Volg ons op:

Twitter Updates

Erf- en schenkbelasting

Schenk- en erfbelasting 2019

Tarieven erfbelasting en schenkbelasting 2019 

Vrijstellingen Schenkbelasting 2019

Vrijstellingen Erfbelasting 2019

Schenk- en erfbelasting 2018

Kinderen 

Kleinkinderen 

Overige verkrijgers 

€ 0 - € 123.248 

 10%

 18%

 30%

€ 123.2248 en hoger

 20%

 36%

 40%

Vrijstellingen Schenkbelasting 2018

Kinderen jaarlijks € 5.363

Kinderen tussen 18 - 40 jaar € 25.731 (eenmalig) of

Kinderen tussen 18-40 jaar € 53.602 (eenmalig indien schenking wordt aangewend voor dure studie)

Overige verkrijgers € 2.147

Verkrijgers tussen 18 - 40 jaar € 100.800 (eenmalig) indien schenking wordt aangewend voor de eigen woning

Vrijstellingen Erfbelasting 2018

Partners jaarlijks € 643.194

Kinderen en kleinkinderen € 20.371

Bepaalde zieke en gehandicapte kinderen € 61.106

Ouders € 48.242

Overige verkrijgers € 2.147

Schenk- en erfbelasting 2017

Kinderen 

Kleinkinderen 

Overige verkrijgers 

€ 0 - € 122.269 

 10%

 18%

 30%

€ 122.269 en hoger

 20%

 36%

 40%

Vrijstellingen Schenkbelasting 2017

Kinderen jaarlijks € 5.320

Kinderen tussen 18 - 40 jaar € 25.526 (eenmalig) of

Kinderen tussen 18 - 40 jaar € 53.176 (eenmalig t.b.v. eigen woning)

Overige (zoals kleinkind) € 2.129.

Per 1 januari 2017 wordt de eenmalige vrijstelling voor de schenking van de eigen woning verruimd naar € 100.000, waarbij deze vrijstelling in drie opeenvolgende jaren kan worden benut. Vergeet geen aangifte schenkbelasting te doen.

Erfbelasting 2017

Schenk- en erfbelasting 2016

Kinderen 

Kleinkinderen 

Overige verkrijgers 

€ 0 - € 121.903 

 10%

 18%

 30%

€ 121.903 en hoger

 20%

 36%

 40%

Vrijstellingen Schenkbelasting 2016

Kinderen jaarlijks € 5.304

Kinderen tussen 18 - 40 jaar € 25.449 (eenmalig) of

Kinderen tussen 18 - 40 jaar € 53.016 (eenmalig t.b.v. eigen woning of dure studie)

Overige € 2.122.

Per 1 januari 2017 wordt de eenmalige vrijstelling voor de schenking van de eigen woning verruimd naar € 100.000, waarbij deze vrijstelling in drie opeenvolgende jaren kan worden benut.

Erfbelasting 2016

Schenk- en erfbelasting 2015

Kinderen 

Kleinkinderen 

Overige verkrijgers 

€ 0 - € 121.296

 10%

 18%

 30%

€ 121.296 en hoger

 20%

 36%

 40%

Vrijstellingen Schenkbelasting 2015

Kinderen jaarlijks € 5.277

Kinderen tussen 18 - 40 jaar € 25.322 (eenmalig) of

Kinderen tussen 18 - 40 jaar € 52.752 (eenmalig t.b.v. eigen woning of dure studie)

Overige € 2.111.

Erfbelasting 2015

Schenkbelasting 2014

  Kinderen  Kleinkinderen  Overige verkrijgers 
€ 0 - € 117.214   10%  18%  30%
€ 117.214 en hoger  20%  36%  40%

Vrijstellingen Schenkbelasting 2014

Erfbelasting 2014

Schenkbelasting 2013

  Kinderen  Klein kinderen  Overige verkrijgers 
€ 0 - € 118.254   10%  18%  30%
€ 118.254 en hoger  20%  36%  40%

Vrijstellingen Schenkbelasting 2013

Erfbelasting 2013

Schenkbelasting 2012

  Kinderen  Klein kinderen  Overige verkrijgers 
€ 0 - € 115.708   10%  18%  30%
€ 115.708 en hoger  20%  36%  40%

Vrijstellingen Schenkbelasting

Erfbelasting

Schenkbelasting 2011

 

kinderen en partner

     kleinkinderen   

 overige verkrijgers

€ 0 - € 118.708 

 10%

18% 

30% 

€ 118.708 en hoger 

 20%

36% 

40%

Vrijstellingen

Schenkbelasting 2010

 

kinderen en partner

     kleinkinderen   

 overige verkrijgers

€ 0 - € 118.000 

 10%

18% 

30% 

€ 118.000 en hoger 

 20%

36% 

40%

Vrijstellingen

Successierechten 2009

Verkrijging tussen

en

l. Echtgenoot, kinderen en afstammelingen in de tweede of verdere graad

II. Broers, zusters, ouders en (over)grootouders 

III. Andere verkrijgingen, met uitzondering van kerkelijke, charitatieve en algemeen nut beogende inst. (0% tarief)

(1)

(2)

b

b

b

0

22.763

5%

26%

41%

22.763

45.519

8%

30%

45%

45.519

91.026

12%

35%

50%

91.026

182.042

15%

39%

54%

182.042

364.073

19%

44%

59%

364.073

910.163

23%

48%

63%

910.163

en hoger

27%

53%

68%

Successierechten 2008

Verkrijging tussen

en

l. Echtgenoot, kinderen en afstammelingen in de tweede of verdere graad

II. Broers, zusters, ouders en (over)grootouders 

III. Andere verkrijgingen, met uitzondering van kerkelijke, charitatieve en algemeen nut beogende inst. (0% tarief)

(1)

(2)

a

b

a

b

a

b

0

22.382

0

5%

0

26%

0

41%

22.382

44.758

1.119

8%

5.819

30%

9.176

45%

44.758

89.504

2.909

12%

12.531

35%

19.245

50%

89.504

178.999

8.278

15%

28.192

39%

41.618

54%

178.999

357.987

21.702

19%

63.095

44%

89.945

59%

357.987

894.948

55.709

23%

141.849

48%

195.547

63%

894.948

en hoger

179.210

27%

399.590

53%

533.832

68%

Successierechten 2007

Verkrijging tussen

en

l. Echtgenoot, kinderen en afstammelingen in de tweede of verdere graad

II. Broers, zusters, ouders en (over)grootouders 

III. Andere verkrijgingen, met uitzondering van kerkelijke, charitatieve en algemeen nut beogende inst. (0% tarief)

(1)

(2)

a

b

a

b

a

b

0

22.051

0

5%

0

26%

0

41%

22.051

44.096

1.102

8%

5.733

30%

9.040

45%

44.096

88.181

2.865

12%

12.346

35%

18.960

50%

88.181

176.353

8.155

15%

27.775

39%

41.002

54%

176.353

352.696

21.380

19%

62.162

44%

88.614

59%

352.696

881.772

54.885

23%

139.752

48%

192.656

63%

881.722

en hoger

176.560

27%

393.684

53%

525.942

68%

Successierechten 2006

Verkrijging tussen

en

l. Echtgenoot, kinderen en afstammelingen in de tweede of verdere graad

II. Broers, zusters, ouders en (over)grootouders 

III. Andere verkrijgingen, met uitzondering van kerkelijke, charitatieve en algemeen nut beogende inst. (0% tarief)

(1)

(2)

a

b

a

b

a

b

0

21.703

0

5%

0

26%

0

41%

21.703

43.401

1 .075

8%

5.642

30%

8.898

45%

43.401

86.792

2.820

12%

12.151

35%

18.662

50%

86.792

173.575

8.026

15%

27.337

39%

40.357

54%

173.575

347.141

21.043

19%

61.182

44%

87.219

59%

347.141

867.836

54.020

23%

137.551

48%

187.930

63%

867.836

en hoger

173.779

27%

387.484

53%

517.659

68%

Successierechten 2005

Verkrijging tussen

en

l. Echtgenoot, kinderen en afstammelingen in de tweede of verdere graad

II. Broers, zusters, ouders en (over)grootouders 

III. Andere verkrijgingen, met uitzondering van kerkelijke, charitatieve en algemeen nut beogende inst. (8% tarief)

(1)

(2)

a

b

a

b

a

b

0

21.509

0

5%

0

26%

0

41%

21.509

43.013

1 .075

8%

5.592

30%

8.818

45%

43.013

86.017

2.795

12%

12.043

35%

18.494

50%

86.017

172.026

7.955

15%

27.094

39%

39.996

54%

172.026

344.044

20.856

19%

60.637

44%

86.440

59%

344.044

860.095

53.539

23%

136.324

48%

187.930

63%

860.095

en hoger

172.230

27%

384.028

53%

513.042

68%

Successierechten 2004

Verkrijging tussen

en

l. Echtgenoot, kinderen en afstammelingen in de tweede of verdere graad

II. Broers, zusters, ouders en (over)grootouders 

III. Andere verkrijgingen, met uitzondering van kerkelijke, charitatieve en algemeen nut beogende inst. (8% tarief)

(1)

(2)

a

b

a

b

a

b

0

21.212

0

5%

0

26%

0

41%

21.212

42.419

1 .060

8%

5.515

30%

8.696

45%

42.419

84.829

2.756

12%

11.877

35%

18.239

50%

84.829

169.650

7.845

15%

26.720

39%

39.444

54%

169.650

339.293

20.568

19%

59.800

44%

85.247

59%

339.293

848.219

52.800

23%

134.442

48%

185.336

63%

848.219

en hoger

169.852

27%

378.726

53%

505.959

68%

Noot 1
Voor afstammelingen in de tweede (of verdere graad) moet de belasting in deze kolom worden vermeerderd met 60%. 

Noot 2
Overige verkrijgers in groep 1 wordt meestal bedoeld samenwoners gedurende een bepaalde periode.


Auteur(s) van tarieven erf- en schenkbelasting


mr. D.J.B. Jongbloed Dennis).
Fiscaal Jurist, DGA

088 027 00 00
d.jongbloed@jongbloed.tv


Jongbloed Fiscaal Juristen N.V.
Marthalaan 5
7511 AZ Enschede
, Overijssel

Artikel datum : 16-08-2005 | Artikel laatst gewijzigd : 03-01-2019

© 2019 Jongbloed Fiscaal Juristen