print sitemap zoeken disclaimer contact

Jongbloed Dakar Team

Jongbloed Dakar Team

WBSO

WBSO en boete

Bedrijven kunnen de financiële lasten van R&D-projecten verlagen via de WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk) en de RDA (Research en Development Aftrek). De WBSO verlaagt de loonkosten. De werkgever / ondernemer moet hiervoor een zogenaamde S&O-verklaring opvragen. Als de ondernemer de administratie niet op orde heeft, dan kan de Belastingdienst de geclaimde WBSO terugvorderen, tevens kan een boete worden opgelegd. Deze boete kan alleen worden opgelegd als de ondernemer eerst 1 keer is gewaarschuwd (omtrent fouten in zijn administratie).

S&O-verklaring, onjuiste administratie en boete

Als u subsidie claimt (bijvoorbeeld WBSO), dan moet u aan administratieve verplichtingen voldoen (zoals het bijhouden van de aard, inhoud en omvang van de werkzaamheden, lees hiertoe artikel 24 Wet vermindering afdracht loonbelasting en premies volksverzekeringen). Voldoet uw administratie niet aan de gestelde eisen, dan kan de overheid (de Belastingdienst) een correctie S&O-verklaring opleggen (subsidie terugvragen) en een boete opleggen.

In een procedure bij het College van Beroep voor het Bedrijfsleven (d.d. 15 oktober 2014) kwam een zaak aan de orde over de mogelijkheden om een boete op te leggen. In het kort:

  • B.V.'s waren werkzaam op het gebied van duurzame energie.
  • Er is een S&O-verklaring afgegeven.
  • Er wordt een boekenonderzoek ingesteld en er worden gebreken in de administratie geconstateerd (stukken niet gedateerd, geen namen, geen aansluiting met urenadministratie, etc.).
  • In 2012 wordt een correctie S&O-verklaring opgelegd (met boete).

Het College van Beroep voor het Bedrijfsleven was het eens met de correctieverklaringen. Omdat er geen waarschuwing is afgegeven, moet de boete tot nihil worden verminderd. Bij 1 B.V. bleef de boete in stand, deze was namelijk wel gewaarschuwd.

Noot fiscaal jurist over WBSO en boete

De wet is niet duidelijk over de voorwaarden die worden gesteld aan een S&O-verklaring. De subsidie is dus helder, maar de ondernemer weet niet precies aan welke eisen zijn administratie moet voldoen. Als de belastingplichtige / ondernemer een gestructureerde en duidelijke administratie heeft, lijkt mij geen plek voor een correctieverklaring.

In deze situatie is het bijzonder dat de wetenschap van de ondernemer (waarschuwing bij 1 B.V.) niet wordt toegerekend aan de andere B.V.'s. Voor de ondernemer is dit een schrale troost, immers enkel de boetes worden verminderd.

Bron WBSO en boete

College voor Beroep voor het Bedrijfsleven d.d. 15 oktober 2014 (ECLI NL CBB 2014 382).

Deel deze pagina

Laatste update op 15-02-2021
Artikel gemaakt op 03-11-2014
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Kennisbank Innovatie en investeren WBSO WBSO en boete

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap