print sitemap zoeken disclaimer contact

Leeftijdsgrens scholingsaftrek niet discriminerend

De leeftijdsgrens van 30 jaar in de regeling voor scholingsaftrek is niet discriminerend en daarom toegestaan.

In een procedure bij het Europese Hof van Justitie wordt geoordeeld dat een piloot die bij aanvang van de studie 32 jaar is slechts beperkt in aanmerking komt voor studiekostenaftrek en dat geen sprake is van ongeoorloofde leeftijdsdiscriminatie.

De casus

In 2008 is belanghebbende, toen 32 jaar, een opleiding tot verkeersvlieger gestart. In zijn aangifte Inkomstenbelasting 2009 voert hij een persoonsgebonden aftrek op van € 44.057 aan scholingsuitgaven in verband met deze opleiding.

Voor personen jonger dan 30 jaar kunnen dergelijke kosten onder voorwaarden volledig in aftrek worden gebracht. Voor personen van 30 jaar en ouder is de kostenaftrek beperkt tot een bedrag van maximaal € 15.000.

De Nederlandse Belastingdienst heeft op grond van artikel 6.30 Wet IB aan belanghebbende slechts aftrek van € 15.000 toegekend.

Belanghebbende is van mening dat deze leeftijdsgrens discriminerend is en wil volledige aftrek van zijn studiekosten overeenkomstig zijn jongere studiegenoten.

De uitspraak

Het HvJ van de EU oordeelt dat Nederland in haar belastingregels onderscheid mag maken in de fiscale behandeling van scholingsuitgaven naar gelang van diens leeftijd. De regeling is bedoeld om de toegang van jongeren tot een opleiding te bevorderen. Hierbij is het geoorloofd om onder bepaalde voorwaarden de scholingsuitgaven voor personen jonger dan 30 jaar volledig in aftrek toe te staan, terwijl dit recht wordt beperkt voor personen die deze leeftijd al hebben bereikt.

Conclusie: start je opleiding tijdig (voor de 30-jarige leeftijd is bereikt) om nog in aanmerking te komen voor maximale aftrek van scholingsuitgaven.

Bron: Hof van Justitie, 10 november 2016, C-548/15.

Deel deze pagina

Laatste update op 15-11-2016
Artikel gemaakt op 15-11-2016
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Kennisbank Piloten en fiscus Leeftijdsgrens scholingsaftrek niet discriminerend

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap