print sitemap zoeken disclaimer contact

Jongbloed Dakar Team

Jongbloed Dakar Team

Actueel emigratie

Geen zekerheidsstelling meer bij emigratie

Als u uit Nederland emigreert, krijgt u een conserverende aanslag, een aanslag aan de grens dus. Voor het te betalen bedrag moest u zekerheid stellen, dit hoeft nu niet meer, mits u binnen de EU verhuist tenminste. Dit heeft de Staatssecretaris van Financiƫn Wijn gezegd op vragen vanuit de Tweede Kamer. Hiermee wordt de emigrant verlost van een aantal administratieve, vaak kostbare verplichtingen zoals het geven van een bankgarantie.

Onlangs heeft het Europese Hof van Justitie een uitspraak gedaan over een Franse regeling die ziet op de heffing van niet gerealiseerde waardevermeerderingen. Het Europese Hof heeft de Franse regeling in strijd met het Europese recht verklaard. De uitspraak betekent dat ook het op de Franse regeling lijkende Nederlandse systeem van conserverende aanslagen bij emigratie nader moet worden bezien. De uitspraak betekent (vooralsnog) niet dat de conserverende aanslag bij emigratie komt te vervallen. In hoeverre het Nederlandse systeem verder zal moeten worden aangepast, is thans nog niet duidelijk. Binnenkort zal er meer duidelijkheid komen met betrekking tot conserverende aanslagen bij emigratie op het gebied van pensioen- en lijfrenteaanspraken, aanmerkelijk belang en de kapitaalverzekering eigen woning.

Tip

Als u naar een land buiten de EU verhuist, is de regeling niet van toepassing. Wellicht dat u eerst een tussenstop maakt in een EU-land en dan van daaruit verhuist naar uw eindbestemming. Laat u door een deskundige voorlichten.

Meer weten van geen zekerheid bij emigratie

Deel deze pagina

Laatste update op 04-01-2022
Artikel gemaakt op 30-12-2004
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Landendesk Actueel emigratie Geen zekerheid bij emigratie

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap