print sitemap zoeken disclaimer contact

Garantie Ondernemingsfinanciering (GO)

Bedrijven die hun financiering willen uitbreiden kunnen gebruik maken van een extra zekerheid / garantie door de Nederlandse overheid, dit via de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (GO).

Nieuws over de GO-regeling

 • Het garantieplafond bedroeg 400 miljoen;
 • Op 17 maart 2020 is het plafond verhoogd tot € 1,5 miljard;
 • Op 7 april 2020 is het plafond verder verhoogd tot € 10 miljard.

Aanvragen GO-regeling

De regeling moet u aanvragen bij uw bancaire instelling. Als uw bank een aanvraag heeft ingediend, krijgt u binnen 3 weken bericht van de overheid. Hiervoor moet het volgende worden ingediend bij RVO:

 • Het kredietvoorstel met alle bijlagen zoals het door de bank in behandeling is genomen;
 • De notulen van het goedkeuringsbesluit;
 • De jaarrekening van de te financieren onderneming over de laatste 2 jaren, inclusief tussentijdse cijfers;
 • Meerjarenprognose na financiering.

Waarvoor is de GO-financiering?

 • De regeling geldt voor MKB bedrijven en grote ondernemingen.
 • Ondernemingen die problemen ondervinden bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties kunnen via de GO-regeling eenvoudiger een lening verkrijgen.
 • Het maximale garantiepercentage is verhoogd van 50% naar 80% voor grootbedrijven en 90% voor het MKB.
 • Voorwaarde is wel dat de bedrijven zijn getroffen door de coronacrisis.

Voorwaarden GO-regeling bij RVO

 • Nederlandse ondernemingen met substantiële activiteiten in Nederland.
 • In de kern gezond bedrijf.
 • Bevredigende rentabiliteits- en continuïteitsperspectieven.
 • Alleen Fresh Money.
 • Geen bovenmatige kapitaalonttrekking in de laatste 12 maanden.
 • GO alleen voor financiering eigen bedrijfsactiviteiten.

Uitgesloten sectoren voor de GO-regeling bij RVO

 1. Landbouw, visserij en aquacultuur met uitzondering van toelevering en dienstverlening.
 2. Onroerend goed met uitzondering van bemiddeling en projectfinanciering, de financiële sector met uitzondering van bemiddeling.
 3. De gezondheidszorg voor zover de onderneming een zorgaanbieder is die diensten verleent zoals omschreven in de Zorgverzekeringswet en de AWBZ.

Kenmerken van de GO-regeling bij RVO

 1. Bankleningen, wel of niet achtergesteld, met een maximale looptijd van 8 jaar.
 2. De bank is leidend bij het vastleggen van zekerheden.
 3. Zowel leningen met een vaste rente als leningen met een variabele rente gebaseerd op Euribor-tarieven komen voor de GO-regeling in aanmerking.
 4. Bankgarantiefaciliteit voor het stellen van bankgaranties met een minimale looptijd van 6 maanden en tenminste € 250.000.
 5. De maximale looptijd van de gestelde garanties is 8 jaar na het afsluiten van de bankgarantiefaciliteit waar de bankgarantie onder valt.
 6. Per onderneming is de ondergrens € 1,5 miljoen voor zowel bankleningen als de bankgarantiefaciliteit onder de GO-financiering.
 7. Per onderneming is het totaal aan bankleningen en bankgaranties die onder de GO-financiering kan worden gegeven, € 50 miljoen (garantie Staat maximaal € 25 miljoen).

Hoe GO-regeling aanvragen?

Via de site van RVO kunt u meer informatie vinden over de aanvraag bij banken.

Vragen over extra financiering bij banken?

Bedrijfsnaam

*

Naam

*

Aantal medewerkers

Bent u tevreden over uw belastingadviseur :

Wilt u een vrijblijvende offerte / advies ontvangen?

Opmerkingen/vragen

Ja, ik ga akkoord met de verwerking van mijn gegevens. Jongbloed Fiscaal Juristen NV mag mij per e-mail info sturen en mijn persoonlijke gegevens gebruiken om mijn interessegebieden vast te stellen zoals hier beschreven, en ik ben me ervan bewust dat ik op elk moment mijn toestemming kan intrekken.

Deel deze pagina

U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Actueel Coronavirus en belastingen Krediet bij uw bank GO regeling

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap