen op dat moment formeel nog niet waren gescheiden.

De rechtbank verwerpt het standpunt van de inspecteur met een (gelukkig) praktische insteek. Henk moet zijn vrouw € 480.000 betalen i.v.m. de afkoop van partneralimentatie. Deze is pas aftrekbaar als de verplichting hiertoe bestaat, dit is vanaf het moment dat de inschrijving bij de burgerlijke stand heeft plaatsgevonden. De reeds betaalde € 150.000 wordt verrekend met de betaling in december 2015. De gehele verplichting is echter in 2015 (het belastingjaar) als persoonsgebonden aftrek voldaan.

Noot fiscaal jurist inzake afkoop partneralimentatie

Op grond van artikel 6 lid 1 letter b (wet IB) zijn afkoopsommen die worden voldaan aan gewezen echtgenoten aftrekbaar. Van een gewezen echtgenoot is pas sprake als de echtscheiding volledig is afgerond (dus na inschrijving). Ook als de afkoopsom wordt gestort in een polis (lijfrente) ten behoeve van uw ex-echtgenoot is deze som aftrekbaar als persoonsgebonden aftrek. De uitkeringen uit de polis zijn belast bij uw ex-echtgenote, hierdoor zijn de termijnen belast (en dus niet ineens). Een afkoopsom inzake partneralimentatie bij een scheiding van tafel en bed is niet aftrekbaar (en wel belast bij de ontvanger).

Te vroeg betaalde afkoopsommen kunnen problemen opleveren. In het ergste geval is de afkoop wel belast bij de ontvanger en niet aftrekbaar bij de betaler. Betaal afkoopsommen niet voordat de echtscheiding volledig is afgewikkeld en is ingeschreven. De uitspraak is keurig en erg redelijk, maar lijkt ons - gezien het kasstelsel uit 3.147 wet IB - niet helemaal juist.

Bron afkoop partneralimenatie en belastingen

Rechtbank Zeeland - West Brabant d.d. 6 juli 2022 ECLI:NL:RBZWB:2022:3530

Deel deze pagina

Laatste update op 09-09-2022
Artikel gemaakt op 08-09-2022
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Kennisbank Echtscheiding en fiscus Afkoop partneralimentatie en aftrek

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap