print sitemap zoeken disclaimer contact

Fiscale scan eenmanszaak of VOF?

Vraag onze fiscaal juristen

Klik hier

Inbreng in de BV ?

Vraag vrijblijvende offerte

Klik hier

Discussie met de Belastingdienst?

Vraag vrijblijvende offerte

Klik hier

Geruisloze inbreng bij samenwerking

Geen geruisloze inbreng bij gelijktijdig samenwerkingsverband

Indien je als ondernemer die winst uit onderneming geniet je onderneming geruisloos wenst om te zetten in een B.V. of N.V., laat je dan goed informeren. De Hoge Raad heeft op 10 april 2020, nr. 18/02421 bevestigd dat het niet mogelijk is de omzetting van de onderneming in een B.V. of N.V. geruisloos plaats te laten vinden als er feitelijk nog steeds winst uit onderneming wordt genoten.

Geruisloos inbrengen in B.V. en samenwerken

Twee belastingplichtigen zijn per 1 januari 2009 een VOF aangegaan. Op 27 september 2010 hebben de belastingplichtigen een B.V. opgericht. Vervolgens hebben ze de onderneming die voor rekening en risico van de VOF werd gedreven – met terugwerkende kracht tot 1 januari 2010 - overgedragen aan de B.V. Een paar dagen later is de B.V. een samenwerkingsverband (partnership) aangegaan met de twee belastingplichtigen.

Gerechtshof inzake inbreng in B.V. en samenwerking

Het Gerechtshof ’s Hertogenbosch, 26 april 2018, nr. 17/00329 en 00330 heeft in deze procedure reeds geoordeeld dat het om een verplaatsing van de onderneming betrof van Nederland naar Canada (en geen staking van de onderneming). Wel was het Hof van oordeel dat, gelet op de inhoud van de “partnershipovereenkomst”, er nog steeds winst uit onderneming werd genoten door de belastingplichtigen. Deze laatste constatering heeft het Hof ertoe bewogen om te oordelen dat er in dat geval geen sprake kan zijn van een geruisloze omzetting van de onderneming in een B.V.

Hoge Raad inzake inbreng in B.V. en samenwerking

De Hoge Raad valt hier terug op een arrest van 12 september 2003, nr. 37 917, waarin reeds is geoordeeld dat het niet mogelijk is om de onderneming geruisloos om te zetten in een B.V. of N.V. in geval de belastingplichtige winst uit onderneming blijft genieten. De Hoge Raad bevestigt hiermee de uitspraak van het Gerechtshof ’s Hertogenbosch. Dit komt erop neer dat de (geruisloze) inbreng in samenhang met het vormen van een “partnership” gezien moet worden. Door deze samenhang faalt de geruisloze inbreng en zullen belastingplichtigen af moeten rekenen.

Noot geruisloze inbreng, emigratie en samenwerking

Gezien het verloop van de procedure lijkt het erop dat de belastingplichtige zich bij de omzetting van de onderneming in een B.V. niet heeft laten bijstaan door een deskundige. Vorenstaande had namelijk voorkomen kunnen worden door de inbreng en het daarop aangaan van een “partnership” zorgvuldiger vorm te geven. Bent u voornemens uw onderneming geruisloos om te zetten c.q. in te brengen in een B.V., laat u dan goed informeren over de regeling.

Advies inzake inbreng in de B.V.

Wilt u meer weten over de inbreng in de B.V., neem dan contact op met de auteur van dit artikel. Bent u voornemens om uw onderneming geruisloos om te zetten in een B.V.? Registreer dan de intentieovereenkomst vóór 1 oktober aanstaande.

Bron geruisloze inbreng in de B.V.

Hoge Raad d.d. 10 april 2020 ECLI:NL:HR:2020:645

Gerechtshof d.d. 26 april 2018 ECLI:NL:GHSHE:2018:1826

Rechtbank d.d. 14 april 2017 ECLI:NL:RBZWB:2017:2373

Vragen over geruisloze inbreng in de BV?

Bedrijfsnaam

*

Naam

*

Aantal medewerkers

Bent u tevreden over uw belastingadviseur :

Wilt u een vrijblijvende offerte / advies ontvangen?

Opmerkingen/vragen

Ja, ik ga akkoord met de verwerking van mijn gegevens. Jongbloed Fiscaal Juristen NV mag mij per e-mail info sturen en mijn persoonlijke gegevens gebruiken om mijn interessegebieden vast te stellen zoals hier beschreven, en ik ben me ervan bewust dat ik op elk moment mijn toestemming kan intrekken.

Deel deze pagina

Laatste update op 16-04-2020
Artikel gemaakt op 15-04-2020
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Kennisbank Ondernemer en belastingen Geruisloze inbreng bij samenwerking

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap