print sitemap zoeken disclaimer contact

Bedrijven en belastingen in Duitsland

Algemeen

In Duitsland worden de meeste bedrijven (80%) gedreven als privé-persoon (eenmanszaak, maatschap, VOF of CV). Het stelsel lijkt voor de Vennootschapsbelasting veel op het Nederlandse en voor de Inkomstenbelasting veel op ons stelsel van vóór 2001. De tarieven in Duitsland zijn lager dan in Nederland. Onderstaande fiscalisten helpen u graag omtrent de mogelijkheden in Duitsland.

Advisering ondernemers Duitsland / Nederland

Wij adviseren vele Duitse ondernemers die in Nederland ondernemen maar ook Nederlandse ondernemers die in Duitsland willen starten. Ons team van specialisten helpt u graag bij de eerste stappen en/of doorontwikkeling. Neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak.

Ondernemingsvormen

De ondernemingsvormen zijn vrijwel gelijk met Nederland:

 1. Eenmanszaak (Einzelfirma): één persoon heeft een bedrijf opgericht.
 2. Maatschap (Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR)): samenwerking tussen meerdere personen voor diensten.
 3. Vennootschap onder firma (Offene Handelsgesellschaft (OHG)): samenwerking tussen meerdere personen voor drijven handelsbedrijf.
 4. Commanditaire Vennootschapschap (Kommanditgesellschaft en GmbH & Co. KG).
 5. Rechtspersoon zoals B.V. (Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)): kapitaal € 25.000.

Belastingen

De belastingen zijn iets hoger dan in Nederland. Er zijn – met name voor privé-ondernemers – wel meer aftrekposten. De hogere belastingen komt met name door:

 1. gemeentelijke heffingen (Gewerbesteuer tussen 7 - 17%). Deze is verrekenbaar met Duitse inkomstenbelasting;
 2. solidariteitstoeslag van 5,5% (heffing vanwege Duitse eenwording);
 3. kerkbelasting.

Inkomstenbelasting (Einkommenssteuer)

De Duitse inkomstenbelasting lijkt veel op ons systeem van vóór 2001. Toen hadden we nog geen boxen en waren veel meer kosten (rente, onderhoud, etc.) aftrekbaar. Er wordt belasting geheven over de volgende inkomsten:

 1. bedrijfsactiviteiten;
 2. verhuur en verpachting;
 3. inkomsten uit een beroep;
 4. inkomsten uit kapitaal;
 5. overig inkomen (uitkeringen, alimentatie en speculatiewinsten).

Evenzo als in Nederland moet een inwoner van Duitsland over het gehele wereldinkomen belasting in Duitsland betalen (buitenlands inkomen is vrijgesteld). Iemand die niet in Duitsland woont, moet alleen belasting betalen over bronnen uit Duitsland ('beschränkt steuerpflichtig'). Voorheffing op de inkomstenbelasting is de loonbelasting, gelijk aan Nederland.

De tarieven in Duitsland beginnen bij 15% en lopen op tot 42%. Je hoeft over de eerste € 7.600 geen belasting te betalen (voor gehuwden ruim € 15.000). In 2016 wordt het tarief voor niet uitgekeerde winsten vastgesteld op 28%, bij uitkering van winsten wordt dan extra geheven.

Vennootschapsbelasting (Körperschaftsteuer)

Rechtspersonen (GmbH, AG, etc.) betalen over hun wereldwinst belasting in Duitsland. Dit speelt pas als de rechtspersoon in Duitsland is opgericht / gevestigd, en de leiding in Duitsland is gevestigd. Voor Duitse bronnen bent u vrijwel altijd in Duitsland belastingplichtig.

Het tarief ligt voor zowel ingehouden als uitgekeerde winst bij 15% (cijfers 2016). Dit wordt nog verhoogd met de solidariteitsheffing (Solidaritätszuschlag) en de gemeentelijke bedrijfsbelasting (Gewerbesteuer). Per 2016 is het gezamenlijke tarief ongeveer 25%.

Sinds 2004 kent Duitsland een deelnemingsvrijstelling op verkoopwinsten op aandelen, feitelijk wordt 95% vrijgesteld. De wet gaat er vanuit dat 5% opgaat aan kosten, deze zijn niet aftrekbaar. Voor buitenlandse bedrijven wordt een aanslag opgelegd, voor binnenlandse bedrijven wordt een bronheffing opgelegd. Teveel geheven bronbelasting voor buitenlandse bedrijven kan op grond van het verdrag tussen Nederland en Duitsland worden teruggevraagd.

Rentebetalingen aan concern ondernemingen zijn beperkt aftrekbaar. Dit wordt per 2008 verder verscherpt, zelfs voor externe leningen (bij € 1 mln. rentelast).

Bronbelasting (Quellensteuer)

Licenties

Op licentievergoedingen en inkomsten uit verhuur van roerende zaken wordt een bronbelasting van 25% ingehouden (mits deze aan het buitenland worden betaald). Royalty's zijn vrijgesteld van bronheffing. U kunt een vrijstelling aanvragen (binnen 4 jaar).

Bouwwerkzaamheden

Een Duitse opdrachtgever moet op betalingen aan buitenlandse ondernemers 15% bronbelasting inhouden op de betalingen. Soms kan een vrijstelling hiervoor worden aangevraagd bij het Finanzamt.

Omzetbelasting (Umsatzsteuer of Mehrwertsteuer)

Duitsland kent vrijwel hetzelfde tarief als Nederland, namelijk 19%. Voor bepaalde prestaties geldt het lage tarief van 7% (Nederland 6%). Ondernemers die binnen de Europese Unie exporteren, hoeven geen BTW in rekening te brengen.

Solidariteitsheffing

Oost-Duitsland moet ook betaald worden. Voor de Duitse eenwording betaalt men een toeslag van 5,5% over de verschuldigde Inkomstenbelasting of Vennootschapsbelasting.

Gemeentelijke bedrijfsbelasting (Gewerbesteuer)

Winstbelasting op gemeentelijk niveau kennen wij in Nederland. In Duitsland (maar ook de VS en Zwitserland) kent men deze belasting wel. Elke gemeente stelt deze belasting zelf vast en de omvang kan verschillen (tussen de 7% - 17%). De grondslag wordt berekend volgens een ingewikkelde formule, gemiddeld is dit 1 tot 5% van de gerealiseerde winst (rechtspersonen 3,5%). Vrije beroepers, vermogenswinsten en landbouwbedrijven vallen niet onder deze heffing. De gemeentelijke belasting is aftrekbaar van de Vennootschapsbelasting resp. Inkomstenbelasting. Over de eerste € 25.000 is geen gemeentelijke belasting verschuldigd (bij rechtspersonen is er geen vrijstelling).

Kerkbelasting (Kirchensteuer)

Als u lid bent van een bepaalde geloofsgroep, moet u 8% kerkbelasting betalen. Deze belasting is aftrekbaar van de Inkomstenbelasting. De kerkbelasting kan per deelstaat verschillen.

Internet

Deel deze pagina

Laatste update op 03-01-2023
Artikel gemaakt op 26-12-2007
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Landendesk Landeninformatie Duitsland Bedrijven in Duitsland

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap