print sitemap zoeken disclaimer contact

Tips 2019 voor ondernemers

Het is bijna weer tijd om de belastingaangifte 2018 te doen. Omdat 2018 reeds is verstreken, blikken we graag vooruit op het jaar 2019. Hieronder enkele belastingtips voor ondernemers, zowel specifiek voor de IB-ondernemer, de B.V. en de DGA als tips voor alle ondernemers. Veel ondernemers laten door ons een fiscale scan maken, wij kijken dan specifiek met een fiscale bril naar uw bedrijf.

Ook interesse in een fiscale scan? Mail ons gerust !

Fiscale tips 2019 voor de IB-ondernemer

1.     Speel in op lagere tarieven

De tarieven in box 1 voor inkomsten uit werk en woning zijn per 2019 verlaagd en zullen vanaf 2021 verder worden verlaagd:

  Inkomen max. € 20.142 Inkomen max. € 33.994 Inkomen max. € 68.507 Inkomen boven € 68.507
2019 / 2020

36,65

%

38,1

%

38,1

%

51,75

%
2021

37,05%

49,5

%

Het is daarom raadzaam kosten van de onderneming, indien mogelijk, zo veel mogelijk in de tijd naar voren te halen en opbrengsten, indien mogelijk, zo veel mogelijk uit te stellen. Hierbij kan gedacht worden aan de kostenegalisatiereserve, de herinvesteringsreserve, voorzieningen en aan vervroegd afschrijven.

2.     Zet stakingswinst om in een lijfrente

Staakt u de IB-onderneming in 2019? Voorkom dan directe afrekening door de stakingswinst om te zetten in een lijfrente. Het is ook mogelijk om de oudedagsreserve (FOR) om te zetten in een lijfrente.

De tariefsverlagingen in de komende jaren maken de aankoop van een lijfrente extra aantrekkelijk. U trekt nu immers uw storting af tegen maximaal 51,75%, terwijl u vanaf 2023 slechts maximaal 49,5% belasting betaalt over de uitkering.

3.     Beloning voor meewerkende partner?

Is uw partner niet bij de eigen onderneming in loondienst, maar werkt hij of zij wel mee? Dan kunt u hiermee fiscaal rekening houden. Gekozen kan worden voor de meewerkaftrek of een arbeidsbeloning.

Tips 2019 voor de B.V. en de DGA

1.    Speel in op lagere tarieven vennootschapsbelasting

Het tarief van de vennootschapsbelasting gaat de komende twee jaren als volgt dalen:

Deel van de winst 2019   2020   2021  
t/m € 200.000 19 % 16,5 % 15 %
vanaf € 200.000 25 % 22,55 % 20,5 %

Het is daarom raadzaam kosten van uw onderneming, indien mogelijk, zo veel mogelijk in de tijd naar voren te halen en opbrengsten, indien mogelijk, zo veel mogelijk uit te stellen. Hierbij kan gedacht worden aan de kostenegalisatiereserve, de herinvesteringsreserve, voorzieningen en aan vervroegd afschrijven.

2.     Dividend in 2019 uitkeren

Het tarief van de aanmerkelijkbelangheffing (box 2) gaat in 2020 omhoog van 25 naar 26,25%. Vanaf 2021 geldt een verdere verhoging naar 26,9%. Het kan daarom lonend zijn een eventuele dividenduitkering dit jaar te laten plaatsvinden.

3.     Verminder gebruikelijk loon met kostenvergoedingen en auto van de zaak

Kostenvergoedingen kunt u in mindering brengen op het gebruikelijk loon. Dit geldt voor zowel belaste als onbelaste vergoedingen, bijvoorbeeld vergoeding voor maaltijden of reiskosten. Ook de bijtelling vanwege privégebruik van de auto van de zaak telt mee voor het gebruikelijk loon.

4.     Beperking lenen bij eigen B.V.

Het excessief lenen bij de eigen B.V. voor DGA’s wordt met ingang van 2022 aan banden gelegd. Het wetsvoorstel behelst om leningen bij de eigen B.V. te belasten tegen het tarief in box 2. Dit zou dan alleen gelden voor zover het totaal van alle leningen meer dan € 500.000 bedraagt, waarbij leningen ten behoeve van de eigen woning zijn uitgezonderd. U kunt belastingheffing besparen door dividend uit te keren in die gevallen waarin u meer dan € 500.000 bij de eigen B.V. hebt geleend. Doet u dit vóór 2020, dan betaalt u nog 25% belasting over dit dividend in plaats van 26,25% in 2021.

5.     Beperking afschrijving gebouwen

De afschrijving op gebouwen in eigen gebruik in de vennootschapsbelasting is met ingang van 2019 beperkt tot 100% van de WOZ-waarde. Om de nadelige gevolgen van de afschrijvingsbeperking tegen te gaan, kunt u denken aan de volgende zaken:

§  Het vormen van een onderhoudsvoorziening.

§  Wees kritisch op de nieuwste WOZ-beschikking. Kijk bijvoorbeeld of de werktuigenvrijstelling kan worden toegepast en / of de waardering op de juiste wijze heeft plaatsgevonden.

§  Indien het pand duurzaam een lagere nutsopbrengst voor de onderneming heeft, is afwaardering naar een lagere bedrijfswaarde wellicht mogelijk.

Fiscale tips 2019 voor alle ondernemers

1.     Vorm een herinvesteringsreserve (HIR) voor een verkocht bedrijfsmiddel

Als u een bedrijfsmiddel met boekwinst verkoopt, dan kunt u de belastingheffing (IB of VPB) over de boekwinst uitstellen door deze te reserveren in een HIR. Voorwaarde is dat u een vervangingsvoornemen hebt en houdt. Bij een investering binnen 3 jaar kan de HIR worden afgeboekt op het nieuwe bedrijfsmiddel. Indien niet wordt geïnvesteerd, dan valt de HIR aan het einde van het derde jaar in de winst. Vanwege de verlaging van zowel de IB- als VPB-tarieven de komende jaren kan het in veel gevallen voordelig zijn om een HIR te vormen.

2.     Voorkom belastingrente: verzoek om een voorlopige aanslag

Controleer of de voorlopige aanslag IB / VPB  2019 juist is. Is deze te laag, vraag dan zo snel mogelijk een nieuwe voorlopige aanslag aan en voorkom belastingrente.

3.     Deel de bijtelling met uw partner

Werkt uw partner mee in de onderneming en valt hij of zij in een lagere belastingschijf? Deel de bijtelling voor de auto dan met uw partner. U betaalt dan samen wellicht minder belasting. Een verdeling is fiscaal aanvaardbaar als aannemelijk is dat uw partner de auto ook gebruikt voor de werkzaamheden in het bedrijf.

4.     Zonnepanelen op woon-bedrijfspand: meer BTW terug

Worden er in 2019 zonnepanelen geplaatst op het woon-bedrijfspand, dan kunt u meer BTW terugvragen. De BTW op de zonnepanelen kunt u als ondernemer terugkrijgen als u de zonnepanelen ook zakelijk gebruikt en voor de BTW tot uw ondernemingsvermogen rekent. Umag een deel van het dak waarop de zonnepanelen geplaatst zijn tot het ondernemingsvermogen rekenen. Ook over dit deel kunt u de BTW terugkrijgen. Mogelijk komt u ook nog in aanmerking voor energie-investeringsaftrek.

Deel deze pagina

Laatste update op 06-03-2019
Artikel gemaakt op 11-02-2019
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Fiscale tips Bedrijven Fiscale tips 2019 voor ondernemers

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap