print sitemap zoeken disclaimer contact

Fiscale eindejaarstips 2023 voor ondernemers en bedrijven

 1. Investeringsaftrek: beoordeel of het wenselijk is om in 2023 of in 2024 te investeren. Veelal is investeren in 2023 voordeliger, dit mede door de mogelijkheid om investeringen in 2023 willekeurig af te schrijven, deze regeling vervalt in 2024.
 2. Herinvesteringsreserve: bij de vervreemding van bedrijfsmiddelen moet u normaal gesproken afrekenen over de boekwinst. Als u opnieuw wilt investeren, kunt u de winst tijdelijk reserveren (herinvesteringsreserve). Leg uw investeringsvoornemen wel schriftelijk vast (stuur mail aan uw makelaar en stel een bestuursbesluit op). De herinvestering moet binnen 3 jaar plaatsvinden.
 3. Pensioenen: bekijk de pensioenen van uw werknemers eens. Soms is een backservicelast in 2023 mogelijk.
 4. Fiscaal voordelig belonen van werknemers: u mag een onbelaste vergoeding aan uw werknemers geven voor maaltijden (onderweg of tijdens overwerk), cursussen of zakenreizen. Ook kan een personeelsfeest op de werkplek vrijwel belastingvrij plaatsvinden en mag u zakelijke reizen belastingvrij vergoeden. Ook de fiets van de zaak is voordelig (7% bijtelling). Tenslotte mag u schade of verlies van persoonlijke zaken belastingvrij vergoeden, mits tijdens de dienstbetrekking ontstaan. De ruimte binnen de Werkkostenregeling is in 2023 iets hoger dan in 2024.
 5. Producten uit eigen bedrijf: deze kunt u voordelig aan uw werknemers verkopen of geven. De korting bedraagt maximaal 20% van de waarde van het product met een maximum van € 500 per werknemer.
 6. Innovatie: bent u binnen uw bedrijf bezig met de ontwikkeling van innovatieve / vernieuwende activiteiten (productie, software / IT), dan komt u wellicht in aanmerking voor een lagere winstbelasting (9% in 2023 en 2024) of een verlaging van uw loonheffing (WBSO). Vraag de WBSO voor 2024 aan voor 20 december 2023.
 7. Laatste btw-aangifte 2023: neem hierin de correctie privégebruik auto, correctie personeelsverstrekkingen, btw-belaste verhuur en gebruik pro rata op. Kijk ook even naar mogelijke BTW correctie op relatiegeschenken en personeelsverstrekkingen (het BUA). Bij een correctie van € 1.000 of minder mag u deze ook verwerken in uw reguliere aangifte BTW (hoeft niet via suppletie).
 8. Desinvesteringen: desinvesteringen even een jaartje uitstellen is soms voordelig i.v.m. de desinvesteringsregeling.
 9. Belastingvrije vergoedingen voor werknemers: bepaalde zaken kunnen belastingvrij worden vergoed. Uw collega-ondernemers maken gebruik van de volgende regelingen: (1) personeelsfeest op de werkplek, (2) fitness op de werkplek, (3) onbelaste vergoeding voor openbaar vervoer, (4) onbelaste opleidingen, (5) onbelaste vergoedingen voor schade of verlies van persoonlijke zaken van de werknemer (mits dit tijdens werk heeft plaatsgevonden), (6) belastingvrije vergoeding maaltijden (met meer dan bijkomstig zakelijk karakter) tijdens overwerken of koopavonden (of tijdens opleidingen of zakenreizen).
 10. Bijtelling auto: voor werknemers met een (bestel-)auto geldt een fiscale bijtelling in de loonbelasting van veelal 22%. Soms kan een bijtelling worden voorkomen en voor bestelauto's gelden speciale regelingen. Zorg ervoor dat u op elke auto een regeling toepast. Laat een adviseur dit eens beoordelen.
 11. Buitenlandse btw: vergeet niet in het buitenland betaalde btw terug te vragen.
 12. Thuiswerken: voorzieningen om thuis te werken mag de werkgever (mits zakelijk) belastingvrij vergoeden. De btw is verrekenbaar, edoch soms beperkt (nazien). Als een werknemer de thuiswerkplek ook privé gebruikt, is sprake van een bevoordeling. Hierdoor is niet alle btw op de aankoop verrekenbaar (maximale investering € 227 excl. btw per werknemer). Corona is wellicht een bijzondere situatie waardoor - met beroep hierop - alle btw verrekenbaar is. Sinds 2022 mag er ook een thuiswerkvergoeding worden betaald van € 2,00 per dag.
 13. Debiteur heeft niet betaald: vraag de btw terug. Als een debiteurenbetaling wordt omgezet in een lening, is soms de btw niet verrekenbaar. Verzoek om teruggave tijdig indienen (binnen 1 maand nadat duidelijk is dat er niet wordt betaald). Alle debiteuren ouder dan 12 maanden doornemen en hierop is veelal de btw terug te vragen.
 14. Voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting 2023: nazien of deze nog juist is, soms verhogen of verlagen. Reden: rente is hoog! Aanpassen aanslag 2023 vóór 1 mei 2024 (anders wordt er belastingrente in rekening gebracht door de Belastingdienst).
 15. Ontslaguitkering: onder omstandigheden kan een ontslaguitkering aan een werknemer worden gezien als een regeling voor vervroegde uittreding of als excessieve beloning. De werkgever kan dan worden geconfronteerd met een strafheffing in de loonbelasting van 52% en soms zelfs 75%. Overleg met uw adviseur!
 16. Verkoop nieuw bedrijfsmiddel in 2024 als deze in 2019 of hiervoor is gekocht, dit voorkomt een mogelijke terugbetaling van investeringsaftrek.
 17. Werknemers met lage lonen: laar werknemers met lage lonen tenminste 1.248 uur binnen uw bedrijf werken. Als uw werknemer het minimumloon (of iets meer) zou verdienen heeft u recht op een tegemoetkoming van maximaal € 960 per werknemer, mits de werknemer 1.248 uur per jaar werkt. De vergoeding loopt via een aanvraag bij het UWV.
 18. Vrije ruimte WKR: controleer de vrije ruimte voor de WKR. In 2023 is deze nog 3% tot € 400.000 loonkosten (dus € 12.000) en over de hogere loonsom 1,18%. Als er nog ruimte over is kunt u deze gebruiken voor een bonus of leuk belastingvrij kerstpakket. Per 1 januari 2024 daalt de vrije ruimte over de eerste € 400.000 van 3% naar 1,92%.

Deel deze pagina

Laatste update op 07-11-2023
Artikel gemaakt op 06-11-2023
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Actueel Eindejaarstips Eindejaarstips 2023 Eindejaarstips 2023 bedrijven

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap