print sitemap zoeken disclaimer contact

Fiscale scan eenmanszaak of VOF?

Vraag onze fiscaal juristen

Klik hier

Inbreng in de BV ?

Vraag vrijblijvende offerte

Klik hier

Discussie met de Belastingdienst?

Vraag vrijblijvende offerte

Klik hier

Negatief inkomen uit het buitenland

Bij een ondernemer die winst uit onderneming geniet uit een onderneming die gelegen is in het buitenland gelden er bijzondere regels ten aanzien van de voorkoming van dubbele belasting. Daarbij is het van belang dit juist in de aangifte inkomstenbelasting te verwerken en te controleren of de vaststelling van het negatieve buitenlands inkomen juist plaatsvindt. Daarbij is er een situatie waarbij de inhaalregeling geldt en een situatie waarbij er sprake is van een doorschuifregeling. Er kan zich namelijk ook een omgekeerde situatie voordoen waarbij in Nederland een negatief inkomen wordt genoten en het buitenlandse inkomen positief is.

Wat is de inhaalregeling?

De inhaalregeling is van toepassing op het moment dat het inkomen dat in Nederland belast wordt (bijvoorbeeld loon of winst uit onderneming) positief is en het buitenlands inkomen negatief is. In dat geval mag het verlies in het betreffende belastingjaar in aftrek worden gebracht, maar dient dit verlies in de volgende belastingjaren eerst ingelopen moeten worden alvorens men en beroep op een voorkoming van dubbele belasting mag doen.

Voorbeeld 1

Een ondernemer heeft een in Nederland belast inkomen van positief 60, in datzelfde jaar geniet hij een negatief buitenlands inkomen van 40. Dit leidt ertoe dat er per saldo een inkomen uit werk en woning in Nederland belast wordt van 20. Het buitenlandse verlies mag in hetzelfde jaar in aftrek worden genomen.

Een gevolg van bovenstaande is, dat het negatieve buitenlands inkomen bij voor bezwaar vatbare beschikking vastgesteld dient te worden en meegenomen wordt naar de volgende jaren. Stel, de ondernemer uit het voorbeeld geniet in jaar 2 een in Nederland belast inkomen van wederom positief 60 en tevens een positief inkomen uit zijn buitenlandse onderneming van positief 50, dan is de uitwerking als volgt. Nederland zal het totale wereldinkomen belasten, dat is een inkomen van 110. Rekening houdend met het verlies vanuit het vorige jaar ad 40, kan er maar een voorkoming van dubbele belasting worden geclaimd van (50 -/- 40) / 110 vermenigvuldigd met de verschuldigde inkomstenbelasting.

Wat is de doorschuifregeling?

De doorschuifregeling geldt in de tegenovergestelde situatie, daarvan is sprake indien het in Nederland belaste inkomen negatief is en het buitenlandse inkomen positief. In dat geval vindt er geen voorkoming van dubbele belasting plaats ter grootte van het in Nederland belaste inkomen, hier is immers in zijn geheel geen belasting over verschuldigd.

Voorbeeld 2

Een ondernemer heeft een in Nederland belast inkomen van negatief 40, in datzelfde jaar geniet hij een positief buitenlands inkomen van 60. Dit leidt ertoe dat er een voorkoming van dubbele belasting wordt verleend over het verschil, te weten 20.

Een gevolg van bovenstaande is, dat er over 40 geen voorkoming van dubbele belasting is verleend. Ook in dit geval zal het naar het volgend jaar over te brengen buitenlands inkomen bij voor een bezwaar vatbare beschikking worden vastgesteld. Stel, de ondernemer uit voorbeeld 2 heeft in het volgende jaar een positief inkomen uit Nederland van 50 en een positief buitenlands inkomen van 20, dan bedraagt de voorkoming van dubbele belasting (20 + 40) / 70 vermenigvuldigd met de verschuldigde inkomstenbelasting.

Beide regelingen kunnen zich opvolgen, tevens is bovenstaande van toepassing voor de inkomstenbelasting en geldt er in de vennootschapsbelasting weer een andere manier van het voorkomen van dubbele belasting, daarvoor is namelijk de objectvrijstelling in het leven geroepen.

Meer informatie over de objectvrijstelling vind je hier: De objectvrijstelling in de vennootschapsbelasting

Wil je meer informatie over de voorkoming van dubbele belasting bij winst uit onderneming of de vennootschapsbelasting? Neem dan contact op met één van onderstaande auteurs.

Deel deze pagina

Laatste update op 09-06-2022
Artikel gemaakt op 09-06-2022
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Kennisbank Ondernemer en belastingen Negatief inkomen uit het buitenland

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap