print sitemap zoeken disclaimer contact

Belastingplan 2022 particulieren

Het Belastingplan 2022 is op Prinsjesdag omstreeks 15:15 uur officieel openbaar gemaakt. Ondanks dat een groot deel van het Belastingplan al was verschenen in de media, brengen we u middels dit artikel op de hoogte van de relevante wijzigingen. Onderstaand worden onder andere de belangrijkste wijzigingen voor de inkomstenbelasting, loonbelasting en vennootschapsbelasting weergegeven.

Inkomstenbelasting

 • Studiekostenaftrek vervalt, hier komt een subsidie voor in de plaats van het UWV. Voor meer informatie, kijk hier.
 • Het percentage Milieu-investeringsaftrek wordt verhoogd voor milieuvriendelijke investeringen door IB-ondernemers. Voor categorie 1 investeringen gaat het percentage omhoog van 36% naar 45%, voor categorie 2 van 27% naar 36% en voor categorie 3 van € 13,5% naar 27%.
 • Het percentage arbeidskorting wijzigt van 6% in 2021 naar 5,86% in 2022 ten aanzien van het arbeidsinkomen voor zover het meer bedraagt dan € 35.652.
 • Zelfstandigenaftrek voor IB-ondernemers wordt verder afgebouwd in 2022. Dit is geen nieuw gegeven, maar een trend die al langer speelt. De zelfstandigenaftrek daalt in 2022 van € 6.670 naar € 6.310. De afbouw loopt door tot 2036, de zelfstandigenaftrek zal dan € 3.240 bedragen.
 • De maximale inkomensafhankelijke combinatiekorting wordt verlaagd. De korting bedraagt 11,45% van het arbeidsinkomen voor zover dat bij de belastingplichtige meer beloopt dan € 5.153, doch niet meer dan € 2.420 (voorheen € 2.815).
 • Eigenwoningforfait daalt verder in 2022 naar 0,45% voor een WOZ-waarde tot € 1.110.000. Bij een hogere WOZ-waarde blijft het tarief gelijk, zijnde € 5.550 + 2,35% van het bedrag boven de € 1.110.000.
 • Het tarief waartegen de hypotheekrenteaftrek kan plaatsvinden blijft ook in 2022 dalen. De afbouw is sinds 2020 versneld verlaagd in vier stappen van 3%. Het maximale tarief waartegen hypotheekrenteaftrek te gelde kan worden gemaakt is 40%.
 • Wijziging toepassing eigenwoningregeling bij partners of overlijden, deze regeling wordt vereenvoudigd. Voor meer informatie kunt u dit artikel raadplegen.

Loonbelasting

 • De werkgever mag tot € 2 per dag onbelast verstrekken als thuiswerkvergoeding aan zijn werknemers. De werknemer dient wel ten minste 128 dagen per kalenderjaar thuis te werken. De vergoeding mag worden berekend of de werknemer ten hoogste 214 dagen per kalenderjaar thuiswerkt.
 • De vrije ruimte van de werkkostenregeling bedraagt in 2022 3% van het loon met een maximum van € 12.000 vermeerderd met 1,18%  van het loon voor zover de totale loonsom meer dan € 400.000 bedraagt.
 • Bijtelling volledig elektrische auto’s naar 16% in 2022 tot een cataloguswaarde van € 35.000. Voor het merendeel geldt het bijtellingspercentage van 22%. Voor waterstof- of zonneauto’s is de bijtelling in 2022 maar 6%, de invoering van een maximum bedrag wordt tevens uitgesteld naar 2024.

Overige wijzigingen

Zoals u kunt zien, zijn de wijzigingen in het Belastingplan 2022 beperkt. De minister en staatssecretaris van Financiën hebben eerder al aangegeven belangrijke wijzigingen over te laten aan het nieuw te vormen kabinet. Bovenstaande is nog geen 100% vaststaand gegeven, zowel de Eerste als Tweede kamer zal het wetsvoorstel Belastingplan 2022 moeten goedkeuren.

Mocht u vragen hebben over de wijzigingen uit het Belastingplan 2022 of bent u benieuwd of er nog mogelijkheden zijn waarop u kunt besparen, neem dan gerust contact met ons op.

Deel deze pagina

Laatste update op 23-09-2021
Artikel gemaakt op 22-09-2021
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Actueel Prinsjesdag Belastingplannen Belastingplan 2022 Belastingplan 2022 particulieren

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap