print sitemap zoeken disclaimer contact

Onbelaste vergoedingen optimaliseren?

Vraag onze fiscaal juristen

Klik hier

WKR Scan binnen uw bedrijf?

Vraag vrijblijvende offerte

Klik hier

Naheffing ontvangen ?

Vraag vrijblijvende offerte

Klik hier

Nihilwaarderingen werkkostenregeling

Alle vergoedingen en verstrekkingen die een werknemer krijgt uit zijn dienstbetrekking zijn volgens de Wet op de loonbelasting salaris of loon. Sommige verstrekkingen (dus niet in geld) worden daarom gewaardeerd op € 0,00, de zogenaamde nihilwaarderingen voor de werkkostenregeling. Deze nihilwaarderingen mag u altijd zonder verdere fiscale gevolgen verstrekken, deze verstrekkingen gaan niet ten koste van de zogenaamde vrije ruimte.

Werkkostenregeling 2023

De vrije ruimte bedraagt per werkgever 1,7% van de fiscale loonsom van alle werknemers gezamenlijk, voor zover die loonsom niet hoger is dan € 400.000 plus 1,18% van het restant van die loonsom. Om het midden- en kleinbedrijf tegemoet te komen wordt voorgesteld de
vrije ruimte over de eerste € 400.000 (fiscale loonsom) te verhogen met 0,22%-punt (derhalve 1,92%), het mag duidelijk zijn dat dit veel te laag is, een percentage van 5-8% was eens stuk redelijker geweest. Werkgever die werknemers willen compenseren voor bijvoorbeeld de inflatie / hogere energielasten krijgen als bonus nog eens extra loonheffing (aan de overheid).

Het is de vraag of de verruiming tot een echte verbetering leidt. Het ligt immers veel meer voor de hand vergoedingen voor bijvoorbeeld extra energiekosten gericht vrij te stellen (eventueel onder een te formuleren maximum). In het MKB leidt de verruiming van de vrije ruimte niet tot een geweldige mogelijkheid om werknemers langs deze weg te compenseren. Ook het tarief (80%) bij overschrijding van de vrije ruimte is, gelet op de tariefstructuur van de wet, weinig aantrekkelijk.

Werkkostenregeling 2022

Via de werkkostenregeling kunt u als werkgever onbelaste vergoedingen aan uw werknemers verstrekken. U mag zelfs zaken belastingvrij vergoeden waar een werknemer een privé voordeel van kan hebben. Denk hierbij aan gereedschappen, telefoons, bureaus, computers, kerstpakketten en sportabonnementen. In 2020 en 2021 mocht 3% van de eerste € 400.000 aan salariskosten belastingvrij worden gebruikt binnen de onderneming. In 2022 is dit verlaagd naar het oude niveau, namelijk 1,7% van € 400.000. De belangrijkste vrijstellingen die u buiten de WKR kunt gebruiken zijn:

 • verhuiskosten vanwege werk
 • abonnementen openbaar vervoer
 • reiskostenvergoeding € 0,19 cent per kilometer
 • thuiswerkvergoeding € 2 per dag
 • maaltijden tijdens overwerken

Nieuws werkkostenregeling 2020

De werkkostenregeling is op 24 april 2020 verruimd met ruim € 5.000. Het percentage gaat in 2020 voor de eerste € 400.000 van 1,7% naar 3%. De verruiming is bedoeld om werknemers (maar natuurlijk ook de DGA) extra tegemoet te komen. De verruiming kan ook worden gebruikt voor thuiswerkende werknemers.

 • WKR was 1,7% van € 400.000 = € 6.800
 • WKR 2020 wordt 3,0% van € 400.000 = € 12.000 (over meerdere 1,2%)

De verruiming is niet bedoeld voor computers en laptops, deze zijn - mits noodzakelijk - al vrijgesteld. De verruiming is voor een bloemetje, vergoeden van koffie en thee of een maaltijd thuis.

Belastingtip werkkostenregeling en nihilwaardering

Nihilwaarderingen gelden enkel voor verstrekkingen in natura en dus nooit voor verstrekkingen in geld.

De nihilwaarderingen

Voor een aantal soorten vergoedingen geldt dat deze voor de werkkostenregeling niet gewaardeerd worden. Dit zijn:

 1. Werkkleding die aantoonbaar op het werk achterblijft of enkel geschikt is om tijdens het werk te dragen (overall / uniform).
 2. Werkkleding met logo van tenminste 70 vierkante centimeter.
 3. Rentevoordeel van een lening aan werknemer voor fiets, elektrische fiets / scooter.
 4. Rentevoordeel lening aan werknemer voor eigen woning, verbouwing, aflossing bestaande hypotheek, mits rente aftrekbaar in box 1.
 5. Bedrijfsfitness op de werkplek.
 6. Gereedschappen die op het werk blijven.
 7. Vaste computers op het werk die daar ook blijven (dus niet voor thuiswerkplekken).
 8. Arbo-voorzieningen op het werk of thuis.
 9. Koffie en andere consumpties op de werkplek, die geen deel uitmaken van een maaltijd.
 10. Mobiele telefoon of smartphone (zoals iPhone) met zakelijk gebruik van tenminste 10%.
 11. Computers, etc., mits zakelijk gebruik van tenminste 90%.
 12. Verplichte huisvestiging werknemer (zoals tijdelijke tweede woning).

Deel deze pagina

Laatste update op 20-09-2022
Artikel gemaakt op 06-01-2013
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V. en of haar vestingen/ deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Kennisbank Loonbelasting Werkkostenregeling (WKR) Nihilwaarderingen werkkostenregeling

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap