print sitemap zoeken disclaimer contact

Debiteur failliet, wat nu?

Uw debiteur valt om (gaat failliet). Wat moet u doen en wat kunt u doen? U krijgt in een faillissement vaak nog een klein deel van uw geld terug als concurrent-schuldeiser. Belangrijkste mogelijkheden na een faillissement zijn de volgende:

  • Vraag de omzetbelasting op uw facturen terug.
  • Verwerk het niet betalen in uw administratie.
  • Bekijk of uw voorlopige aanslag (winst) nog juist is.
  • Bekijk in overleg met een advocaat of het retentierecht / recht van reclame nog een oplossing kan bieden.

Uw klant / debiteur dreigt om te vallen

U stuurt een factuur welke niet wordt betaald, u gaat zelf bellen en uiteindelijk volgt er geen betaling. Leveringen of diensten worden stopgezet, deurwaarders worden ingeschakeld en nog steeds niets ... en dan? Een aantal mogelijkheden zijn er voordat uw klant failliet gaat:

  1. Faillissement aanvragen: soms brengt dit een dusdanige druk, dat uw klant uiteindelijk nog gaat betalen.
  2. Zekerheden: overleg met uw klant of er nadere zekerheden (eventueel via andere B.V.'s of in privé) kunnen worden verstrekt. Een alternatief is een pandrecht op voorraden of een borgstelling van de directeur in privé of een gelieerde B.V. U loopt hierbij wel het risico dat een curator de gesloten overeenkomst niet zal accepteren.
  3. Eigendomsvoorbehoud: als u goederen levert aan uw klant, dan volgt uit de meeste overeenkomsten of algemene voorwaarden een eigendomsvoorbehoud. De goederen blijven dan uw eigendom tot het moment dat er wordt betaald. U kunt tot het faillissement uw goederen weer ophalen, overweeg dit!

Uw klant / debiteur gaat failliet

Als uw klant of debiteur failliet zou gaan, weet u bijna zeker dat u geen geld meer krijgt of nog een klein beetje (als concurrent-schuldeiser). Een paar oplossingen zien wij in de praktijk nog wel eens voorbijkomen. De belangrijkste zijn:
  1. Recht van reclame: u zou nog niet betaalde goederen kunnen terughalen. Dit beroep moet u tijdig (binnen 6 weken nadat de betaling opeisbaar is) indienen. De goederen mogen niet al 60 dagen bij uw klant staan.
  2. Retentierecht: u heeft nog zaken van de debiteur / klant bij u op het bedrijf staan en wilt deze verkopen om nog een deel van uw vordering te compenseren. Overleg met uw advocaat hoe u moet handelen. Meestal is dit een sterk recht.
  3. Aansprakelijk stellen bestuurder: u kunt eventueel overwegen om de bestuurder van de B.V. aansprakelijk te stellen. Deze mogelijkheid staat open als de bestuurder niet netjes heeft gehandeld. Een voorbeeld hiervan is dat de bestuurder verplichtingen namens de B.V. / N.V. is aangegaan terwijl hij / zij wist of kon weten dat deze verplichtingen niet konden worden nagekomen.

Vragen

Heeft u vragen of opmerkingen over dit onderwerp? Bel of mail gerust.

Deel deze pagina

Laatste update op 05-04-2013
Artikel gemaakt op 04-04-2013
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Actueel Actuele fiscale info Debiteur failliet wat nu

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap