print sitemap zoeken disclaimer contact

Belastingvrij internet thuis vergoeden

Onder de werkkostenregeling kunnen de kosten voor het internet thuis - op voorwaarde van noodzakelijkheid - fiscaal belastingvrij aan de werknemer worden vergoed. Hiervoor moet de werknemer wel regelmatig thuiswerken. De vergoeding van deze kosten blijft hiermee buiten de vrije ruimte van de werkkostenregeling. De vergoeding voor de tv thuis of de telefoon valt niet onder de vrijstelling. Het is dus wel zaak om na te gaan hoeveel de kosten voor het internet thuis precies zijn (vaak is sprake van combinatie-abonnementen). De kosten voor internet thuis bedragen gemiddeld zo'n € 25 euro per maand.

Belastingvrije vergoedingen

  2023  2024 
Zakelijke kilometervergoeding   0,21

 0,23

Thuiswerkvergoeding   2,15

 2,35

Belaste waarde maaltijden kantine   3,55

 3,90

Belaste dagwaarde inwoning en huisvesting   6,10

 6,70

Vrijgestelde vergoeding verhuiskosten   7.750,00

 7.750,00

Vrijgestelde vrijwilligersvergoeding per maand   190,00

 210,00

Vrijgestelde vrijwilligersvergoeding per jaar    1.900,00

 2.100,00

Vrijgestelde vergoeding ziektekostenregeling   27,00

 27,00

Gebruikelijk loon DGA    51.000

 56.000

Vergoeding internet bij werknemer thuis

Wij zien vaak dat de werknemer een combinatie-abonnement thuis heeft afgesloten. Dit is dan een abonnement voor tv, telefoon, internet en wellicht nog extra abonnementen voor voetbal of Formule 1. Indien hiervoor één bedrag aan de werknemer in rekening wordt gebracht, mag de werkgever niet dit gehele bedrag belastingvrij vergoeden. De vergoeding moet dus specifiek zien op de kosten van de internetaansluiting. Vergoedt de werkgever ook de overige kosten, dan is dit deel regulier loon (eventueel vergoeden via de vrije ruimte of via de eindheffing).

Noot fiscaal jurist inzake thuiswerken en internet

De werkgever mag het internetabonnement van zijn werknemer meestal wel belastingvrij vergoeden. De werknemer moet dan wel regelmatig thuiswerken en hiervoor de internetaansluiting gebruiken. De aansluiting moet dus noodzakelijk zijn om thuis te kunnen werken. De werknemer mag voor de vergoeding ook een eigen bijdrage betalen (als de werkgever niet alle kosten wil vergoeden).

Een internetvergoeding naar rato van het aantal thuiswerkdagen is niet in strijd met het noodzakelijkheidscriterium, dit mag dus ook (aldus het het Handboek loonheffingen 2022 van de Belastingdienst).

Ook een laptop of telefoon voor de werknemer mag in veel gevallen (mits gebruikelijk en noodzakelijk) worden vergoed aan de werknemer. Een noodzakelijke voorziening moet bij het einde van de dienstbetrekking worden teruggegeven aan de werkgever of mag tegen de werkelijke waarde (op dat moment) door de werknemer worden gekocht (te vermeerderen met btw).

Voor een DGA geldt een iets zwaardere bewijslast, het is verstandig om de zakelijkheid (en noodzaak) in een schriftelijke brief vast te leggen.

Deel deze pagina

Laatste update op 19-12-2023
Artikel gemaakt op 15-09-2022
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Kennisbank Loonbelasting Werkkostenregeling (WKR) Belastingvrij internet thuis vergoeden

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap