print sitemap zoeken disclaimer contact

Voorziening dubieuze debiteuren

Als een vordering op een debiteur niet meer volwaardig is, kan deze worden afgewaardeerd. Goed koopmansgebruik staat dit toe. Ook de Hoge Raad (15 februari 1989) vindt dit goed, zij stelt de volgende voorwaarden:

 1. waarderen naar een redelijk oordeel van de ondernemer;
 2. omstandigheden beoordelen per balansdatum;
 3. individuele beoordeling per debiteur (bij grote omvang mag een ervaringscijfer ook).

Een combinatie tussen een individuele en collectieve (procentueel ervaringscijfers) beoordeling van debiteuren is toegestaan.

Fiscale voorziening dubieuze debiteur

Als een vordering op een debiteur wellicht niet wordt betaald (niet meer volwaardig is), kan deze (deels) worden afgewaardeerd. Deze afwaardering gaat ten laste van de winst. Hoe werkt dit?

 1. Voor de waardering moet u kijken naar alle omstandigheden op balansdatum.
 2. Informatie na balansdatum (en op moment opstellen van de jaarrekening) mag u meenemen.
 3. Het gaat om het subjectieve en redelijke oordeel zoals u als ondernemer dit inschat.
 4. U mag de vordering op debiteuren in totaal (ervaringscijfer) maar ook individueel beoordelen.

Voorziening wel voldoende onderbouwen

Een gevormde voorziening moet wel voldoende worden onderbouwd. Bijvoorbeeld een voorziening voor groot onderhoud, garantie maar ook voor vakantiedagen moet worden voorzien van een specificatie, notulen, offerte, etc. Zie hiertoe ondermeer een uitspraak van het Gerechtshof Arnhem Leeuwarden d.d. 30 november 2021 (ECLI:NL:GHARL:2021:11109) en procedure bij het Gerechtshof Amsterdam d.d. 10 maart 2021 (ECLI:NL:GHAMS:2021:BQ0143). Goed koopmansgebruik eist dat een aftrekpost of voorziening met feiten wordt onderbouwd, dit moet de belastingplichtige aannemelijk maken. Er geldt een vrije bewijsleer edoch dit wil niet zeggen dat een korte notitie voldoende is.

Praktijk en jurisprudentie dubieuze debiteuren

Afboeking dubieuze debiteur

In de fiscale praktijk wordt vaak gekozen voor individuele voorzieningen op debiteuren. Soms echter ook op grond van een inschatting met een wegingsfactor, bijvoorbeeld:

 • 0 - 3 maanden : 25% debiteurenvoorziening.
 • 3 - 6 maanden : 50% debiteurenvoorziening.
 • 6 - 9 maanden : 75% debiteurenvoorziening.
 • 9 maanden en meer : 100% debiteurenvoorziening.

Specifieke en algemene voorziening

Een specifieke voorziening (dus per debiteur) en een algemene voorziening moeten goed worden onderbouwd. In een procedure bij het Gerechtshof Amsterdam d.d. 10 maart 2011 (nummer 09/00689) werd dit niet geaccepteerd door de rechter omdat een goede onderbouwing ontbrak

Geen incassomaatregel bij dubieuze debiteur

In een procedure bij de Rechtbank Gelderland d.d. 27 december 2017 (ECLI NL RBGEL:2017:6724) kwam een voorziening voor dubieuze debiteuren aan de orde. Een belastingplichtige levert grondstoffen en vormt een voorziening voor een vordering van ruim € 1.000.000. De Belastingdienst is het niet eens met de voorziening / afboeking, de belastingplichtige bleef namelijk grondstoffen leveren. De voorziening wordt gevormd in 2006 en in 2016 wordt de vordering alsnog volledig voldaan. De belastingplichtige heeft geen incassomaatregelen genomen omdat dan het risico zou bestaan dat de klant failliet zou gaan. De voorziening mag worden gevormd, aldus de rechter.

Rente rekenen bij dubieuze debiteur

Vanaf 30 dagen (na ontvangst van de factuur door de debiteur) mag u wettelijke rente rekenen. Een ingebrekestelling is hiervoor niet vereist. De rente is gelijk aan de basisherfinancieringsrente van de ECB te verhogen met 7%.

Omzetbelasting en dubieuze debiteur

Vergeet niet de omzetbelasting op een definitief oninbare vordering terug te vragen bij de Belastingdienst. Dit mag vanaf 12 maanden en u kunt dit rechtstreeks in uw aangifte omzetbelasting opnemen. Maak wel voor elke debiteur een kort dossier aan.

Bron dubieuze debiteur

Hoge Raad 11 december 1957, BNB 1958/22.

Hoge Raad 15 februari 1989, BNB 1989/144.

Gerechtshof Amsterdam d.d. 10 maart 2011 (nummer 09/00689.

Rechtbank Gelderland d.d. 27 december 2017 (ECLI NL RBGEL:2017:6724.

Deel deze pagina

Laatste update op 21-03-2022
Artikel gemaakt op 04-01-2018
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Fiscale tips Bedrijven Fiscale voorzieningen Voorziening dubieuze debiteuren

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap