print sitemap zoeken disclaimer contact

Belastingen in Portugal

Let op, onderstaande informatie is verouderd. Onze advisering beperkt zich tot de Nederlandse fiscaliteit en de gevolgen voor de Nederlandse belastingheffing bij emigratie, verplaatsen van uw onderneming, werken vanuit het buitenland of aankoop van een woning in het buitenland. Voor advies over de Portugese belastingwetgeving verwijzen wij u graag naar een lokale belastingadviseur. 

Stamrecht en wonen in Portugal

De kennisgroep van de belastingdienst heeft in april 2024, een standpunt ingenomen over een stamrecht (ontslagvergoeding) die wordt uitbetaald door een Nederlandse BV aan een inwoner van Portugal. De heer X heeft binnen een concern gewerkt in Frankrijk, Belgie, Nederland en Duitsland. De vraag is welk land - volgens de Nederlandse belastingdienst - mag heffen over de uitkering. Volgens de Nederlandse belastingdienst is op grond van het arbeidsartikel (artikel 15 belastingverdrag Nederland - Portugal) Nederland bevoegd om te heffen, voor zover de uitkering is te relateren aan in Nederland verrichte werkzaamheden.  In de jurisprudentie zien we vaker dat bij dit soort uitkeringen het arbeidsartikel van toepassing wordt verklaard.

Algemeen heffing portugal

De belastingheffing in Portugal lijkt het meest op de belastingheffing in Duitsland (het systeem dat Nederland tot 2000 kende). Hieronder de belastingen waar u mee te maken kunt krijgen. Via zorgvuldig opgezette planningen kan bij de emigratie naar Portugal een behoorlijke besparing op belastingdruk worden gerealiseerd. De belastingen zijn in 2010 verhoogd, dit vanwege het hoge begrotingstekort.

1. Inkomstenbelasting in Portugal

a. IRS belasting

Inkomstenbelasting (Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares/IRS) in Portugal ligt onder het gemiddelde binnen de EU (schijventarief 2020 met minimum van 14,5% en een maximum van 48%). Het tarief is in de periode vanaf 2005 - 2012 toegenomen en met de sociale verzekeringen erbij ligt het tarief op op het EU-gemiddelde. Nederlanders vinden het tarief meestal laag, dit komt doordat het maximale tarief 10% lager was dan in Nederland en door de vele vrijstellingen voor bepaalde groepen. Door de stijging van de tarieven wordt dit verschil steeds kleiner. Er wordt door werkgevers meestal loonbelasting ingehouden en hierdoor hebben weinig Portugezen last van belastingheffing.

Verhuur woning in Portugal 

Niet-inwoners moeten een vast tarief van 25% betalen over onder meer huurinkomsten en winsten bij de verkoop van een (tweede) woning. De waardering van onroerend goed was onduidelijk, sinds enkele jaren worden alle panden gewaardeerd op  basis van vele formulieren. De fiscale waarde was altijd ver beneden de werkelijke waarde, dit is nu niet meer zo. Als niet-inwoner krijgt u met deze belasting te maken als u huurinkomsten over de verhuur van uw woning heeft ontvangen. Als u via een tussenpersoon in Portugal uw woning zou verhuren en de inkomsten hoger zijn dan € 10.000, wordt er automatisch 15% bronheffing ingehouden door de tussenpersoon, deze wordt door hen ook afgedragen.

De huuropbrengsten die worden gegenereerd uit verhuur van onroerend goed uit Portugal zijn onderworpen aan belastingheffing tegen een autonoom tarief van 28%. Voor huurinkomsten zal het belastingtarief afhangen van de duur van de contracten, volgens het toepasselijke wettelijke kader. Afhankelijk hiervan worden huuropbrengsten belast tegen 25% of 28%. Dit geldt voor ingezetenen en niet-ingezetenen.

De aftrekposten op deze bruto-inkomsten zijn alle daadwerkelijk door de belastingbetalers gemaakte en betaalde kosten, exclusief financiële kosten, meubilair, huishoudelijke apparaten, decoratie en comfortaccessoires, evenals de aanvulling op de gemeentelijke onroerendgoedbelasting.

Verkoop woning in Portugal

Naast de belasting over huurinkomsten wordt er ook belasting geheven over de verkoopwinst die u bij verkoop van uw woning zou maken. De zogenaamde capital gain tax kennen wij in Nederland niet en kan grote problemen veroorzaken. De boekwinst mag u verminderen met de volgende kosten:

 • kosten van de notaris;
 • kosten van de makelaar;
 • aantoonbare verbouwingen gedurende de laatste 5 jaar;
 • registratiekosten.

Over de boekwinst moet u 25% inkomstenbelasting betalen. In sommige gevallen adviseren wij cliënten om inwoner te worden van Portugal voordat de woning wordt verkocht en / of te opteren voor binnenlandse belastingplicht in Portugal. Via deze route kunt u wellicht opteren voor een soort vervangingsreserve, u hoeft dan niet direct over de boekwinst belasting te betalen maar mag deze herinvesteren in een nieuwe woning (binnen 2 jaar).

b. IMI belasting

Municipal Property Tax is verschuldigd door de persoon of de rechtspersoon die eigenaar is van een onroerende zaak, een soort box 3 heffing. De belasting is over een kalenderjaar verschuldigd en wordt meestal aangegeven in april en september. De belasting wordt op gemeentelijk niveau geheven door tussenkomst van een Portugese belastingadviseur (bij niet-inwoners). De grondslag is de fiscale waarde van uw woning. Er zijn een paar soorten:

 • onroerende zaken die voor november 2003 gewaardeerd zijn, 0,4% tot 0,7%;
 • onroerende zaken die na november 2003 gewaardeerd zijn, 0,2% tot 0,4%;
 • monumenten etc. 0,8%;
 • onroerende zaken in rechtspersonen in landen van de zogenaamde black list 1%.

De aanslag wordt aan uw belastingadviseur in Portugal gestuurd en vervolgens door hen aan u toegezonden.

Omzetbelasting (IVA) in Portugal

De omzetbelasting was lange tijd 21%.

Vennootschapsbelasting (IRC) in Portugal

De vennootschapsbelasting bedraagt 25%, dit voor zover de winst per jaar hoger is dan € 12.500. De belasting voor bedrijven met een winst die lager is dan € 12.500 bedraagt de vennootschapsbelasting 12,5%. Naast de belasting voor de overheid wordt er ook nog een gemeentelijke vennootschapsbelasting in Portugal geheven, deze bedraagt maximaal 1,5% en kan per gemeente verschillen.

Overdrachtsbelasting (IMT) in Portugal

Bij de aankoop van een woning bent u ongeveer 11% van de waarde aan kosten en belastingen kwijt. Makelaars vragen hoge provisies en de overdrachtsbelasting is hoger dan in Nederland. Daarnaast heeft u een advocaat nodig voor de controle van de eigendom, de omvang van de grond, etc. Het is verstandig een bouwkundige in te schakelen, de garantie van de aannemer op een woning is namelijk 5 jaar. De overdrachtsbelasting in Portugal (IMT) is verschillend voor eigen woningen en andere woningen.

Eigen woning (permanente bewoning)

waarde in € percentage  vermindering 
tot 90.418  0%  
van 90.418 tot 123.682  2%    1.808,36
van 123.682 tot 168.638   5%    5.518,82
van 168.638 tot 281.030   7%    8.891,58
van 281.030 tot 561.960  8%  11.701,88
boven 561.960  6%  

Vakantiewoning en overige woningen

waarde in € percentage  vermindering 
tot 90.418  0%  
van 90.418 tot 123.682  2%       904,18
van 123.682 tot 168.638   5%    4.614,64
van 168.638 tot 281.030   7%    7.987,40
van 281.030 tot 538.978  8%  10.797,70
boven 538.978  6%  
 • De grondslag voor de overdrachtsbelasting is de koopprijs tenzij de fiscale waarde hoger is.
 • Over de aankoop van grond bent u 6,5% overdrachtsbelasting verschuldigd, dit percentage geldt ook voor commercieel onroerend goed (zoals een winkel).
 • Rechtspersonen die op de black list staan betalen 8% overdrachtsbelasting, rechtspersonen in Malta en Delaware staan niet op de black list, hier is de reguliere overdrachtsbelasting van toepassing (soms geen heffing).
 • Voordat u een onroerende zaak kunt kopen moet u een fiscaal nummer hebbben, dit wordt meestal door de lokale belastingadviseur verzorgd.

Controle en fraude in Portugal

Belasting ontwijken mag, belasting ontduiken niet. Hiervoor kunt u zelfs een gevangenisstraf krijgen. Het systeem en de controle zijn zeker niet zo uitgebreid als in Nederland, edoch verkijk u er niet op. De focus ligt sinds 2006 duidelijk op ondernemers en buitenlanders in Portugal. De belastingdienst (finanças) bestaat zowel om gemeentelijk als provinciaal niveau.

Download en internet

Ministerie van Financiën in Portugal.

Deel deze pagina

Laatste update op 29-04-2024
Artikel gemaakt op 24-09-2010
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Landendesk Landeninformatie Portugal Belastingen in Portugal

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap