print sitemap zoeken disclaimer contact

Fout door accountant bij NOW-aanvraag

Een fout van een accountantskantoor bij een NOW-aanvraag komt voor rekening en risico van de ondernemer. De ondernemer zal wellicht kunnen overwegen om zijn accountant aansprakelijk te stellen voor de gemaakte fout resp. de financiële schade.

De procedure inzake de foute NOW-aanvraag

Een restaurant heeft de NOW 1 en NOW 2 aangevraagd. De NOW 1 aanvraag (€ 107.000) wordt toegekend en de NOW 2 wordt afgewezen. In de bezwaarfase komt er geen oplossing en het restaurant stapt naar de rechter. De fout is ontstaan doordat de accountant voor de periode maart 2020 een nihilaangifte heeft ingediend voor de loonheffingen. De accountant heeft hiertoe besloten omdat hij meer tijd nodig had om een juiste aangifte te doen. Om toch tijdig een aangifte in te dienen, is een nihilaangifte ingediend. De gecorrigeerde aangifte loonheffingen is vervolgens in juli 2020 ingediend.

De restauranteigenaar stelt bij de rechter het volgende:

  1. Nihilaangifte: als een nihilaangifte wordt ingediend in maart 2020, dan moet het UWV kijken naar de loongegevens over november 2019.
  2. Bijzondere situatie: er is sprake van een bijzondere omstandigheid (artikel 4:84 AWB). Doordat het UWV hier geen rekening mee heeft gehouden, wordt gehandeld in strijd met het zorgvuldigheids- en evenredigheidsbeginsel. Immers, doordat de NOW 2 is misgelopen, zou het restaurant wellicht niet overleven.

De rechter is het niet met de restauranteigenaar eens. De rechter baseert zich hierbij op de toelichting bij de NOW-regeling (artikel 8).

Noot fiscaal jurist inzake onjuiste NOW-aanvraag

De NOW-regeling beslaat op dit moment honderden pagina's aan wetgeving, toelichting en Kamervragen. Voor een gemiddelde ondernemer is in dit bos niet altijd de juiste bepaling te vinden. Door een foutje van de accountant komt het restaurant in extreem zwaar weer te zitten. Uit de toelichting op de wetgeving (dit is geen wet maar een mening) volgt dat correcties op foutieve loonaangiften die na 15 mei 202o worden ingediend niet door het UWV hoeven te worden meegenomen (toelichting op artikel 8 lid 7). Door de fout van de accountant en het ontbreken van een hardheidsclausule in de NOW-regeling komt de restauranthouder bedrogen uit. De restauranthouder doet nog een beroep op een uitspraak van de Raad van State uit 2016. Dit mag hem echter niet helpen, omdat het hier ging om een beleidsregel en niet om een noodmaatregel. Ik vraag me af of de rechter hier niet iets te eenvoudig deze vergelijking terzijde schuift.

Bron fout accountant bij aanvragen NOW-regeling

Rechtbank Den Haag d.d. 8 december 2020 ECLI:NL:RBDHA:2020:12419)

Raad van State d.d. 26 oktober 2016 ECLI:NL:RVS:2016:2840

Procedure tegen onjuiste toepassing NOW regeling? Vraag vrijblijvend een offerte

Bedrijfsnaam

*

Naam

*

Aantal medewerkers

Bent u tevreden over uw belastingadviseur :

Wilt u een vrijblijvende offerte / advies ontvangen?

Opmerkingen/vragen

Ja, ik ga akkoord met de verwerking van mijn gegevens. Jongbloed Fiscaal Juristen NV mag mij per e-mail info sturen en mijn persoonlijke gegevens gebruiken om mijn interessegebieden vast te stellen zoals hier beschreven, en ik ben me ervan bewust dat ik op elk moment mijn toestemming kan intrekken.

Deel deze pagina

Laatste update op 13-01-2022
Artikel gemaakt op 06-01-2021
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Actueel Coronavirus en belastingen NOW regeling Procedures NOW-regeling Fout accountant bij NOW

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap