Volg ons op:

Actueel

Twitter Updates

Debiteur failliet, wat nu?

Uw debiteur valt om (gaat failliet). Wat moet u doen en wat kunt u doen? U krijgt in een faillissement vaak nog een klein deel van uw geld terug als concurrent-schuldeiser. Belangrijkste mogelijkheden na een faillissement zijn de volgende:

Uw klant / debiteur dreigt om te vallen

U stuurt een factuur welke niet wordt betaald, u gaat zelf bellen en uiteindelijk volgt er geen betaling. Leveringen of diensten worden stopgezet, deurwaarders worden ingeschakeld en nog steeds niets ... en dan? Een aantal mogelijkheden zijn er voordat uw klant failliet gaat:

  1. Faillissement aanvragen: soms brengt dit een dusdanige druk, dat uw klant uiteindelijk nog gaat betalen.
  2. Zekerheden: overleg met uw klant of er nadere zekerheden (eventueel via andere B.V.'s of in privé) kunnen worden verstrekt. Een alternatief is een pandrecht op voorraden of een borgstelling van de directeur in privé of een gelieerde B.V. U loopt hierbij wel het risico dat een curator de gesloten overeenkomst niet zal accepteren.
  3. Eigendomsvoorbehoud: als u goederen levert aan uw klant, dan volgt uit de meeste overeenkomsten of algemene voorwaarden een eigendomsvoorbehoud. De goederen blijven dan uw eigendom tot het moment dat er wordt betaald. U kunt tot het faillissement uw goederen weer ophalen, overweeg dit!

Uw klant / debiteur gaat failliet

Als uw klant of debiteur failliet zou gaan, weet u bijna zeker dat u geen geld meer krijgt of nog een klein beetje (als concurrent-schuldeiser). Een paar oplossingen zien wij in de praktijk nog wel eens voorbijkomen. De belangrijkste zijn:
  1. Recht van reclame: u zou nog niet betaalde goederen kunnen terughalen. Dit beroep moet u tijdig (binnen 6 weken nadat de betaling opeisbaar is) indienen. De goederen mogen niet al 60 dagen bij uw klant staan.
  2. Retentierecht: u heeft nog zaken van de debiteur / klant bij u op het bedrijf staan en wilt deze verkopen om nog een deel van uw vordering te compenseren. Overleg met uw advocaat hoe u moet handelen. Meestal is dit een sterk recht.
  3. Aansprakelijk stellen bestuurder: u kunt eventueel overwegen om de bestuurder van de B.V. aansprakelijk te stellen. Deze mogelijkheid staat open als de bestuurder niet netjes heeft gehandeld. Een voorbeeld hiervan is dat de bestuurder verplichtingen namens de B.V. / N.V. is aangegaan terwijl hij / zij wist of kon weten dat deze verplichtingen niet konden worden nagekomen.

Vragen

Heeft u vragen of opmerkingen over dit onderwerp? Bel of mail gerust.

Auteur(s) van debiteur failliet wat nu


mr. D.J.B. Jongbloed Dennis).
Fiscaal Jurist, DGA

088 027 00 00
d.jongbloed@jongbloed.tv


Jongbloed Fiscaal Juristen N.V.
Marthalaan 5
7511 AZ Enschede
, Overijssel

Artikel datum : 04-04-2013 | Artikel laatst gewijzigd : 05-04-2013

© 2019 Jongbloed Fiscaal Juristen