print sitemap zoeken disclaimer contact

U bevindt zich hier :Jongbloed Fiscaal Juristen Fiscale tips Bedrijven WVA onderwijs Boekenonderzoek WVA

WVA onderwijs

Boekenonderzoek WVA

Wij adviseren sinds enkele maanden steeds meer ondernemers bij een boekenonderzoek inzake de WVA. De Belastingdienst verricht op dit moment in Nederland veel onderzoeken. Wij merken dat tijdens het onderzoek vele (ook niet relevante) vragen worden gesteld. Het is voor een ondernemer van belang dat hij zich goed gaat voorbereiden op dergelijke WVA boekenonderzoeken.

Heeft u vragen? Bel gerust voor een oriënterend gesprek.
 

Hoe werkt het boekenonderzoek WVA?

Het doel van het onderzoek inzake de WVA is om te controleren of de verstrekte afdrachtverminderingen (veelal substantiële bedragen) terecht zijn verstrekt. In de aankondingsbrief worden meestal de ondernemingen of B.V.'s genoemd en tevens de verstrekte afdrachtverminderingen in de periode 2008 - 2012 (of een andere periode).

Voor de afdrachtvermindering onderwijs geldt dat de werkgever / ondernemer verplicht is om een administratie bij te houden. Hieruit moet per werknemer (en per aangifte) het bedrag van de uiteindelijk toegepaste afdrachtvermindering blijken. Meestal verzoekt de Belastingdienst om de administratie digitaal aan te leveren, dit is echter geen verplichting. Tijdens het onderzoek wordt meestal ook gevraagd om de loonadministratie beschikbaar te hebben.

De Belastingdienst vraagt meestal om de volgende informatie

 1. Specificatie van de berekende afdrachtvermindering (rekening houden met deeltijdfactor als werknemer minder dan 36 uur heeft gewerkt).
 2. Kopie leer- / werkovereenkomst (bij beroepsbegeleidende leerweg) of onderwijsarbeidsovereenkomst (bij hoger onderwijs), of andere verklaring bij bijvoorbeeld promotieonderzoek.
 3. Verklaring UWV-bedrijf (bij werkloze).
 4. Informatie omtrent de opleiding (licentienummer, niveau opleiding).
 5. Inzicht in de periode waarin de werknemer de opleiding heeft gevolgd.
 6. Overeenkomst met de onderwijsinstelling en de (eventuele) tussenpersoon. Soms wordt er ook gevraagd om de offerte (deze niet verstrekken).
 7. Naam leerbedrijf (veelal uw eigen onderneming).
 8. Informatie van de praktijkbegeleiders (inclusief erkenningen).
 9. Inzicht in de taken en het verrichte toezicht van de praktijkbegeleider (en de door hem gemaakte uren).
 10. Docenten die het theoriedeel hebben verzorgd (en informatie onderwijsinstelling).
 11. Lesmateriaal / werkboeken.
 12. Informatie opleiding (voortgangsoverzicht, resultaten, diploma's, etc.).

Welke informatie moet worden verstrekt bij een WVA?

De rechtsbescherming tegen de Belastingdienst bij een controle of een verzoek om informatie over uw bedrijf of het bedrijf van een derde, is slecht. De fiscus roept wat zij wil ontvangen en u moet dit verstrekken. De rechter heeft dit al eens veroordeeld, edoch op dit moment valt er weinig tegen te doen.
U moet veel informatie verstrekken (artikel 47 en 53 AWR), echter bepaalde informatie (zoals een diploma) is feitelijk van de werknemer. Daarnaast is het de vraag of bepaalde informatie (zoals lijst aanwezigheid opleiding) tot de administratie behoort.
De vraag is welke informatie verplicht moet worden verstrekt. De Belastingdienst vraagt (zie boven) veel informatie, maar onduidelijk is welke informatie daadwerkelijk moet worden verstrekt. Wij adviseren de informatie zo beperkt mogelijk te verstrekken. Voor de WVA is tenminste het volgende van belang:
 1. Soort opleiding.
 2. Hoe is de afdrachtvermindering berekend?
 3. Duur van de opleiding en de behaalde resultaten.
 4. NAW-gegevens werknemer, praktijkopleider, leerbedrijf en de school.

Na het onderzoek zal de Belastingdienst een conceptverslag opstellen omtrent haar bevindingen. Dit concept wordt veelal ook met de ondernemer besproken. Op basis van de uiteindelijke bevindingen worden (indien nodig) aanslagen opgelegd.

Vragen over WVA

Als u vragen of opmerkingen heeft over de WVA of een boekenonderzoek t.a.v. de WVA, dan kunt u vrijblijvend contact opnemen met onderstaande adviseur(s).


Meer weten van boekenonderzoek wva


Deel deze pagina

U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Fiscale tips Bedrijven WVA onderwijs Boekenonderzoek WVA

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap