print sitemap zoeken disclaimer contact

Overwerk en WW-premies

Als een werkgever aan een werknemer 30% of meer heeft betaald dan de contracturen, kan de werkgever aanlopen tegen een 'bijbetaling WW-premies'. Dit kan gelden in de volgende gevallen:

  • Is sprake van een gemiddeld aantal contracturen van minimaal 35 per week?
  • Overschrijdt het aantal verloonde uren met meer dan 30% het aantal contracturen?

Veel overwerk kan leiden tot hogere WW-premie

Sinds 2020 geldt er een gedifferentieerde WW- / Awf-premie. In 2022 bedraagt de lage Awf-premie 2,70% en de hoge premie 7,70%. Welke premie de werkgever moet betalen, is afhankelijk van het soort arbeidsovereenkomst welke met de werknemer(s) is gesloten. De lage Awf-premie is van toepassing als sprake is:

  1. van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd;
  2. dit contract schriftelijk is vastgelegd; en
  3. geen sprake is van een zogenoemd oproepcontract.

In beginsel is in alle andere gevallen de hoge Awf-premie verschuldigd. Uiteraard geldt hier weer een (beperkt) aantal uitzonderingen:

  • De werknemer is jonger dan 21 jaar en er worden per aangiftetijdvak van 4 weken maximaal 48 uur verloond (of 52 bij aan aangiftetijdvak van een maand);
  • De werkgever sluit een praktijkovereenkomst met een leerling die de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) volgt.;
  • De werkgever betaalt namens het Uwv de WW-, ZW-, WIA-, WAO- of WAZO-uitkering door aan de werknemer of de werkgever betaalt de uitkering zelf op basis van eigenrisicodragerschap.

Herziening WW-premie achteraf

Soms zal de werkgever de lage WW-premie toepassen omdat aan de voorwaarden voor de lage premie wordt voldaan. De regeling voor de gedifferentieerde WW- / Awf-premie kent echter een tweetal anti-misbruikbepalingen. Hierdoor is (achteraf en met terugwerkende kracht) toch de hoge Awf-premie verschuldigd. Hiervan is sprake als:

  • Een dienstverband van onbepaalde tijd binnen twee maanden na aanvang door de werkgever of werknemer wordt opgezegd;
  • Een werknemer met een arbeidscontract voor gemiddeld minder dan 35 uur per week krijgt in een kalenderjaar meer dan 30% uren meer verloond dan het aantal uren dat in het arbeidscontract staat.

In verband met de coronamaatregelen van de Belastingdienst leidde de overschrijding van de contracturen in 2020 en 2021 niet tot een herziening van de Awf- / WW-premie. Deze bepaling leidt dus voor het eerst in 2022 tot correcties van de lage Awf- / WW-premie.

Alle dienstverbanden van de werknemer over het hele (kalender-)jaar tellen mee om te bepalen of sprake is van een overschrijding van de contracturen met meer dan 30%. Om die reden kan de werkgever de berekening inzake de overschrijding van de contracturen veelal pas na afloop van het kalenderjaar maken. Herziening van de Awf- / WW-premie is dan pas mogelijk na afloop van de aangifte over de maand december of periode 13.  

Herzien door eerdere loonaangiften over 2022 te corrigeren

Als de werkgever de herzieningsberekening pas na de laatste aangifte van het kalenderjaar kan maken, kan hij in januari of februari 2023 zijn eerdere aangiften loonheffingen over 2022 corrigeren.

Deel deze pagina

Laatste update op 19-12-2022
Artikel gemaakt op 13-12-2022
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Kennisbank Loonbelasting Actueel loonbelasting Overwerk en WW-premies

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap