print sitemap zoeken disclaimer contact

Verlenging uitstel van betaling bij de Belastingdienst aanvragen? Wat zijn de voorwaarden?

Bijzonder uitstel belastingschulden

Nieuws april 2022

Om duidelijkheid te geven over de opgebouwde schulden van ondernemers tijdens de coronacrisis ontvangen ondernemers deze week of volgende week een brief van de Belastingdienst met alle schulden die tot 31 januari 2022 zijn opgebouwd. Aflossing (renteloos) moet vanaf 1 oktober 2022 in 60 gelijke termijnen. Het gaat om ruim 270.000 ondernemers. Via een rekentool kunt u bekijken wat u moet aflossen. In de reken hulp zat in eerste instantie een fout omdat deze geen rekening hield met de termijn van 60 maanden.

Nieuws januari 2022 (uitstel tot 1 april 2022)

Om ondernemers en bedrijven te helpen heeft het kabinet besloten om het uitstel van betaling bij de Belastingdienst te verlengen tot 31 maart 2022. Het uitstel liep officieel af op 31 januari 2022. Op dit moment staat er ruim € 18 miljard aan belastingschulden open bij ongeveer 400.000 ondernemers. Ondernemers die al gebruik maken van de uitstel regeling hoeven verder geen actie te ondernemen. Als u nog geen gebruik maakt van de regeling moet u dit voor 31 maart 2022 melden bij de Belastingdienst. Voor meer informatie lees dit artikel op de site van de Belastingdienst.

Uitstel bij de Belastingdienst aanvragen

Veel ondernemers hebben in verband met de financiële gevolgen van de COVID-19-pandemie uitstel van betaling aangevraagd bij de Belastingdienst voor lopende belastingschulden.

Vóór 30 juni 2021 actie ondernemen! 

Het is van belang om, ingeval het uitstel van betaling afloopt, tijdig verlenging aan te vragen. Het is bijna vanzelfsprekend dat ook tijdig aangifte moet worden gedaan. Uitstel van betaling wil immers niet zeggen dat geen tijdige aangifte hoeft te worden gedaan. Alleen als tijdig verlenging is aangevraagd, kan ook een beroep worden gedaan op de aflossingsregeling van 36 maanden; deze aflossing begint dan te lopen vanaf 1 oktober 2021.

Verlengd uitstel aanvragen bij de Belastingdienst

Tot en met 30 juni 2021 kan bijzonder uitstel van betaling vanwege de coronacrisis worden aangevraagd voor alle aanslagen van de volgende belastingen: Inkomstenbelasting, Zorgverzekeringswet,  Vennootschapsbelasting, Loonheffingen, Omzetbelasting, Assurantiebelasting, Kansspelbelasting,  Verhuurdersheffing, Milieubelastingen, Binnenlandse accijnzen en Verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken.

Verlengen uitstel voor belastingschulden beneden € 20.000

Bij de verlenging van het uitstel moet aannemelijk worden gemaakt dat de betalingsproblemen hoofdzakelijk zijn veroorzaakt door de COVID-19-crisis. Dat kan bijvoorbeeld doordat cijfermatig wordt toegelicht hoe de omzet is gedaald.

Verder moet de ondernemer / onderneming verklaren dat er alles aan wordt gedaan om de liquiditeitspositie te behouden of te versterken. In deze verklaring staat dat de onderneming geen eigen aandelen inkoopt, geen dividenden uitkeert, en dat aan bestuur en directie geen bonussen, winstuitdelingen of andere betalingen die kenmerken van bonussen hebben worden uitgekeerd. Het verzoek voor verlenging bijzonder uitstel geldt voor alle aanslagen en belastingen waarvoor u eerder uitstel van betaling hebt aangevraagd.

Aanvragen van verlenging van bijzonder uitstel is mogelijk via deze link.

Verlengen uitstel voor belastingschulden voor bedragen hoger dan € 20.000

Om op het verzoek om verlenging van uitstel van betaling te beslissen, heeft de Belastingdienst extra informatie nodig waaruit blijkt dat u betalingsproblemen hebt die hoofdzakelijk zijn veroorzaakt door de coronacrisis.

Omdat het om een hoog belastingbedrag gaat, heeft de Belastingdienst in deze gevallen ook een verklaring nodig van een derde-deskundige.

Een derde-deskundige is bijvoorbeeld een externe consultant, een externe financier, een branche-organisatie of uw belastingadviseur of accountant.

De deskundige moet aannemelijk maken dat er betalingsproblemen zijn op het moment waarop om uitstel wordt gevraagd, of kort daarna. Uit de verklaring moet blijken dat de financiële problemen hoofdzakelijk zijn ontstaan door de COVID-crisis.

Daarnaast bevat de verklaring van de derde-deskundige een zogenoemde liquiditeitsprognose. Deze prognose moet volgens de derde-deskundige aannemelijk zijn. De prognose moet worden gemaakt aan de hand van feiten en omstandigheden die bekend zijn op het moment dat om uitstel van betaling wordt gevraagd. De deskundige licht toe welke gegevens de ondernemer heeft verstrekt voor de verklaring.

De verklaring van de derde-deskundige en de liquiditeitsprognose dienen als bijlagen te worden meegestuurd bij het verzoek om verlenging van het bijzonder uitstel.

Ook nu moet worden verklaard dat er alles aan wordt gedaan om de liquiditeitspositie te behouden of te versterken.

In deze verklaring staat dus opnieuw dat de onderneming geen eigen aandelen inkoopt, geen dividenden uitkeert en dat aan bestuur en directie geen bonussen, winstuitdelingen of andere betalingen die kenmerken van bonussen hebben worden uitgekeerd.

Bron uitstel van betaling

Artikel Belastingdienst

Vragen over uitstel van betaling? Offerte voor deskundigenverklaring?

Bedrijfsnaam

*

Naam

*

Aantal medewerkers

Bent u tevreden over uw belastingadviseur :

Wilt u een vrijblijvende offerte / advies ontvangen?

Opmerkingen/vragen

Ja, ik ga akkoord met de verwerking van mijn gegevens. Jongbloed Fiscaal Juristen NV mag mij per e-mail info sturen en mijn persoonlijke gegevens gebruiken om mijn interessegebieden vast te stellen zoals hier beschreven, en ik ben me ervan bewust dat ik op elk moment mijn toestemming kan intrekken.

Deel deze pagina

Laatste update op 12-04-2022
Artikel gemaakt op 12-03-2021
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Actueel Coronavirus en belastingen Belastingdienst en corona Bijzonder uitstel Belastingdienst

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap