print sitemap zoeken disclaimer contact

Jongbloed Dakar Team

Jongbloed Dakar Team

Vennootschapsbelasting

Hypotheekrenteaftrek DGA en aangekondigde maatregelen op Prinsjesdag 2018

Er zijn diverse maatregelen door het kabinet gepubliceerd die gevolgen hebben voor de directeur-grootaandeelhouders (hierna: DGA) in ons land. In dit artikel beschrijven wij de aangekondigde maatregelen alsmede de gevolgen hiervan voor de hypotheek bij de eigen besloten vennootschap (hierna: B.V.).

Aangekondigde maatregelen Prinsjesdag 2018

Dit artikel leent zich niet om alle maatregelen door te nemen. Vandaar dat we slechts een beperkt aantal zullen gaan bespreken (die gevolgen hebben voor de DGA).

Twee tariefschijven

De schijven in de loon- en inkomstenbelasting worden teruggebracht naar twee schijven. Dit wordt in 2021 gerealiseerd. De eerste schijf bedraagt 37,05% en zal gelden tot een inkomen van € 68.507, de tweede schijf wordt 49,50% en wordt geheven over het inkomen boven de € 68.507. 

Stapsgewijze verlaging hypotheekrenteaftrek

Vanaf 2023 geschiedt de aftrek van hypotheekrente tegen maximaal 37,05% per jaar. Hier staat wel tegenover dat het eigenwoningforfait ook wordt verlaagd naar 0,60% over de WOZ-waarde (echter zal nagenoeg iedereen er op achteruit gaan).

Box 2 tarief omhoog

Het kabinet heeft voorgesteld om het aanmerkelijkbelangtarief (box 2) stapsgewijs te verhogen vanaf 2020. In 2020 zal het tarief 26,25% bedragen en in 2021 26,9%.

Vpb-tarief omlaag

De tarieven in de vennootschapsbelasting (hierna: Vpb) gaat omlaag. Het huidige 20%-tarief voor de belastbare winst tot € 200.000 gaat in het jaar 2019 naar 19%, in het jaar 2020 naar 17,5% en in 2021 naar 16%. Het huidige 25%-tarief voor de belastbare winsten boven de € 200.000 gaat in 2019 naar 24,3%, in 2020 naar 23,9% en in 2021 naar 22,25%.

Rekening-courantschuld als dividend

Als de totale som van de schulden van een DGA vanaf 2022 aan zijn eigen vennootschap meer dan € 500.000 bedraagt, dan wordt het meerdere als inkomen uit aanmerkelijk belang genomen (lees: als dividenduitkering aangemerkt). Gelukkig zal voor bestaande eigenwoningschulden aan de vennootschap een overgangsmaatregel worden getroffen.

Gevolgen voor de hypotheek van de DGA bij de eigen B.V.

De aangekondigde maatregelen hebben nogal wat consequenties voor de DGA met een hypotheek bij de eigen B.V. Het overgangsrecht is nog niet vormgegeven, maar desondanks is de hypotheek bij de eigen B.V. veel minder interessant. De aftrek van hypotheekrente zal namelijk in 2022 tegen 40% kunnen worden geëffectueerd en vanaf 2023 nog maar tegen 37,05%. De gecombineerde Vpb- en aanmerkelijkbelangheffing bedraagt 38,60% (of 43,16% bij heffing van 22,25% Vpb).

De maatregelen hebben derhalve grote gevolgen voor het MKB-segment, onder andere hypotheek bij de eigen B.V. Aangezien het box 2-tarief (aanmerkelijkbelangheffing) ook vanaf 2020 zal gaan stijgen, is het raadzaam om in het jaar 2019 reeds voor te sorteren hierop. Hierdoor kan een eventuele afwikkeling van de hypotheek bij de eigen B.V. nog onder het lage aanmerkelijkbelangtarief worden afgewikkeld.

Meer weten van hypotheekrenteaftrek dga prinsjesdag 2018

Deel deze pagina

Laatste update op 04-10-2018
Artikel gemaakt op 04-10-2018
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Kennisbank Vennootschapsbelasting Hypotheekrenteaftrek DGA prinsjesdag 2018

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap