print sitemap zoeken disclaimer contact

Navordering inkomstenbelasting of erfbelasting

Nieuws box 2 in 2024

Vanaf 2024 komen er 2 tarieven voor de box 2 heffing. Wellicht gaat het tarief voor box 2 omhoog van 26,9% tot 29,5%. Over een dividend uitkering tot € 67.000 gaat het tarief omlaag, namelijk naar 26%. Voor de DGA is het dan nog voordeliger om te kiezen voor een dividend uitkering. Een hoger loon is belast in box 1 en voor dividenden geldt het gecombineerde tarief voor de Vennootschapsbelasting (15% tot € 395.000) en box 2. Let er ook op dat vanaf 2023 de maximale rekening courant schuld nog € 700.000 mag bedragen (wetsvoorstel excessief lenen DGA). Wilt u een berekening ontvangen van een optimaal salaris of een fiscale scan van uw prive en/of BV situatie? Stuur ons dan gerust een e-mail voor een vrijblijvende offerte.

Inleiding inzake navordering en nieuw feit

De kans dat het fout zou kunnen zitten wil nog niet zeggen dat het niet goed is ! Kan blind de aangifte volgen en aanslagen opleggen worden rechtgezet door de Belastingdienst of niet ? Een Inspecteur moet soms gewoon vragen stellen en mag niet stilzitten, aanslagen opleggen en daarna stellen ... "ik wist het niet dus ik ga navorderen!" De Hoge Raad geeft nog wel een uitweg voor de Inspecteur, lees onderstaande artikel.

Pierre en Ingrid hebben redelijk goed geboerd. Samen hebben ze nog de aandelen in de B.V., waarin alleen nog beleggingen zitten. Helaas komt in 2010 Pierre te overlijden. Dat betekent ook fiscaal rouwen, want de Belastingdienst komt (alsnog) voor zijn deel.

Overlijden en navordering

Door het overlijden van Pierre moet er aangifte erfbelasting worden gedaan. Ook moet voor Pierre de laatste keer aangifte inkomstenbelasting (F-biljet) worden ingediend. Eind 2011 doet Ingrid de aangifte erfbelasting en 10 dagen later haar aangifte inkomstenbelasting en de aangifte voor (wijlen) Pierre.

Die aangiften worden keurig verwerkt en de aanslagen worden overeenkomstig de aangiften opgelegd. Het dossier wordt gearchiveerd en klaar ...

Zo’n 5 jaar later komt de belastinginspecteur erachter dat er iets niet klopt.

Op grond van de Wet IB wordt de vererving van de aandelen in een B.V. gelijkgesteld met een verkoop ervan. Omdat Pierre en Ingrid in gemeenschap getrouwd waren, worden de aandelen voor de helft (het deel van Pierre) als verkocht beschouwd. De meerwaarde van de aandelen bedraagt bijna € 800.000. De Belastingdienst wil dus belasting zien over €400.000 (omdat ze in gemeenschap getrouwd waren: ieder 2 ton).

De wet is de wet, maar deze koude douche is na zoveel jaar wel erg onaangenaam. Ze komt in bezwaar en beroep. Daarbij meent Ingrid dat de Belastingdienst bij het opleggen van de aanslagen (en de jaren daarna) toch wel heeft zitten slapen. In de aangiften is steeds vermeld dat er sprake is van een aandelenbezit (aanmerkelijk belang). Door de aangiften wist de Belastingdienst ook dat Pierre was overleden. Dan is er toch wel een gerede kans dat er fiscaal moet worden afgerekend over de meerwaarde van de B.V. Ook de belastinginspecteur kent immers de wet. Volgens Ingrid had de Belastingdienst op zijn minst nadere vragen moeten stellen en niet ‘blind’ de aangiften volgen. In jargon: dat is een ambtelijk verzuim.

Hoge Raad inzake ambtelijk verzuim en navordering

Bij de Rechtbank had Ingrid nog geen succes. Dat komt er wel hogerop bij het Hof. Het oordeel van het Hof luidt dat er bij het opleggen van de aanslag sprake was van de aanmerkelijke kans dat bij Pierre een voordeel uit de fictieve vervreemding van het aanmerkelijk belang in aanmerking zou moeten worden genomen. Dan moet de Inspecteur nader onderzoek doen. Door dat na te laten (ambtelijk verzuim), verspeelt hij de kans alsnog belasting te heffen.

Daarop geeft de Hoge Raad (nogmaals) zijn zienswijze op het ambtelijk verzuim. De Belastingdienst mag afgaan op de aangifte, MAAR bij twijfel moeten ze doorpakken: “Voor twijfel is geen aanleiding indien de niet onwaarschijnlijke mogelijkheid bestaat dat de in de aangifte opgenomen gegevens juist zijn.”

Op dat punt gaat het Hof (volgens de Hoge Raad) de mist in, want het Hof heeft geoordeeld dat ‘sprake was van de aanmerkelijke kans dat bij Pierre een voordeel uit de fictieve vervreemding van het aanmerkelijk belang in aanmerking zou moeten worden genomen’. Maar dat is niet genoeg:

“De aanwezigheid van die aanmerkelijke kans sluit echter niet uit dat de niet onwaarschijnlijke mogelijkheid bestaat dat de aangifte juist is.”

Een ander Hof moet nu de zaak geheel opnieuw beoordelen.

Commentaaar fiscaal jurist inzake ambtelijk verzuim en navordering

Op zich is het logisch dat de Belastingdienst mag afgaan op de juistheid en volledigheid van de aangifte. Dat is ook de wettelijke eis die aan de belastingplichtigen wordt gesteld. Het is onwerkbaar en onwenselijk dat de Belastingdienst alles moet controleren. Daarom heeft de Belastingdienst in beginsel de kans de aangifte te beoordelen en vragen te stellen. Kiest hij daar niet voor, dan kan hij altijd nog navorderen. Dat kan echter alleen bij een nieuw feit; iets wat hij niet wist of kon weten. Bij twijfel niet inhalen dus.

In deze digitale tijd van databases en algoritmen moet het toch mogelijk zijn dit soort zaken scherp te krijgen. Dat er een signaal komt bij majeure gebeurtenissen (verwerving aandelen, overlijden, huwelijk, kinderen, faillissement, koop woning) een signaal volgt uit de computer: ping ! Opletten.

Vanuit dat uitgangspunt zou toch automatisch moeten zijn vast te stellen of sprake is van de aanwezigheid van die aanmerkelijke kans dat de aangifte niet klopt. Als daarvan sprake is, moet je handelen. De noodrem (met dubbele ontkenning) van de niet onwaarschijnlijke mogelijkheid dat de aangifte juist toch is,zou niet nodig moeten zijn en moet op het pre-digitale kerkhof. De Hoge Raad is, anders dan het Hof, niet zover om dit vangnet al onder de Belastingdienst uit te trekken.

Als je weet dat het fout kan gaan, grijp je in en denkt niet: het zou eventueel toch nog wel eens goed kunnen komen, laat ik maar niks doen.

Als het met u of uw belastinginspecteur fout dreigt te gaan, neem dan contact op met uw adviseur. Het zou anders weleens niet goed kunnen komen.

Bron inzake ambtelijk verzuim en navordering

Arrest Hoge Raad (1)

Arrest Hoge Raad (2)

Uitspraak Hof (1)

Uitspraak Hof (2)

Discussie met de Belastingdienst bij naheffing of navorderingsaanslag?

Bedrijfsnaam

*

Naam

*

Aantal medewerkers

Bent u tevreden over uw belastingadviseur :

Wilt u een vrijblijvende offerte / advies ontvangen?

Opmerkingen/vragen

Ja, ik ga akkoord met de verwerking van mijn gegevens. Jongbloed Fiscaal Juristen NV mag mij per e-mail info sturen en mijn persoonlijke gegevens gebruiken om mijn interessegebieden vast te stellen zoals hier beschreven, en ik ben me ervan bewust dat ik op elk moment mijn toestemming kan intrekken.

Deel deze pagina

Laatste update op 31-05-2022
Artikel gemaakt op 11-09-2020
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Kennisbank Formeel belastingrecht Navordering Navordering box 2

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap