Actueel fiscaal nieuws over Corona

print sitemap zoeken disclaimer contact

Vacatures
U bevindt zich hier : Kennisbank Uitzendbureau en fiscus Payrollen onder WAB

Payrollen onder WAB

Payrollen onder de Wet Arbeidsmarkt in Balans

Tot januari 2020 waren uitzenden en payrollen in juridische zin gelijk. Ze vallen beide onder de wettelijke definitie van de uitzendovereenkomst. Daarom golden, tot de Wet Arbeidsmarkt in Balans in werking is getreden, voor payrollen de flexibele regels van uitzenden. Nu is alles anders !

Nieuwe definitie Payrollen onder Wet Arbeidsmarkt in Balans 

De Wet Arbeidsmarkt in Balans heeft een definitie van een payrollovereenkomst geïntroduceerd. Bij payroll is, net als bij uitzenden, sprake van een driehoeksverhouding tussen de ter beschikking stellende onderneming (de payrollonderneming), de ter beschikking gestelde werknemer (de payrollmedewerker) en de inlenende onderneming (de opdrachtgever).

Het verschil met uitzenden is dat:

  • de payrollmedewerker niet door de payrollonderneming is geworven en geselecteerd (de payrollonderneming vervult geen allocatiefunctie);
  • exclusiviteit is afgesproken. Dat betekent dat de payrollmedewerker alleen met toestemming van de opdrachtgever aan een ander ter beschikking mag worden gesteld.

Wanneer nu precies geen sprake is van het vervullen van een allocatiefunctie en wanneer nu sprake is van werken op basis van exclusiviteit, regelt de wet niet. Bij de behandeling van de wet is slechts een aantal indicatoren benoemd. Om te bepalen of sprake is van payroll moet worden gekeken naar de individuele relatie tussen de ter beschikking stellende onderneming, de opdrachtgever en de werknemer. Of de ter beschikking stellende onderneming daarnaast ook uitzendt (waarbij wel vraag en aanbod op de arbeidsmarkt worden samengebracht), is niet van belang.

Verschil payrollen en uitzenden sinds WAB in 2020

Voor uitzenden geldt het zogenaamde verlichte arbeidsrechtelijke regime. Dit houdt in dat bij uitzenden:

  • mag worden gewerkt met een zogenaamd uitzendbeding (einde opdracht of ziekte is einde uitzendovereenkomst);
  • de uitzendonderneming de loondoorbetaling mag uitsluiten als een werknemer niet daadwerkelijk werkt;
  • de ketenregeling (maximaal drie contracten in drie jaar) niet van toepassing is.

Arbeidskrachten die via payrolling werken, krijgen recht op dezelfde rechtspositie en beloning (niet alleen de elementen van de inleenbeloning conform de uitzend-CAO) als werknemers die rechtstreeks in dienst zijn van de opdrachtgever. Het recht op een adequate pensioenregeling (als onderdeel van dezelfde beloning) gaat pas in op 1 januari 2021 omdat invoering van deze regeling meer tijd vergt.

Vragen over uitzenden of payrollen

Onze specialisten op het gebied van payrollen en uitzenden helpen u graag bij juridische of fiscale adviezen voor payrollbedrijven en / of uitzendbureau's. Wij beschikken over meer dan voldoende expertise om de wetgeving in uw belang te doorgronden.

Bronnen payrollen en wet arbeidsmarkt in Balans

Wet Arbeidsmarkt in balans, internetsite overheid

Vragen over gunstig payrollen of uitzenden?

Vul uw naam en telefoonnummer in en wij nemen contact met u op.


Meer weten van payrollen onder wabAuteur(s) van payrollen onder wab


Marco Bik ).
Fiscaal jurist, Extern belasting adviseur

088 027 00 00
m.bik@jongbloed.tv

Jongbloed Fiscaal Juristen N.V.
Marthalaan 5
7511 AZ Enschede
, Overijssel

mr. D.J.B. Jongbloed Dennis).
Fiscaal Jurist, DGA

088 027 00 00
d.jongbloed@jongbloed.tv

Jongbloed Fiscaal Juristen N.V.
Marthalaan 5
7511 AZ Enschede
, Overijssel

Laatste update : 03-02-2020
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V. en of haar vestingen/ deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.

Deel deze pagina

U bevindt zich hier : Kennisbank Uitzendbureau en fiscus Payrollen onder WAB

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap