print sitemap zoeken disclaimer contact

Jongbloed Dakar Team

Jongbloed Dakar Team

Belastingtips Plus Magazine

Artikel Plus magazine Februari 2007

Leuker kunnen ze het maken

Mijn vader en moeder zijn nu 65+. Ik heb voor hen een kort advies geschreven met allerlei extra mogelijkheden voor een gepensioneerde 65 plusser. Veel 65 plussers vullen geen aangifte Inkomstenbelasting in terwijl ze hierdoor geld laten liggen. Een kort en bondig overzicht van mijn advies aan mij ouders:

  1. Woning: over een woning zonder hypotheek is geen belasting verschuldigd. Los eventueel een kleine hypotheek af.
  2. Middeling: het inkomen over een aantal jaren middelen kan bij een 65 plusser voordeel opleveren. De teruggave is al gauw 500 euro.
  3. Belastingen: een 65 plusser hoeft slechts Inkomstenbelasting, ANW premie en AWBZ premie te betalen. De overige premies zijn niet verschuldigd. De effectieve belastingheffing is hierdoor veel lager, tot 17.319 euro 15,75% en tot en met 31.122 euro 23,5%.
  4. Ouderenkorting: is uw inkomen lager dan 31.256 euro dan heeft u recht op 374 euro extra (ouderen) korting. Bent u alleen dan is deze korting zelfs 562 euro.
  5. Aftrekpost: vanaf u 65e levensjaar heeft u recht op een extra aftrekpost van 795 euro. Als u een partner heeft die ook 65 is geweest mag u twee keer 795 euro aftrekken. Ziektekosten zijn hierdoor sneller aftrekbaar.
  6. Vermogen: vermogen in box 3 is tot 19.698 per persoon vrijgesteld, bij gehuwden dus 39.396 euro. Is uw inkomen lager dan 18.539 dan krijgt u nog extra vrijstellingen, de zogenaamde ouderentoeslag. Bij gehuwden moet dit individueel worden bepaald, hierdoor is al snel recht op een extra vrijstelling van 13.038 euro of zelfs 26.076 euro.
  7. Schenkingen: door schenkingen aan kinderen kunt u uw vermogen verlagen. U hoeft het geld niet daadwerkelijk aan de kinderen te betalen, dit kan onder schulderkenning. U kunt zelfs schenken onder een voorwaarde. Het kan verstandig zijn om een lijfrente van uw kinderen bij u tot uitbetaling te laten komen en vervolgens belastingvrij aan uw kinderen te schenken.
  8. Toeslagen: Uw inkomen is na bij uw pensioen vaak lager dan tijdens uw werkzame leven. Het is denkbaar dat u vanaf uw pensioen recht heeft op huurtoeslag of zorgtoeslag, dit vraag u aan bij de Belastingdienst.
  9. Algemeen: vergeet niet de 65 plus kaart aan te vragen en bezoek het ouderenloket van uw gemeente voor het verkrijgen van subsidies en bijdragen. De grijze haren korting loont.

Veel plezier met uw aangifte, lever deze in voor 1 april 2007.

Downloaden

Veel informatie is via het internet te downloaden

Voorlopige teruggave 2007

Informatie Belastingdienst over ziektekosten

Folder over ziektekosten en buitengewone lasten

Bestellen T Biljet (als u geen aangiftebiljet heeft ontvangen)

Folder over Schenken er erven

Opstelling ziektekosten

Algemene uitgaven

Premie ziekenfonds of ziektekostenverzekering (werkgevers- en werknemersdeel)
Idem fiscale partner (werkgevers- en werknemersdeel)
Nominale ziekenfondspremie en aanvullende ziekenfondsverzekering
Reisverzekering, alleen deel geneeskundige kosten
Vaste aftrek voor 65-plussers (1 of 2 x € 787)
Vaste aftrek voor arbeidsongeschiktheid (1 of 2 x € 787)

Specifieke uitgaven

Voorgeschreven medicijnen
Vaste aftrek huisapotheek (€ 23 per persoon)
25% van de eigen bijdrage i.v.m. verblijf in AWBZ-instelling
100% eigen bijdrage voor extramurale AWBZ-zorg
100% van eigen bijdrage verschuldigd door PGB-houder AWBZ-zorg

Hulpmiddelen (hoeft niet op medisch voorschrift):
Brillen, contactlenzen incl. vloeistof, tv-loep e.d.
Uitgaven voor vervoer van een zieke of invalide (geen ziekenbezoek, lees toelichting )
• Autokosten (controle)bezoeken artsen enz. (werkelijke kosten)
• Bijbetaling kosten ziekenvervoer (ook taxi)
• Autokosten voor een invalide
Kunstgebit en andere lichaamsprothesen
Hoorapparaten (incl. batterijen)
Breukbanden, korsetten, e.d.
Invalidenwagen, loopstok, rollator e.d.
Orthopedisch schoeisel, steunzolen, elastieken kousen e.d..
Medische artikelen, zoals bloeddrukmeter, koortsthermometer, precisieweegschaal
Overige hulpmiddelen (nader specificeren) lees toelichting
Aanpassingen aan een woning of andere aanpassingen (bijv. aan een auto) lees toelichting
Dieet op doktersvoorschrift 2) ( volgens tabel)
Uitgaven voor extra gezinshulp of kraamhulp (denk aan drempel, lees toelichting)
Extra uitgaven voor kleding en beddengoed (€ 320 of € 800)

Overige uitgaven

Eigen bijdragen voor kosten van bijv.:
• Huisarts, specialist, verloskundige, inenting
• Tandarts, orthodontist, mondhygiënist
• Therapeut, fysiotherapeut, logopedist e.d. (op medisch voorschrift)
• Plastische chirurgie (alleen i.v.m. lichamelijke of psychische stoornissen)
• Sterilisatie, abortus, reageerbuisbevruchting (alleen i.v.m. lichamelijke of psychische stoornissen)
• Oogcorrectie d.m.v. laserbehandeling (ook in privé-kliniek)
Contributie Diabetes Vereniging Nederland (DVN)
Adoptiekosten
Overlijdenskosten (specificeren en lees toelichting)
Begrafenisvereniging
Reiskosten regelmatig ziekenbezoek personen die bij aanvang ziekte tot uw huishouden behoorden
Rente voor een op 31-12-2000 bestaande schuld voor uitgaven ziekte of invaliditeit
Overige kosten (nader specificeren)

Belastingtips Plus Magazine [news] 2023-09-20 0000-00-00 0000-00-00

Deel deze pagina

Laatste update op 20-09-2023
Artikel gemaakt op 21-12-2006
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Plus Magazine

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap