print sitemap zoeken disclaimer contact

Jongbloed Dakar Team

Jongbloed Dakar Team

Loonbelasting

Onbelaste vergoedingen optimaliseren?

Vraag onze fiscaal juristen

Klik hier

WKR Scan binnen uw bedrijf?

Vraag vrijblijvende offerte

Klik hier

Naheffing ontvangen ?

Vraag vrijblijvende offerte

Klik hier

Controleer de beschikking Werkhervattingskas 2021

Met dagtekening van 5 december 2020 hebben middelgrote en grote werkgevers de Beschikking loonheffingen gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk) ontvangen. Hierin wordt de omvang van de premie Whk voor het jaar 2021 vermeld.

Het is van belang dat de gegevens op de beschikking worden gecontroleerd en dat er tijdig bezwaar wordt aangetekend tegen deze beschikking (vóór 16 januari 2021).

Bij het beoordelen van de beschikking blijkt in de praktijk dat werkgevers teveel premies betalen. Controle van de beschikking is dus geen overbodige luxe. Ons advies is daarom:

  • Voorkom het betalen van teveel premies en maak tijdig bezwaar.
  • U moet wel vóór 16 januari 2021 bezwaar aantekenen.  

Wat is een gedifferentieerde premie Werkhervattingskas?

De financiering van arbeidsongeschiktheidsuitkeringen bestaat o.a. uit de premie Whk die ten gunste komt van de Werkhervattingskas. Uit de Werkhervattingskas worden de WGA-uitkeringen en de overige ZW-uitkeringen gefinancierd.

Categorie werkgevers

De categorie bepaalt of de werkgever alle premies, een deel, of helemaal geen premies WGA en ZW betaalt op basis van de door de onderneming individueel veroorzaakte instroom en uitkeringsbedragen van (ex-)werknemers in de WGA en / of de Ziektewet. De indeling van de werkgever voor 2021 is afhankelijk van het gemiddelde premieplichtig loon dat de werkgever aan zijn werknemers in het jaar 2019 betaalde.

Bij de premiedifferentiatie Whk worden drie verschillende groepen werkgevers onderscheiden:

  • Kleine werkgevers (wanneer het premieloon in 2019 lager was dan € 346.000) betalen een sectoraal bepaalde gedifferentieerde premie;
  • Middelgrote werkgevers (als het premieloon in 2019 hoger was dan € 346.000, maar lager dan € 3.460.000) betalen een gewogen gemiddelde van de individueel en sectoraal bepaalde gedifferentieerde premie;
  • Grote werkgevers (als het premieloon in 2019 hoger was dan € 3.460.000) betalen een individueel vastgestelde gedifferentieerde premie.

Wat moet de werkgever controleren?

Gecontroleerd dient te worden of:

  • De hoogte van de vermelde loonsom overeenkomt met de werkelijkheid;
  • De bedragen van de uitkeringslasten juist zijn;  
  • De bedragen correct zijn toegerekend aan de werknemer; en
  • Of de overgang van een onderneming goed is verwerkt (indien dit in 2019 aan de orde was).

Uit de beschikking valt niet af te leiden aan welke werknemer de uitkering wordt toegerekend. Wij adviseren daarom bezwaar tegen de beschikking aan te tekenen en de instroomlijst bij de Belastingdienst op te vragen. Op grond daarvan kan worden beoordeeld of uitkeringen aan de juiste werknemers zijn toegerekend en of het vermelde dagloon correct is.  

Advies inzake Werkhervattingskas   

Wilt u de beschikking door ons laten controleren, neem contact op met één van de onderstaande specialisten en stuur ons de beschikking premie Whk 2021 toe. Wij kunnen u van dienst zijn voor het opstellen van het bezwaar en het opvragen van de instroomlijst.

Vragen over werkhervattingskas

Bedrijfsnaam

*

Naam

*

Aantal medewerkers

Bent u tevreden over uw belastingadviseur :

Wilt u een vrijblijvende offerte / advies ontvangen?

Opmerkingen/vragen

Ja, ik ga akkoord met de verwerking van mijn gegevens. Jongbloed Fiscaal Juristen NV mag mij per e-mail info sturen en mijn persoonlijke gegevens gebruiken om mijn interessegebieden vast te stellen zoals hier beschreven, en ik ben me ervan bewust dat ik op elk moment mijn toestemming kan intrekken.

Deel deze pagina

Laatste update op 06-01-2021
Artikel gemaakt op 05-01-2021
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Kennisbank Loonbelasting Werkhervattingskas 2021

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap