print sitemap zoeken disclaimer contact

U bevindt zich hier :Jongbloed Fiscaal Juristen Actueel Belasting en kredietcrisis Fiscale eenheid VPB

Fiscale eenheid vennootschapsbelasting opheffen

Binnen een fiscale eenheid zijn de B.V.’s allemaal aansprakelijk voor de verschuldigde vennootschapsbelasting (artikel 39 Invorderingswet). Ook voor overige fiscale aansprakelijkheden wordt aangesloten bij de fiscale eenheid voor de VPB. Tevens mag de Belastingdienst een belastingvordering van de ene B.V. verrekenen met de teruggave van de andere B.V. (artikel 24 Invorderingswet), dit geldt voor alle belastingen. Ontvoeg derhalve tijdig de fiscale eenheid, dit moet schriftelijk.

Inleiding

Accountants adviseren al snel richting hun klanten om een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting aan te gaan tussen de B.V.’s binnen een groep. Vanuit fiscaal en aansprakelijkheidsoogpunt is dit niet verstandig. Het is wel goedkoper (u hoeft immers maar één aangifte te doen) en eenvoudiger (schuiven met activa zonder afrekenmoment).

Aanvragen

Als u nog iets wilt aanpassen, dan moet u het aanvragen vóór 1 april aanstaande. De aanvraag indienen bij de inspectie van de moedermaatschappij.

Wat is een fiscale eenheid?

Een aantal B.V.’s wordt opgenomen in een eenheid, deze B.V.’s doen gezamenlijk aangifte. Dit is geregeld in artikel 15 van de Wet op de Vennootschapsbelasting. Voor een fiscale eenheid tussen twee (of meer) B.V.’s moet de moeder minimaal 95% van de aandelen in bezit hebben.

Voordelen

De voordelen voor een fiscale eenheid:

 1. U hoeft maar één aangifte vennootschapsbelasting in te dienen.
 2. Onderlinge resultaten kunnen direct (in het jaar) worden verrekend.
 3. Bij aankoop B.V. door holding zit de rentelast veelal in de holding. Via de fiscale eenheid kunt u de rente verrekenen met de resultaten van de werkmaatschappij.
 4. Bij binnen het concern verhuurde zaken (of ter beschikking gestelde zaken) komt de investeringsaftrek te vervallen, binnen fiscale eenheid gaat dit wel goed.
 5. Activa en passiva kunnen zonder heffing binnen het concern worden verplaatst.

Nadelen

De fiscale eenheid kent een aantal nadelen:

 1. De onderlinge aansprakelijkheid is een belangrijk nadeel van de fiscale eenheid vennootschapsbelasting.
 2. Daarnaast mogen onderling alle belastingschulden door de Belastingdienst worden verrekend.
 3. U mist het opstaptarief voor de vennootschapsbelasting (vanaf € 200.000).
 4. Als er binnen de fiscale eenheid is geschoven met activa, geldt gedurende zes (soms drie) jaar een anti-misbruikbepaling (bij verbreking).
 5. Nadeel kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (cumuleert) doordat investeringen moeten worden opgeteld en bij hogere investeringen het percentage daalt.
 6. Fiscale consolidatie kost vaak veel tijd / geld.

Opheffen en aanvragen

Als u in een kalenderjaar de aanvraag indient en tevens in dit kalenderjaar aangeeft dat dit niet de bedoeling was, heeft de fiscale eenheid nooit bestaan. Als u een fiscale eenheid wenst, moet u deze vóór 1 april van een kalenderjaar aanvragen (tenzij gebroken boekjaar).

Tenslotte

Gezien de nadelen is het veelal verstandiger om niet voor de fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting te kiezen. In specifieke situaties kan dit anders zijn, vraag dit aan uw fiscaal jurist of adviseur.


Meer weten van fiscale eenheid vpb


Deel deze pagina

U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Actueel Belasting en kredietcrisis Fiscale eenheid VPB

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap