print sitemap zoeken disclaimer contact

Aanbouw rijksmonument geen onderhoudskosten

Er gold een fiscaal gunstige regeling voor (groot) onderhoud aan een rijksmonument. De regeling voor eigen woningen en beleggingspanden in box 3 is verschillend. Deze regeling is afgeschaft per 1 januari 2019. Tot dat moment waren kosten voor rijksmonumenten aftrekbaar, hieronder de oude regeling. Vanaf 2019 geldt een subsidieregeling voor instandhouding van rijksmonumenten, informatie hierover treft u aan op de site van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, bij onderdeel subsidies.

Aftrekbare kosten rijksmonument

Een aanbouw van een rijksmonument wordt afgebroken en nieuw opgebouwd. De aanbouw wordt groter. De rechter oordeelt dat de uitgaven die betrekking hebben op het verlengen en verhogen van de aanbouw niet aangemerkt kunnen worden als kosten die zijn gemaakt om de aanbouw in bruikbare staat te herstellen of te houden. Dit zijn niet aftrekbare kosten van verbetering.

Rijksmonument en onderhoudskosten

Kosten van verbetering van een rijksmonument zijn niet aftrekbaar. Vaak is er discussie over de vraag of sprake is van onderhoudskosten en / of verbeteringskosten. In deze procedure wordt een deel van het gebouw afgebroken en geheel nieuw opgetrokken. De rechter is van mening dat dit geen onderhoudskosten zijn maar kosten van verbetering. De kosten zijn dan niet aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. De rechter stelt het volgende:

  • RO 4.5 Naar het oordeel van het Hof kan voor wat betreft de uitgaven die betrekking hebben op het vervangen van de afgebroken aanbouw, behoudens voor zover het kosten van herstel van het dak en de kosten van de vervanging van de cv-ketel betreffen, evenmin worden gesproken van werkzaamheden die ertoe hebben gestrekt om de aanbouw, zoals die bij de aanvang van de werkzaamheden bestond, in bruikbare staat te herstellen of te houden. Belanghebbende heeft hiervoor onvoldoende aangedragen. Het daartoe door hem ingebrachte taxatierapport uit 1995 geeft geen inzicht in de onderhoudstoestand ten tijde van de vervanging van de aanbouw in 2013, en is reeds om die reden niet bruikbaar. De omstandigheid dat de offerte van de aannemer is aangepast in verband met het tijdelijk verlagen van het BTW-tarief ingeval van renovatie en herstel van woningen geeft evenmin enig inzicht in de onderhoudstoestand van de oorspronkelijke aanbouw. Daarbij komt dat de verlaging van het BTW-tarief ingeval van ‘renovatie en herstel van woningen’ blijkens het Besluit van 28 februari 2013, nr. BLKB/2013/305M, Stcrt. 2013, 5491, ruim diende te worden opgevat, gegeven het feit dat daaronder niet alleen het onderhouden van de woning, maar tevens vernieuwen, vergroten, herstellen of vervangen van de woning moest worden begrepen. Renovatie kan derhalve zowel op onderhoud als verbetering zien, en belanghebbende maakt niet aannemelijk dat, behoudens de kosten van herstel van het dak en de kosten van de vervanging van de cv-ketel, sprake is van aftrekbare onderhoudskosten.

Vragen rijksmonument

Heeft u vragen over de aftrekbaarheid van kosten, neem dan gerust contact met ons op.

Bron Rijksmonument

Rechtbank Zeeland West Brabant d.d 7 juni 2016 (ECLI:NL:RBZWB:2016:3505).

Gerechtshof 's Hertogenbosch d.d. 6 april 2017 (ECLI:NL:GHSHE:2017:1533).

Hoge Raad d.d. 8 december 2017 (ECLI:NL:HR:2017:3096).

Vragen over kosten rijksmonument

Vul uw naam en contactgegevens in en wij nemen contact met u op.


Meer weten van aanbouw rijksmonument geen onderhoud

Deel deze pagina

Laatste update op 05-03-2020
Artikel gemaakt op 15-12-2017
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V. en of haar vestingen/ deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Fiscale tips Eigen woning Rijksmonument Aanbouw rijksmonument geen onderhoud

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap