print sitemap zoeken disclaimer contact

Executieverkoop Belastingdienst voorkomen

Als een ondernemer de belastingschulden niet kan betalen, kan de Belastingdienst beslag leggen op bankrekeningen, salarissen en (on)roerende zaken. Regelmatig adviseren wij dan ook ondernemers en DGA's bij een mogelijke executieverkoop door de Belastingdienst. Het slechtste advies is om niets te doen, u moet zelf aan de spreekwoordelijke bal blijven en met de Belastingdienst in gesprek komen of blijven. Wat soms steekt is dat een executie ook wordt doorgezet als er nog discussie bestaat over de (omvang van) de opgelegde aanslagen.

Procedure tegen de Belastingdienst bij executie

Als een betalingsregeling, verzoek om kwijtschelding en alle overige opties zijn uitgewerkt, dan rest vaak nog maar één route. Een laatste redmiddel om een verkoop / executie te voorkomen is de zogenaamde verzetsprocedure op grond van artikel 17 van de Invorderingswet. U procedeert dan bij de civiele rechter tegen de opgelegde dwangbevelen. De Belastingdienst kan onrechtmatig jegens een ondernemer handelen door een executie ook uit te voeren.

Een dergelijke procedure heeft een vertragend effect op de verkoop (schorsende werking). De wet is hier duidelijk over (artikel 17 lid 2 invorderingswet). De Hoge Raad heeft in 1994 (HR 7 oktober 1994) een nuancering aangebracht, de schorsende werking kan alleen door een rechter worden opgeheven als er sprake is van misbruik van procesrecht. Dus als u echt kansloos bent zal er geen schorsende werking zijn, zie hiertoe een procedure bij de Rechtbank Rotterdam d.d. 24 mei 2017 (ECLI:NL:RBROT:2017:4167). De rechter zal dan de belangen van de ondernemer (geen of latere executie) afwegen tegen de belangen van de Belastingdienst (spullen bij executie verkopen).

Wetswijziging verzetsprocedure 2018

Per 1 januari 2018 is de invorderingswet aangepast, een verzetsprocedure heeft hierdoor geen schorsende werking meer !

Beleid van de Belastingdienst bij executie

De Belastingdienst stelt vaak dat ze gewoon mogen executeren als ze hiervoor toestemming hebben van het Ministerie van Financiën. Dit zal dan gebeuren op grond van een "notitie" van de Staatssecretaris, deze is echter in strijd met de genoemde wetsbepaling in de Invorderingswet. Ook de nationale ombudsman is dit met de ondernemer eens, een wet gaat voor een notitie / beleid van de Staatssecretaris. De rechtspraak is gelukkig helder: "schorsende werking volgt uit de wet en het is aan de rechter om hier iets van te vinden. Niet aan de Belastingdienst of het Ministerie". Zie hiertoe onder meer een uitspraak van de Rechtbank Utrecht d.d. 14 september 2011 en een arrest van de Hoge Raad d.d. 8 juni 2007. Ook in een meer recente arrest kwam dit aan de orde, Hoge Raad d.d. 1 mei 2015.

Advisering over executie

Als u een nader advies wenst over betalingsproblemen met de Belastingdienst helpen wij u graag. Neem gerust contact op voor een afspraak.

Bron executieverkoop Belastingdienst

Hoge Raad d.d. 1 mei 2015 (ECLI:NL:2015:1188).

Hoge Raad d.d. 8 juni 2007 (ECL:NL:HR:2007:BA1525).

Hoge Raad d.d. 7 oktober 1994 (ECLI:NL:HR:1994:ZC1475).

Gerechtshof 's Hertogenbosch d.d. 5 december 2017 (ECLI:NL:GHSHE:2017:5464)

Meer weten van executieverkoop belastingdienst voorkomen

Deel deze pagina

Laatste update op 27-01-2022
Artikel gemaakt op 04-12-2017
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Kennisbank Formeel belastingrecht Beslag belastingdienst Executieverkoop belastingdienst voorkomen

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap