print sitemap zoeken disclaimer contact

Maatschappelijke bv en belastingen

Het wetsvoorstel inzake de maatschappelijke bv komt begin 2023. Invoering zal dan ook pas in 2024 plaatsvinden (of later). Met dit wetsvoorstel wordt het voor lokale overheden (en provincies) eenvoudiger om bv's als maatschappelijk betrokken te erkennen. Met deze nieuwe rechtsvorm meent de regering een betere erkenning en een betere herkenning van het maatschappelijke karakter van maatschappelijke onderneming te borgen. Het zou mooi zijn als er voor de maatschappelijke bv ook een apart tarief komt voor de Vennootschapsbelasting. Ook speciale fiscale faciliteiten en voorzieningen zijn wenselijk. Of dit ook direct wordt ingevoerd is nog maar de vraag.

De maatschappelijke bv

Bij de nadere uitwerking van de regeling voor de maatschappelijke bv vormt de definitie van sociale ondernemingen zoals geformuleerd in het KPMG-rapport het uitgangspunt. Kernpunten zijn:

  • nastreven van een maatschappelijk doel;
  • beperkingen in verdeling van winst en vermogen;
  • dialoog met stakeholders;
  • transparantie over gerealiseerde maatschappelijke impact.

De kern van de regeling zal zijn dat de kenmerken uit deze definitie worden uitgewerkt in een aantal vereisten waaraan de statuten en de onderneming moeten voldoen indien een onderneming zich wenst te registreren als maatschappelijke onderneming.

Bronnen maatschappelijke bv

Kamerbrief over sociaal ondernemen

Onderzoeksrapport KPMG

Stimuleren sociale ondernemingen

Kamervragen 27 juli 2022 over Maatschappelijke bv

Meer weten van maatschappelijke bv

Deel deze pagina

Laatste update op 09-08-2022
Artikel gemaakt op 08-08-2022
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Fiscale tips Bedrijven Maatschappelijke bv

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap