Actueel fiscaal nieuws over Corona

print sitemap zoeken disclaimer contact

Vacatures
U bevindt zich hier :Jongbloed Fiscaal Juristen Kennisbank Echtscheiding en fiscus Partneralimentatie niet aftrekbaar

Partneralimentatie niet aftrekbaar door huwelijkse voorwaarden 

Er komen steeds meer uitspraken van fiscale rechters voorbij waardoor partneralimentatie niet aftrekbaar is omdat partijen op een fiscaal creatieve wijze een echtscheidingsconvenant opstellen. Advocaten staan hier onvoldoende bij stil met grote problemen tot gevolg.

Wat zijn huwelijkse voorwaarden?

Onder huwelijkse voorwaarden wordt verstaan een notariële / schriftelijke regeling tussen echtgenoten welke wordt opgesteld voor of tijdens het huwelijk. In de akte worden de vermogensrechtelijke gevolgen van het huwelijk, mogelijk overlijden en een echtscheiding vastgelegd. Als er geen huwelijkse voorwaarden zijn, dan is er automatisch sprake van een algehele gemeenschap van goederen. Meestal is het doel van de huwelijkse voorwaarden het beschermen van het vermogen van een echtgenoot of de echtgenoten tegen aanspraken of claims van derden (vaak schuldeisers). Als een man een onderneming drijft, wordt het vermogen op naam van de vrouw gezet. Bij een faillissement van de man (of diens onderneming) blijft er dan vermogen buiten dit faillissement. Bij een echtscheiding kan dit echter weer problemen geven.

Partneralimentatie

Een verplichting tot het betalen van partneralimentatie vloeit meestal voort uit een huwelijk (of geregistreerd partnerschap). Het enkel samenwonen (eventueel met een samenlevingscontract) verplicht nog niet tot het betalen van partneralimentatie. Als een huwelijk korter dan 5 jaar heeft geduurd en kinderloos is, dan bestaat de verplichting voor maximaal de duur van het huwelijk, in andere gevallen is dit 12 jaar. Verlenging van de termijn kan worden aangevraagd door de alimentatiegerechtigde. Het afspreken van een kortere alimentatieplicht is in overleg mogelijk.

Partneralimentatie is meestal aftrekbaar voor degene die de alimentatie heeft betaald. De ontvanger van de partneralimentatie moet over dit bedrag belasting betalen. De aan de echtscheiding verbonden kosten zijn niet aftrekbaar. De kosten die de alimentatiegerechtigde maakt om een hogere alimentatie te krijgen zijn wel aftrekbaar (hierbij kunt u denken aan notariskosten, accountantskosten, advocaatkosten, etc.).

Partneralimentatie niet aftrekbaar

Als er partneralimentatie wordt afgesproken is dit vrijwel altijd aftrekbaar, echter niet altijd. Een voorbeeld:

De heer Jansen is in 1982 getrouwd. In 2006 gaat hij scheiden van zijn vrouw. De huwelijkse voorwaarden bevatten een verrekenbeding met een vervalbeding. Tijdens het huwelijk is aan dit beding geen uitvoering gegeven. Er wordt een echtscheidingsconvenant opgesteld door een advocaat en hierin wordt een partneralimentatie opgenomen van ruim € 8.000 per maand. De Belastingdienst accepteert de aftrek bij de man niet, volgens de Belastingdienst is er geen sprake van een onderhoudsverplichting van de man jegens de vrouw. Het Gerechtshof stelt vast dat de maandelijkse betalingen door de man zijn gedaan in het kader van de verrekenplicht. Er is dus geen sprake van betalingen die berusten op een dringende morele verplichting tot een voorziening in het levensonderhoud van de vrouw. De rechter is dit standpunt toegedaan doordat de alimentatie niet afhankelijk wordt gesteld van toekomstige inkomens- en vermogenswijzigingen en ook niet is gekoppeld aan het gaan samenwonen van de vrouw met een andere partner. Conclusie: partneralimentatie niet aftrekbaar.

Alimentatie niet aftrekbaar

Als er geen plicht is om alimentatie te betalen, dan is de betaling niet aftrekbaar. Het Gerechtshof in Amsterdam is van mening dat er bij de heer Jansen geen recht bestaat op aftrek van alimentatie. Er is geen vanuit het familierecht voortvloeiende verplichting.  

Bron alimentatie niet aftrekbaar

Gerechtshof Amsterdam 7 juli 2016 ECLI NL GHAMS 2016 2793

Bron: Gerechtshof Leeuwarden d.d. 8 januari 2013


Meer weten van partneralimentatie niet aftrekbaarAuteur(s) van partneralimentatie niet aftrekbaar


mr. D.J.B. Jongbloed (Dennis).
Fiscaal jurist,

088 027 00 00
d.jongbloed@jongbloed.tv


Jongbloed Fiscaal Juristen N.V.
Marthalaan 5
7511 AZ Enschede
, Overijssel

Deel deze pagina

U bevindt zich hier : Kennisbank Echtscheiding en fiscus Partneralimentatie niet aftrekbaar

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap