print sitemap zoeken disclaimer contact

Advisering omzetbelasting

Op ons kantoor werken btw-specialisten die u graag adviseren over mogelijke btw-vraagstukken of risico's binnen uw bedrijf. De heer Arjan Hof is al lang bij ons kantoor werkzaam en de heer Henk Davina heeft zijn sporen verdiend bij de Belastingdienst. Regelmatig adviseren zij zorginstellingen, ziekenhuizen, verzekeringsadviseurs, scholen, gemeenten en projectontwikkelaars of woningbouwbedrijven. Neem gerust contact met ons op als u advies wilt ontvangen over ondermeer: 

 • ontwikkelen van onroerende zaken;
 • beleggen in vastgoed;
 • samenloop omzetbelasting en overdrachtsbelasting;
 • btw-gevolgen bij levering onroerende zaken.

De btw-quickscan

De btw-wetgeving kent vele regels en uitzonderingen, waarbij de gevolgen groot kunnen zijn als de regels niet worden opgevolgd. Het belang van bijvoorbeeld een correcte btw-factuur wordt daarom ook vaak onderschat. Kennis van btw-wetgeving is een must, het is een 'zakelijke' belasting. Moedwillig of onbewust, de vergissingen leiden vaak tot forse boetes!

Een quickscan dient om op een eenvoudige en efficiënte manier erachter te komen of u risico's loopt bij het uitvoeren van uw fiscale verplichtingen. Maar ook de kansen om belasting te besparen worden tijdens de quickscan in beeld gebracht.

Hoe werkt de btw-scan?

Met een btw-quickscan wordt aan de hand van een vragenlijst eerst een inventarisatie gemaakt van de huidige activiteiten van uw onderneming en de btw-gevolgen daarvan. Met andere woorden, zitten we op de goede weg of constateren wij aanzienlijke omissies? Een dergelijke btw-quickscan bestaat uit de volgende werkzaamheden:

Fase 1 btw-scan

Een interview met een medewerker die inhoudelijk goed op de hoogte is van de activiteiten en van de geld- en factuurstromen binnen de onderneming (fase 1); hierbij kunnen bijvoorbeeld de volgende btw-aspecten aan de orde komen.

 • tarief, algemeen (21%), verlaagd  (9%) of 0% (export)
 • administratieve verplichtingen  (juiste in- en verkoopfactuur)
 • onroerend goed en btw (huur / verhuur)
 • vrijgestelde prestaties
 • gemengde prestaties
 • uit- en inlening van personeel en werken met zelfstandigen
 • pro rata en BUA (verstrekkingen aan personeel en zakelijke relaties)
 • intracommunautaire leveringen en diensten (aangifte ICP)
 • verleggingsregeling (b.v. in de bouw)
 • fiscale eenheid
 • privégebruik van zaken door werknemers (zoals eigen producten en de auto van de zaak)

Dit is slechts een korte opsomming. De btw-wetgeving bestaat uit zeer veel verschillende aspecten.

Fase 2 en 3 btw-scan

 • Beoordeling opgevraagde documenten / steekproef facturen / correspondentie Belastingdienst (fase 2);
 • Bevindingen worden gerapporteerd in een puntsgewijze schriftelijke uitwerking met aanbevelingen voor de toekomstige handelwijze (fase 3);
 • Ervaring leert dat inhoudelijk feitenonderzoek (fase 2) in combinatie met expertise uit de organisatie, een effectieve methode is de feitelijke fiscale (btw-)werkelijkheid in kaart te brengen. Niet zelden blijkt dat de administratieve werkelijkheid anders is dan de door de organisatie waargenomen werkelijkheid. Daarnaast wordt een goed beeld gekregen van het fiscale bewustzijn van uw organisatie.

De quickscan is maatwerk. De reikwijdte van een quickscan wordt daarom in overleg met u bepaald. Hiervoor zijn reeds een aantal voorbeelden van onderwerpen genoemd waarop de quickscan betrekking kan hebben. De voorbeelden zijn uiteraard indicatief.

Kennismakingsgesprek inzake btw-scan

De ervaring leert ons dat het een grote toegevoegde waarde oplevert als een dergelijke quickscan wordt uitgevoerd door een volledig onafhankelijk belastingadvieskantoor zoals Jongbloed Fiscaal Juristen. Op deze wijze verkrijgt de quickscan voor de cliënt direct het karakter van een second opinion.

De kosten en omvang van een dergelijke scan bespreken we vooraf met u. De kosten zijn uiteraard afhankelijk van de aard en omvang van de werkzaamheden. Bij het vrijblijvende oriënterende gesprek zullen wij reeds een inschatting van de kosten geven.

BTW Quick scan voor uw bedrijf?

Bedrijfsnaam

*

Naam

*

Aantal medewerkers

Bent u tevreden over uw belastingadviseur :

Wilt u een vrijblijvende offerte / advies ontvangen?

Opmerkingen/vragen

Ja, ik ga akkoord met de verwerking van mijn gegevens. Jongbloed Fiscaal Juristen NV mag mij per e-mail info sturen en mijn persoonlijke gegevens gebruiken om mijn interessegebieden vast te stellen zoals hier beschreven, en ik ben me ervan bewust dat ik op elk moment mijn toestemming kan intrekken.

Deel deze pagina

Laatste update op 10-01-2022
Artikel gemaakt op 18-05-2020
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Kantoor Werkzaamheden Fiscale scan Fiscale btw-scan

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap