print sitemap zoeken disclaimer contact

Jongbloed Dakar Team

Jongbloed Dakar Team

Uitspraak 12 jaar navordering Hoge Raad

Uitspraak 12 jaar navordering Hoge Raad

Op vrijdag 26 februari 2010 heeft de Hoge Raad beslist dat de Belastingdienst over 12 jaar mag navorderen als dit verzwegen buitenlandse banktegoeden betreft. De Belastingdienst heeft dus 12 jaar de tijd om achter buitenlandse bankrekening aan te jagen. Voor banktegoeden in Nederland geldt een termijn van 5 jaar. De Hoge Raad volgt in haar uitspraak de beslissing van het Europese Hof van Justitie, die reeds in 2009 uitspraak deed.

De termijn van 12 jaar geldt echter niet altijd, aldus de Hoge Raad. Als de inspecteur geen info heeft, geldt de termijn van 12 jaar. Zodra de inspecteur echter aanwijzingen heeft, is de langere termijn slechts aanvaardbaar voor zover deze nodig is om de benodigde informatie te verkrijgen en de aanslag voor te bereiden. De vraag is dan: "Hoe bewijs je dit als belastingplichtige?" Gelukkig is er één zaak terugverwezen naar de Rechtbank, die mag dit nu onderzoeken.

Contactpersoon

Voor vragen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met de heer mr. drs. Sanne van den Elst.

Toelichting

Als de inspecteur een indicatie heeft dat er wellicht buitenlandse banktegoeden zouden kunnen zijn, moet de inspecteur zo spoedig mogelijk actie ondernemen. Doet hij dit niet, dan mag hij niet over 12 jaar navorderen. Als de inspecteur dus na het verstrijken van de 5-jaarstermijn een vermoeden heeft, dan moet hij voortvarend aan de slag en een aanslag opleggen. Doet hij dit niet, dan mag er niet over 12 jaar worden nagevorderd.

De Hoge Raad heeft hierom één zaak terugverwezen naar de Rechtbank in Breda. De Rechtbank moet onderzoeken of de inspecteur te lang de tijd heeft genomen om een navorderingsaanslag op te leggen.

Gevolgen

De 12-jaarstermijn voor navorderingsaanslagen over buitenlandse tegoeden lijkt hiermee een redelijk vast gegeven, tenzij u kunt bewijzen dat de inspecteur reeds over informatie beschikte.

Emigranten en 12-jaarstermijn

De uitspraak is van belang voor mensen die in Nederland wonen, maar ook voor mensen die geëmigreerd zijn waarbij over de laatste 12 jaar nog niet alle aanslagen zijn afgewikkeld, terwijl er wel buitenlandse banktegoeden waren die niet zijn opgegeven. Emigranten die binnen 10 jaar na hun vertrek overlijden, worden op grond van Nederlandse (fictie) wetgeving alsnog in de Nederlandse heffing betrokken. Buitenlandse banktegoeden horen hier ook bij.

Inkeerders en zwartspaarders

Zwartspaarders kunnen nog steeds gebruik maken van de inkeerregeling. Sinds 1 januari 2010 moet u dan wel een boete betalen van 15%, deze wordt per 1 juli 2010 verhoogd tot 30%. Als de Belastingdienst de tegoeden zelf ontdekt en voortvarend een aanslag oplegt, kan de boete zelfs 300% bedragen (vanaf 1 juli 2009).

Bron

Uitspraak Hoge Raad 26 februari 2010 (rolnummer 43670 en rolnummer 43050).

Uitspraak Hoge Raad (rolnummer 43050) 3 maart 2008.

Gerechtshof Amsterdam 18 januari 2006.

Uitspraak Hoge Raad (rolmummer 43670) 3 maart 2008.

Uitspraak Hof Van Justitie 11 juni 2009.

Uitspraak 12 jaar navordering Hoge Raad [news] 2017-06-09 0000-00-00 0000-00-00 2757

Deel deze pagina

Laatste update op 09-06-2017
Artikel gemaakt op 27-02-2010
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Landendesk Inkeerregeling Uitspraak 12 jaar navordering Hoge Raad

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap