print sitemap zoeken disclaimer contact

Wijzigingen stamrechtvrijstelling in 2014

Einde stamrecht B.V.

Vanaf 1 januari 2014 verdwijnt de stamrechtvrijstelling. Dat betekent dat ontslaguitkeringen ("ontvangen vergoedingen ter vervanging van gederfd of te derven loon") in het jaar van ontvangst volledig in de heffing (box 1, maximaal 52%) betrokken zullen worden. Dat geldt dus behalve voor de stamrecht B.V. ook voor bancaire stamrechtproducten, zoals banksparen. U moet dus gewoon afrekenen, uw ontslaguitkering wordt verloond en er wordt loonheffing ingehouden. Enige verzachting daarbij is de middelingsregeling, maar die biedt doorgaans weinig soelaas.

Opnemen spaartegoed: keuzeregeling

Als stimulans om de economie op stoom te krijgen en mensen te bewegen hun schulden af te lossen, is het (alleen) in 2014 mogelijk om het stamrechttegoed ineens te laten uitkeren. Normaal zou dat leiden tot een boete in de vorm van 20% revisierente, maar nu krijgt men een bonus van 20%. Anders gezegd: slechts 80% van de uitkering wordt in de heffing betrokken.

Stel, u heeft een tegoed van € 100.000 dat u wenst te laten uitkeren, dan verhoogt dat uw belastbaar inkomen in 2014 met 80% van € 100.000 is € 80.000. Stel dat u daarover het hoogste tarief betaalt ad 52%, oftewel € 41.600, dan is het effectieve tarief 41,6%. Bij een tarief van 42% is het effectieve tarief 33,6%. Of dat voor u zinvol is, is dus een kwestie van rekenen. Let wel: dit geldt zowel voor stamrecht B.V. 's als voor banksparen en dergelijke. U heeft de keuze om al dan niet gebruik te maken van deze regeling, die dus alleen in 2014 geldt.

Ontslag in 2013 of 2014, wat te doen?

De vraag dient zich wat te doen bij een (aankomende) beëindiging van de dienstbetrekking in 2013 of 2014. U kunt immers in 2014 nog een stamrecht B.V. oprichten. Redenen om dat te doen zijn:

  • U wilt een bedrijf starten en heeft daar voor startkapitaal nodig.
  • U wilt het geld gebruiken voor de financiering van uw woning.
  • U wilt de maximale flexibiliteit houden.
  • U wilt er simpelweg nog rustig over nadenken.

U kunt dan het beste zo snel mogelijk tot actie overgaan. Het oprichten van een stamrecht B.V. duurt enige tijd en de werkgever zal een beschikking van de Belastingdienst willen. De aanvraag daarvan kost ook enige tijd. 

Fiscaal voordeel 2014 benutten?

Het lijkt mogelijk om in 2013 een stamrecht B.V. op te richten en in 2014 over te gaan tot uitkering ineens, tegen het hierboven genoemde bonus-tarief. Een beperkende maatregel is niet aangekondigd. Ineens uitkeren in 2013 is dan uiteraard helemaal geen optie.

Meer weten?

Neem contact met ons op, per mail of telefoon, voor een vrijblijvend gesprek. 

Meer weten van einde stamrechtvrijstelling in 2014

Deel deze pagina

Laatste update op 30-04-2020
Artikel gemaakt op 18-09-2013
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Actueel Actuele fiscale info Einde stamrechtvrijstelling in 2014

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap