print sitemap zoeken disclaimer contact

Jongbloed Dakar Team

Jongbloed Dakar Team

Rechtspraak

Advies auto van de zaak?

Vraag onze fiscaal juristen

Klik hier

Discussie over bijtelling?

Vraag vrijblijvende offerte

Klik hier

Bezwaarprocedure inzake auto van de zaak?

Vraag vrijblijvende offerte

Klik hier

Meerdere auto's van de zaak?

Vraag vrijblijvend advies

Klik hier

Tegenbewijsregeling bij autokostenforfait

Door het bijhouden van een kilometeradministratie of het verbieden van privégebruik (verbod) kan soms de bijtelling worden voorkomen. Hierbij valt onder meer te denken aan een bestelauto die buiten werktijd achter een hek op het terrein van de werkgever moet worden geplaatst. Dit werkt prima bij werknemers, maar bij een directeur-grootaandeelhouder (hierna DGA) kunnen er twijfels bestaan over het waarheidsgehalte.

Procedure over tegenbewijsregeling bij privégebruik

In een procedure bij het Gerechtshof Arnhem Leeuwarden d.d. 15 april 2014 kwam een dergelijke casus aan de orde. Als u een bijtelling wilt voorkomen door de bedrijfsauto's achter slot en grendel te plaatsen (buiten werktijd), dan gelden er een aantal belangrijke voorwaarden, deze zijn:

  • U moet aan zeer strenge voorwaarden voldoen.
  • Er moet controle op worden uitgeoefend (en deze moet geregistreerd worden).
  • Er moet een overeenkomst worden gesloten.
  • Er moet een duidelijk boetebeding worden afgesproken.

De inspecteur heeft hiertoe de volgende opdracht bij de DGA neergelegd:

  • “Uit de door u meegestuurde overeenkomst maak ik op dat uw cliënt de bijtelling achterwege wil laten op basis van het verbod op privégebruik. (...) De meegestuurde overeenkomst komt grotendeels overeen met de voorbeeld verbodsovereenkomst zoals deze op onze site www.belastingdienst.nl staat vermeld. Echter de opgelegde sancties zijn niet voldoende om het verbod realiteitswaarde te geven. (...) Dit dient aangepast te worden in de overeenkomst met uw cliënt. Het toezicht op naleving van het verbod privégebruik door de werkgever is zeer belangrijk. De mate van toezicht verschilt tussen werknemers en een DGA. (...) De controle door de werkgever moet te relateren zijn aan eventueel aanwezige agenda’s, werkroosters of werkstaten, vakantieoverzichten, ziekte- en verlofstaten, benzinebonnen, garagenota’s en dergelijke. (...)
  • Voor uw cliënt als DGA geldt een andere vorm van toezicht omdat een DGA praktisch gesproken geen reële afspraak kan maken met zijn werkgever over het te leveren bewijs. Daardoor is hij in zoverre niet op één lijn te stellen met een gewone werknemer. Een verbod op privégebruik kan alleen plaatsvinden als er op het verbod op privégebruik een andere vorm van toezicht plaatsvindt dan toezicht van de DGA op zichzelf. Een voorbeeld van toelaatbaar bewijs is als de DGA, net als zijn medewerkers, ook gecontroleerd wordt op het verbod op privégebruik door een onafhankelijke derde. De DGA zou bijvoorbeeld ook kunnen aantonen dat de auto na werktijd altijd op het bedrijventerrein blijft staan, door middel van cameratoezicht. Indien uw cliënt conform bovengenoemde voorwaarden een verbodsovereenkomst privégebruik auto overeenkomt en voldoende toezicht houdt op naleving van dit verbod, dan mag uw cliënt de bijtelling achterwege laten en hoeft er geen kilometeradministratie te worden bijgehouden.”

In de casus zoals deze vervolgens bij het Gerechtshof is behandeld wordt niet aan bovengenoemde voorwaarden voldaan.

In een procedure bij het Gerechtshof in Amsterdam (21 mei 2015) ging het niet goed voor de belastingplichtige. In dit geval stond de auto volgens een DGA hem niet ter beschikking omdat de auto achter slot en grendel stond en de autosleutels in de kluis lagen. De auto staat hiermee ter beschikking aan de DGA en dus ook voor privédoeleinden. De auto is gebruikt voor werkzaamheden en staat hiermee ter beschikking. Het verboden privégebruik is niet schriftelijk vastgelegd, dit had in deze casus wel moeten gebeuren (met controle door derde).

Bron ter beschikking stellen en auto van de zaak

Rechtbank Breda 19 december 2012 over geen kilometeradministratie en geen bijtelling over auto van de zaak.

Gerechtshof 11 november 2004 over geen bijtelling zonder kilometeradministratie.

Gerechtshof Amsterdam 21 mei 2015 (publicatie 5 augustus 2015) ECLI:NL:GHAMS:2015:2283.

Bron bijtelling bij auto achter slot en grendel

Gerechtshof Arnhem - Leeuwarden d.d. 15 april 2014.

Deel deze pagina

Laatste update op 14-08-2015
Artikel gemaakt op 01-05-2014
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Fiscale tips Auto van de zaak Rechtspraak Tegenbewijsregeling autokostenforfait

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap