print sitemap zoeken disclaimer contact

Fiscale voorziening vakantiedagen

Een veel vergeten voorziening is de voorziening voor de vakantiedagen. Het is gebruikelijk dat per jaar een tijdsevenredig deel van het vakantiegeld gepassiveerd wordt. De vakantiedagen worden echter vaak niet meegenomen. Indien de vakantiedagen in de toekomst nog kunnen worden opgenomen of worden uitbetaald, is een voorziening toegestaan. De voorziening is in overeenstemming met goed koopmansgebruik en de kosten hangen samen met een arbeidsprestatie uit het verleden.

De kosten van vakantiedagen moeten worden toegerekend aan de periode waarin de arbeid is verricht gedurende welke het recht op vakantie is opgebouwd. Het is gebruikelijk dat per jaarultimo een tijdsevenredig deel van het vakantiegeld wordt gepassiveerd. Het is minder gebruikelijk ook te passiveren voor de eventuele achterstand in de opname van vakantiedagen.

Vakantiedagen DGA

Ook voor vakantiedagen van een DGA kan een voorziening worden gevormd. Laat u bij discussie hierover niet misleiden door een uitspraak van het Gerechtshof Den Haag op 7 juni 2005. In deze uitspraak ging het vormen van een voorziening niet goed voor de DGA. De oorzaak was echter dat de directeur de vakantiedagen niet aannemelijk kon maken en dus onvoldoende heeft bewezen.

Voorziening wel voldoende onderbouwen

Een gevormde voorziening moet wel voldoende worden onderbouwd. Bijvoorbeeld een voorziening voor groot onderhoud, garantie maar ook voor vakantiedagen moet worden voorzien van een specificatie, notulen, offerte, etc. Zie hiertoe ondermeer een uitspraak van het Gerechtshof Arnhem Leeuwarden d.d. 30 november 2021 (ECLI:NL:GHARL:2021:11109) en procedure bij het Gerechtshof Amsterdam d.d. 10 maart 2021 (ECLI:NL:GHAMS:2021:BQ0143). Goed koopmansgebruik eist dat een aftrekpost of voorziening met feiten wordt onderbouwd, dit moet de belastingplichtige aannemelijk maken. Er geldt een vrije bewijsleer edoch dit wil niet zeggen dat een korte notitie voldoende is.

Opletten

Vakantiedagen verjaren na 5 jaar. Dit zal de voorziening altijd in tijd beperken.

Meer weten van voorzieningen vakantiedagen

Deel deze pagina

Laatste update op 21-03-2022
Artikel gemaakt op 28-06-2013
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Fiscale tips Bedrijven Fiscale voorzieningen Voorzieningen vakantiedagen

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap