print sitemap zoeken disclaimer contact

Jongbloed Dakar Team

Jongbloed Dakar Team

Omzetbelasting

BTW vraagstuk ?

Vraag onze fiscaal juristen

Klik hier

Boekenonderzoek inzake BTW?

Vraag vrijblijvende offerte

Klik hier

BTW Scan ?

Vraag vrijblijvende offerte

Klik hier

Factuurvereisten voor de BTW

Wanneer je als ondernemer diensten verricht of producten levert aan een andere ondernemer tegen een vergoeding, ben je verplicht om een factuur op te maken. Deze factuur moet aan een aantal voorwaarden voldoen. Voldoet een factuur niet aan de voorwaarden, dan kan de BTW-teruggaaf geweigerd worden. Diegene die een onjuiste factuur uitreikt kan daarvoor een forse boete krijgen.

Wanneer een factuur uitreiken?

De factuur moet worden uitgereikt binnen 15 dagen na afloop van de maand waarin het product of de dienst is geleverd. Het is dus niet toegestaan om te wachten met factureren. Bij doorlopende prestaties, denk aan schoonmaakwerkzaamheden, abonnementen of managementovereenkomsten, moet op de factuur vermeld worden op welke periode deze betrekking hebben. Bij doorlopende prestaties mag de periode waarover gefactureerd wordt maximaal een jaar bedragen. Er moet dan wel een voortuibetaling per kwartaal zijn overeengekomen. Deze vooruitbetalingen moeten zijn gefactureerd voordat de vooruitbetaling opeisbaar is geworden.

Factuurvereisten

Wat moet er nu op de factuur staan? In onderstaand schema is dit weergegeven. Voor de ontvanger is het belangrijk om te controleren of de factuur voldoet. Als bijvoorbeeld het BTW-identificatienummer niet klopt, dan wordt de BTW-aftrek geweigerd. Dit speelt bij internationale leveringen binnen de EU. De ontvanger van de factuur is verplicht het identificatienummer van de leverancier te controleren.

Sinds 2013 worden de regels aangepast / uitgebreid, wees daar attent op. De nieuwe en oude regels:

Huidige factuurvereisten

(o.g.v. artikel 35a Wet Omzetbelasting 1968)

Factuurvereisten per 1 januari 2013

(o.g.v. artikel 35a Wet Omzetbelasting 1968)

1

Datum uitreiking factuur

1

Datum uitreiking factuur

2

Opeenvolgend factuurnummer (mag meerdere reeksen)

2

Opeenvolgend factuurnummer (mag meerdere reeksen)

3

BTW-identificatienummer van de leverancier / dienstverlener

3

BTW-identificatienummer van de leverancier / dienstverlener

4

BTW-identificatienummer van de afnemer indien een verleggingsregeling van toepassing is of een intracommunautaire levering wordt verricht

4

BTW-identificatienummer van de afnemer indien een verleggingsregeling van toepassing is of een intracommunautaire levering wordt verricht

5

NAW-gegevens ondernemer en zijn afnemer

5

NAW-gegevens ondernemer en zijn afnemer

6

De hoeveelheid en een duidelijke omschrijving van de geleverde goederen of diensten

6

De hoeveelheid en een duidelijke omschrijving van de geleverde goederen of diensten

7

Datum waarop levering of dienst heeft plaatsgevonden

7

Datum waarop levering of dienst heeft plaatsgevonden

8

De maatstaf van heffing voor elk tarief of elke vrijstelling, de eenheidsprijs exclusief BTW, evenals de eventuele vooruitbetalingskortingen en andere kortingen indien die niet in de eenheidsprijs zijn begrepen

8

De maatstaf van heffing voor elk tarief of elke vrijstelling, de eenheidsprijs exclusief BTW, evenals de eventuele vooruitbetalingskortingen en andere kortingen indien die niet in de eenheidsprijs zijn begrepen

9

Het toegepaste BTW-tarief

9

Het toegepaste BTW-tarief

10

Het te betalen BTW-bedrag

10

Het te betalen BTW-bedrag

11

Wijzigt! Indien van toepassing een verwijzing naar de vrijstelling, verleggingsregeling of intracommunautaire levering

11

Indien de afnemer de factuur uitreikt in plaats van de leverancier of diensterrichter de vermelding “factuur uitgereikt door afnemer”

12

Indien van toepassing een verwijzing naar de vrijstelling of intracommunautaire levering

13

Indien een verleggingsregeling van toepassing is de vermelding “BTW verlegd”

12

Gegevens over het vervoermiddel (nieuw of gebruikt)

14

Gegevens over het vervoermiddel (nieuw of gebruikt)

15

Indien van toepassing de vermelding “bijzondere regeling reisbureau”

13

Wijzigt! Indien van toepassing een verwijzing naar de margeregeling

16

Indien van toepassing de vermelding:

“Bijzondere regeling- gebruikte goederen” of

“Bijzondere regeling- kunstvoorwerpen” of

“Bijzondere regeling- voorwerpen voor verzamelingen of antiquiteiten”

15

Indien van toepassing de NAW-gegevens en het BTW-identificatienummer van de fiscaal vertegenwoordiger

17

Indien van toepassing de NAW-gegevens en het BTW-identificatienummer van de fiscaal vertegenwoordiger

Deel deze pagina

Laatste update op 14-02-2013
Artikel gemaakt op 06-04-2012
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Kennisbank Omzetbelasting Factuurvereisten

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap