Volg ons op:

Twitter Updates

WBSO en boete

Bedrijven kunnen de financiële lasten van R&D-projecten verlagen via de WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk) en de RDA (Research en Development Aftrek). De WBSO verlaagt de loonkosten. De werkgever / ondernemer moet hiervoor een zogenaamde S&O-verklaring opvragen. Als de ondernemer de administratie niet op orde heeft, dan kan de Belastingdienst de geclaimde WBSO terugvorderen, tevens kan een boete worden opgelegd. Deze boete kan alleen worden opgelegd als de ondernemer eerst 1 keer is gewaarschuwd (omtrent fouten in zijn administratie).

S&O-verklaring, onjuiste administratie en boete

Als u subsidie claimt (bijvoorbeeld WBSO), dan moet u aan administratieve verplichtingen voldoen (zoals het bijhouden van de aard, inhoud en omvang van de werkzaamheden, lees hiertoe artikel 24 Wet vermindering afdracht loonbelasting en premies volksverzekeringen). Voldoet uw administratie niet aan de gestelde eisen, dan kan de overheid (de Belastingdienst) een correctie S&O-verklaring opleggen (subsidie terugvragen) en een boete opleggen.

In een procedure bij het College van Beroep voor het Bedrijfsleven (d.d. 15 oktober 2014) kwam een zaak aan de orde over de mogelijkheden om een boete op te leggen. In het kort:

Het College van Beroep voor het Bedrijfsleven was het eens met de correctieverklaringen. Omdat er geen waarschuwing is afgegeven, moet de boete tot nihil worden verminderd. Bij 1 B.V. bleef de boete in stand, deze was namelijk wel gewaarschuwd.

Noot fiscaal jurist over WBSO en boete

De wet is niet duidelijk over de voorwaarden die worden gesteld aan een S&-verklaring. De subsidie is dus helder, maar de ondernemer weet niet precies aan welke eisen zijn administratie moet voldoen. Als de belastingplichtige / ondernemer een gestructureerde en duidelijke administratie heeft, lijkt mij geen plek voor een correctieverklaring.

In deze situatie is het bijzonder dat de wetenschap van de ondernemer (waarschuwing bij 1 B.V.) niet wordt toegerekend aan de andere B.V.'s. Voor de ondernemer is dit een schrale troost, immers enkel de boetes worden verminderd.

Bron WBSO en boete

College voor Beroep voor het Bedrijfsleven d.d. 15 oktober 2014 (ECLI NL CBB 2014 382).

Meer weten van wbso en boeteAuteur(s) van wbso en boete


mr. D.J.B. Jongbloed Dennis).
Fiscaal Jurist, DGA

088 027 00 00
d.jongbloed@jongbloed.tv


Jongbloed Fiscaal Juristen N.V.
Marthalaan 5
7511 AZ Enschede
, Overijssel

Artikel datum : 03-11-2014 | Artikel laatst gewijzigd : 04-11-2014

© 2019 Jongbloed Fiscaal Juristen