print sitemap zoeken disclaimer contact

Jongbloed Dakar Team

Jongbloed Dakar Team

Rechtspraak

Advies auto van de zaak?

Vraag onze fiscaal juristen

Klik hier

Discussie over bijtelling?

Vraag vrijblijvende offerte

Klik hier

Bezwaarprocedure inzake auto van de zaak?

Vraag vrijblijvende offerte

Klik hier

Meerdere auto's van de zaak?

Vraag vrijblijvend advies

Klik hier

Bijtelling als auto niet ter beschikking wordt gesteld

Geen bijtelling als auto niet ter beschikking wordt gesteld voor privékilometers, een kilometeradministratie is niet altijd nodig.

De bijtelling over de auto van de zaak

Als een werknemer een auto van de zaak ter beschikking gesteld krijgt en hiermee meer dan 500 kilometer per jaar privé heeft gereden, dan moet hij de auto als inkomen aanmerken (artikel 13bis Wet Loonbelasting). Voor de omvang van het inkomen bestaat een forfaitaire regeling (0%, 14%, 20% of 25% van de cataloguswaarde). Hierbij is het wel van belang dat de auto daadwerkelijk door de werkgever aan de werknemer ter beschikking wordt gesteld voor privékilometers/ privégebruik. Doet de werkgever dit niet, dan is er geen sprake van een bijtelling.

Als een werkgever aannemelijk kan maken dat een werknemer een bedrijfsauto alleen mag gebruiken voor de werkzaamheden van het bedrijf, dan is er geen sprake van een terbeschikkingstelling van de auto. De werkgever kan dit aantonen via:

  • een kilometeradministratie;
  • geloofwaardige verklaringen;
  • overeenkomsten met de werknemer en eventueel verzekeraar van de auto;
  • overig bewijs.

Procedure over bijtelling en geen terbeschikkingstelling

In een procedure bij de Rechtbank Breda in 2012 had de werkgever geen kilometeradministratie. De rechter was echter van mening dat de verklaringen van de werknemers en de DGA dusdanig geloofwaardig waren, dat vast stond dat de auto's niet ter beschikking waren gesteld. De verklaringen van de werknemers lagen in lijn met de verklaringen van de werkgever. De Belastingdienst kon het tegendeel niet bewijzen.

In een procedure bij het Gerechtshof in Amsterdam (21 mei 2015) ging het niet goed voor de belastingplichtige. In dit geval stond de auto volgens een DGA hem niet ter beschikking omdat de auto achter slot en grendel stond en de autosleutels in de kluis lagen. De auto staat hiermee ter beschikking aan de DGA en dus ook voor privédoeleinden. De auto is gebruikt voor werkzaamheden en staat hiermee ter beschikking. Het verboden privégebruik is niet schriftelijk vastgelegd, dit had in deze casus wel moeten gebeuren (met controle door derde).

Bron ter beschikking stellen en auto van de zaak

Rechtbank Breda 19 december 2012 over geen kilometeradministratie en geen bijtelling over auto van de zaak.

Gerechtshof 11 november 2004 over geen bijtelling zonder kilometeradministratie.

Gerechtshof Amsterdam 21 mei 2015 (publicatie 5 augustus 2015) ECLI:NL:GHAMS:2015:2283.

Deel deze pagina

Laatste update op 14-08-2015
Artikel gemaakt op 28-03-2013
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Fiscale tips Auto van de zaak Rechtspraak Bijtelling als auto ter beschikking wordt gesteld

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap