print sitemap zoeken disclaimer contact

De forfaitaire regeling van de innovatiebox

Onderschrift:Innovatiebox aanvragen

De Staatssecretaris heeft in 2012 geconstateerd dat er in de praktijk behoefte was aan een vereenvoudigde toepassing van de innovatiebox. Hiertoe heeft de Staatssecretaris besloten om met ingang van 1 januari 2013 een forfaitaire regeling in te voeren voor de innovatiebox. De forfaitaire regeling geldt veelal voor kleine belastingplichtigen die slechts in beperkte mate innovatief bezig zijn. Hebt u een B.V. waarin speur- en ontwikkelingswerk plaatsvindt waarvoor een S&O-verklaring is afgegeven en is er een winst van grofweg € 100.000, dan kan het forfait voor u interessant zijn.

Forfaitaire regeling

De forfaitaire regeling houdt in dat – indien aan de hierna beschreven voorwaarden wordt voldaan – er een bedrag ter grootte van 25% van de winst, doch maximaal € 25.000 in de innovatiebox mag worden ondergebracht. Het bedrag dat aan de innovatiebox wordt toegerekend wordt belast tegen 7% (tot en met 2017 was dat 5%).

Voorbeeld

Een belastingplichtige heeft in 2017 een immaterieel activum ontwikkeld waarvoor een S&O-verklaring is afgegeven. De winsten van belastingplichtige zijn in 2017 € 50.000, in 2018 € 50.000 en in 2019 € 100.000 vóór belasting. 

Het netto VPB-voordeel door het toepassen van de forfaitaire regeling bedraagt daardoor:

2017: € 2.000      (innovatiebox tarief 5%)

2018: € 1.800      (innovatiebox tarief 7%)

2019: € 5.000

Wanneer komt u in aanmerking voor een forfaitaire regeling?

U kunt de forfaitaire regeling benutten indien u in het jaar zelf of in één van de twee voorafgaande jaren een kwalificerend immaterieel activum heeft voortgebracht. Dit betekent dat per immaterieel vast activum de forfaitaire regeling drie jaar kan worden toegepast. Van een kwalificerend immaterieel activum is bij kleinere belastingplichtigen sprake indien het immaterieel activum is voortgevloeid uit speur- en ontwikkelingswerk waarvoor een S&O-verklaring is afgegeven. Voor de toepassing van de forfaitaire regeling dient u bij het doen van de aangifte vennootschapsbelasting te kiezen.

De voordelen van een forfaitaire regeling

De forfaitaire regeling is eenvoudiger dan de reguliere toepassing van de innovatiebox. Er hoeft geen vooroverleg met de Belastingdienst plaats te vinden en op voorhand berekeningen opgesteld te worden. Het kan echter zijn dat uw B.V. groeit, waardoor het interessant kan worden de reguliere innovatiebox toe te passen. Hierover leest u meer in dit artikel: https://www.jongbloed-fiscaaljuristen.nl/tips_trucs/tips_bedrijven/innovatiebox_2010/innovatiebox_aanvragen/ 

Heeft u wel een S&O verklaring maar de (forfaitaire regeling van de) innovatiebox nog niet toegepast? Of wilt u meer informatie over de toepassing van de innovatiebox in het algemeen? Neem contact op met één van de auteurs van dit artikel.

Meer weten van de forfaitaire regeling van de innovatiebox

Deel deze pagina

Laatste update op 01-04-2019
Artikel gemaakt op 15-05-2018
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Kennisbank Vennootschapsbelasting De forfaitaire regeling van de innovatiebox

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap