print sitemap zoeken disclaimer contact

Liquiditeiten in uw onderneming tóch privévermogen?

Als u als ondernemer voor de inkomstenbelasting resultaten boekt, dan is dat in beginsel vermogen dat aan de onderneming toebehoort. U dient er echter alert op te zijn dat dit vermogen niet onbedoeld tot uw privévermogen gaat behoren. Hoe dit in zijn werk gaat zetten wij in dit artikel uiteen.

De vermogensetikettering

Met de zogenaamde vermogensetikettering wordt bepaald of een vermogensbestanddeel, zoals een machine of bedrijfspand, tot het zakelijke of het privévermogen behoort. Uit rechtspraak kan worden opgemaakt dat vermogensbestanddelen die voor ten minste 90% dienstbaar zijn aan de onderneming, verplicht tot het ondernemingsvermogen gerekend dienen te worden. Vermogensbestanddelen die daarentegen voor minimaal 90% privé gebruikt worden, behoren tot het verplichte privévermogen. Alles hiertussen is keuzevermogen.

Lees overigens dit artikel op onze website voor een specifiekere beschouwing van de vermogensetikettering in de inkomstenbelasting.

Ook vermogensetikettering bij liquide middelen

Ook met betrekking tot de liquide middelen binnen uw onderneming is de vermogensetikettering van belang. De liquide middelen moeten namelijk een reële functie binnen de (gaan) onderneming vormen. Is dit niet het geval, dan worden de liquide middelen als privévermogen beschouwd.

Nadelige gevolgen liquiditeiten privévermogen

Als de liquiditeiten als privévermogen worden beschouwd, brengt dit een aantal nadelige gevolgen met zich mee.

  1. Box 3-heffing: over liquide middelen als ondernemingsvermogen bent u geen vermogensrendementsheffing in box 3 verschuldigd. Over privévermogen wel.
  2. Lagere FOR: doordat liquide middelen als privévermogen worden aangemerkt, betekent dit ook een verlaging van het ondernemingsvermogen op de ondernemingsbalans, hetgeen ertoe kan leiden dat er minder aan de fiscale oudedagsreserve (FOR) gedoteerd mag worden.
  3. Verlies beleggingen: als u in uw onderneming liquiditeiten belegt en hierop verlies leidt, is dit aftrekbaar van de winst. Dit geldt niet als er sprake is van privévermogen, het verlies valt dan immers in box 3.
  4. Verschil Successiewet: ook kunnen er nadelige gevolgen zijn bij schenkingen of erfenissen. Ondernemings- en privévermogen worden voor de Successiewet namelijk verschillend behandeld.

Ondernemingsvermogen of privévermogen?

Maar wanneer is er in het geval van de liquide middelen dan sprake van ondernemingsvermogen en wanneer is er sprake van privévermogen? Dat leest u hieronder.

1. Werkkapitaal

Binnen een onderneming is er werkkapitaal benodigd. Daarmee kunnen bijvoorbeeld facturen worden voldaan of salarissen worden uitbetaald. Dit wordt dan ook logischerwijs als ondernemingsvermogen beschouwd.

2. Tijdelijk overtollige liquiditeiten

Tijdelijk overtollige liquide middelen zijn gebonden aan de onderneming en dus ook als ondernemingsvermogen te etiketteren. Er is sprake van tijdelijk overtollige liquiditeiten als deze binnen een termijn van één jaar weer worden aangewend binnen de onderneming. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het aanhouden van liquide middelen voor de aflossing van langlopende schulden.

3. Blijvend overtollige liquiditeiten

De andere kant van de medaille zijn de blijvend overtollige liquiditeiten. Die liquide middelen hebben namelijk geen functie meer binnen de onderneming en behoren daarom ook verplicht tot het privévermogen. Dat geldt niet alleen voor het geld op de bankrekening, maar bijvoorbeeld ook voor liquide middelen die blijvend buiten de onderneming zijn belegd.

De bewijsplicht om dit aannemelijk te maken ligt hiervoor overigens in beginsel bij de Belastingdienst.

4. Uitgeleende liquiditeiten

In het geval van uitgeleende liquiditeiten kan blijkens fiscale rechtspraak zowel sprake zijn van privévermogen als van ondernemingsvermogen. Doorslaggevende factor lijkt dat aannemelijk moet zijn dat de lening is verstrekt voor doeleinden die niet vreemd zijn aan de onderneming. Met andere woorden, voor een zakelijke lening is het beslissend of er sprake is van een verstrekking binnen het kader van de normale bedrijfsuitoefening van de onderneming.

Tot besluit

Heeft u naar aanleiding van dit artikel nog vragen of wenst u meer informatie te ontvangen? Neem dan gerust eens – geheel vrijblijvend – contact op met één van onze onderstaande adviseurs.

Deel deze pagina

Laatste update op 31-03-2022
Artikel gemaakt op 30-03-2022
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Kennisbank Inkomstenbelasting Liquiditeiten in uw onderneming tóch privévermogen?

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap