print sitemap zoeken disclaimer contact

Jongbloed Dakar Team

Jongbloed Dakar Team

Actueel emigratie

Belastingheffing over pensioen na emigratie

Steeds meer klanten van ons kantoor besluiten vlak voor hun pensioen te emigreren naar een land met een aangenaam (belasting-)klimaat. Meestal speelt hierbij ook de belastingheffing in het nieuwe woonland, bijvoorbeeld over vermogen, de nalatenschap en het pensioen (soms ook de heffing over het vermogen in de B.V.) een rol.

Belastingheffing over pensioenen

Meestal staat in de door Nederland gesloten belastingverdragen dat het woonland mag heffen over pensioenen van particuliere werkgevers. Nederland ziet de heffing dan dus aan zijn neus voorbij gaan.

Pensioenen van de Nederlandse overheid worden vaak belast in Nederland. Er zijn echter veel uitzonderingen en bijzondere situaties. Daarnaast is elk belastingverdrag weer anders, maatwerk is dus van belang.

Er hoeft pas belastingheffing over een pensioen te worden betaald als het pensioen wordt genoten (bijvoorbeeld afkoop) of is ingegaan.

Pensioen voor ambtenaren

Het pensioen voor ambtenaren is altijd belast in Nederland (bronstaat). Dit moet wel een publiekrechtelijk ambtenarenpensioen zijn. Dit geldt veelal ook voor de afkoop van pensioenen.

Belastingheffing over de AOW

De belastingheffing over de AOW is in veel verdragen ook toegewezen aan Nederland, maar dat kan dus per land verschillen.

Pensioen van de directeur-grootaandeelhouder (DGA)

Een DGA die emigreert loopt tegen meerdere wetten aan. Het pensioen van de DGA is meestal ondergebracht in zijn eigen B.V. Bij emigratie wordt er een zogenaamde conserverende aanslag opgelegd, dit moet onder meer afkoop van het pensioen in het woonland voorkomen. Daarnaast moet de B.V. meestal een wisseling van het bestuur regelen, een B.V. is namelijk gevestigd op de plaats van het bestuur. Als de DGA zou emigreren, dan zou ook de B.V. emigreren. Dit kan fiscaal nadelige gevolgen hebben (onder meer strafheffing). In situaties waarbij de heffing over het pensioen is toegewezen aan het woonland, zou de strafheffing onverbindend zijn (en wellicht de conserverende aanslag ook). Voorbeeldlanden zijn: Thailand, Spanje en Ierland.

Aantrekkelijke pensioenlanden

Even los van de temperatuur, de lokale prijzen en de woningmarkt zijn aantrekkelijke pensioenlanden;

  1. Duitsland (opletten: nieuw belastingverdrag sinds 2016);
  2. Ierland;
  3. België;
  4. Thailand;
  5. Portugal;
  6. Nederlandse Antillen.

Deel deze pagina

Laatste update op 15-02-2016
Artikel gemaakt op 12-02-2016
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Landendesk Actueel emigratie Belastingheffing over pensioen na emigratie

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap