print sitemap zoeken disclaimer contact

Tijdelijke overbrugging voor flexibele arbeidskrachten (TOFA)

In het kader van de coronacrisis heeft de regering een groot aantal financiële tegemoetkomingsregelingen ontworpen. Eén van deze regelingen is de tijdelijke overbrugging voor flexibele arbeidskrachten, ofwel TOFA.

Aanvragen TOFA regeling

Aanvragen kunnen vanaf 22 juni 2020 worden ingediend. Deze kunnen hier worden ingediend

NOW en behoud van werkgelegenheid en TOFA-regeling

Via de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) heeft de regering getracht werkgevers (deels) te compenseren voor hun loonkosten bij terugvallende of volledig weggevallen omzet als gevolg van de coronacrisis. Gedachte achter de NOW is, dat hiermee zoveel mogelijk werkgelegenheid behouden blijft, ook voor flexwerkers.

In werkelijkheid verloren desalniettemin veel flexkrachten hun baan en hun inkomen. Veel flexkrachten komen na ontslag niet in aanmerking voor een uitkering op basis van de werkeloosheidswet of bijstandswet.

Geen WW of bijstand en TOFA-regeling

Dit wordt enerzijds veroorzaakt door de referte-eis die geldt voor de WW-uitkering (werknemers moeten tenminste 26 van de laatste 36 weken hebben gewerkt willen zij in aanmerking komen voor WW), anderzijds wordt dat bijvoorbeeld veroorzaakt door de gezinssituatie (thuiswonende studerende kinderen kunnen in de regel geen aanspraak maken op bijstand vanwege overig inkomen binnen het huishouden).

De Tweede Kamer heeft de regering daarom gevraagd om een aparte financiële tegemoetkoming voor deze groep werkenden.

Waarom TOFA-regeling

Omdat een compensatieregeling voor flexmedewerkers op basis van een loongerelateerde uitkering te complex bleek, heeft de regering via de TOFA een vaste compensatie toegekend.

Deze uitkering bedraagt € 550 bruto per maand (in eerste aanleg € 600)

Voorwaarden TOFA-regeling

De regeling is van toepassing op mensen die:

  1. een substantieel inkomen hadden (februari minimaal € 400);
  2. sinds 1 maart substantieel inkomensverlies hebben geleden (minimaal 50%);
  3. daardoor geen substantieel inkomen meer hebben; en
  4. ten behoeve van hun levensonderhoud geen aanspraak kunnen maken op andere inkomensvoorzieningen.

Kan ik aanspraak maken op TOFA bij € 600 loon

Als ik wel een deel van mijn inkomen kwijt ben, maar in april nog € 600 verdiende, kan ik dan aanspraak maken op de TOFA?
Nee, dat kan niet. Het gaat alleen om de gevallen waarin geen sprake meer is van substantieel inkomen. De grens wordt gelegd bij een inkomen beneden de grens van € 600.

Kan ik alleen TOFA aanvragen als ik ontslagen ben?

Nee, ook als sprake is van inkomensverlies zonder ontslag, kan de TOFA worden aangevraagd. Dit kan bijvoorbeeld aan de orde zijn bij oproepkrachten die niet kunnen werken doordat zij in thuisquarantaine zitten vanwege een zieke huisgenoot.

Kent de regeling een leeftijdsgrens?

Ja, flexkrachten jonger dan 18 jaar kunnen geen tegemoetkoming op basis van de TOFA krijgen. Ook werknemers die de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt, komen niet in aanmerking voor de regeling.

Hoe beoordeel ik of sprake is van inkomensverlies van ten minste 50%?

Voor de berekening van de omvang van het inkomensverlies, wordt het inkomen van de maand april afgezet tegen het inkomen in de maand februari 2020.

Ik heb in mei veel minder inkomen dan in februari, maar in april nog niet, kom ik dan alsnog voor de TOFA in aanmerking?

Nee, er wordt alleen naar het inkomensverlies in april 2020 gekeken.

Wanneer ontvang ik de tegemoetkoming?

De flexkrachten die voor de TOFA in aanmerking komen, ontvangen op zijn vroegst in de 2e helft van juli hun compensatie-uitkering.

Bronnen

Eerste kamerbrief inzake flexwerkers

Kamerbrief d.d. 3 juni 2020

Vragen over Tofa regeling ?

Bedrijfsnaam

*

Naam

*

Aantal medewerkers

Bent u tevreden over uw belastingadviseur :

Wilt u een vrijblijvende offerte / advies ontvangen?

Opmerkingen/vragen

Ja, ik ga akkoord met de verwerking van mijn gegevens. Jongbloed Fiscaal Juristen NV mag mij per e-mail info sturen en mijn persoonlijke gegevens gebruiken om mijn interessegebieden vast te stellen zoals hier beschreven, en ik ben me ervan bewust dat ik op elk moment mijn toestemming kan intrekken.

Deel deze pagina

U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Actueel Coronavirus en belastingen TOFA-regeling

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap