print sitemap zoeken disclaimer contact

Jongbloed Dakar Team

Jongbloed Dakar Team

Actueel emigratie

Kwalificerende buitenlands belastingplichtige

Per 2015 is de "keuzeregeling" voor buitenlands belastingplichtigen komen te vervallen.

Per 1 januari 2015 geldt een nieuwe regeling die wordt toegepast indien de buitenlands belastingplichtige voldoet aan bepaalde voorwaarden. Wordt aan gestelde voorwaarden voldaan, dan is de regeling verplicht van toepassing. Iemand "kwalificeert" of "kwalificeert niet", er is dus geen keuze meer mogelijk.

De voorwaarden om als "kwalificerend buitenlands belastingplichtige" aangemerkt te worden, zijn:

  • De betrokkene moet inwoner zijn van een lidstaat van de Europese Unie, EER, Zwitserland of de BES-eilanden.
  • Ten minste 90% van het verzamelinkomen moet in Nederland belast zijn.
  • Hij moet een inkomensverklaring uit het woonland overleggen (zodat de Nederlandse Belastingdienst kan beoordelen of voldaan is aan het 90%-criterium).

Wordt aan één (of meerdere) vereisten niet voldaan, dan kan geen gebruik worden gemaakt van de Nederlandse fiscale faciliteiten (heffingskortingen, aftrekposten, etc.).

Voor de interpretatie van het 90%-criterium dient gekeken te worden naar het wereldinkomen (box 1, box 2 en box 3) dat in Nederland is onderworpen aan belastingheffing. Een box 3 vermogen kan dus tot gevolg hebben dat niet aan het 90% vereiste wordt voldaan, aangezien slechts Nederlandse onroerende zaken in Nederland belast zijn. Overig vermogen (banktegoeden / beleggingen) wordt meegeteld als "wereldinkomen", maar is dus geen in Nederland belast inkomen. 

Fiscale partner


Bent u volgens de nieuwe regels een kwalificerende buitenlands belastingplichtige en wilt u dat de Belastingdienst uw partner aanmerkt als fiscaal partner, dan kan dit alleen als u beiden over minimaal 90% van het gezamenlijke inkomen in Nederland belasting betaalt.

Ingang per 2015


U krijgt pas te maken met de nieuwe regeling bij uw aangifte inkomstenbelasting over 2015, of al eerder bij een voorlopige aanslag 2015. Tot en met de aangifte 2014 kunt u nog kiezen voor binnenlandse belastingplicht. Ook de terugploegregeling (sanctie voor het terugkomen op de oude keuze) komt per 2015 te vervallen.

Deel deze pagina

Laatste update op 08-12-2015
Artikel gemaakt op 03-03-2015
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Landendesk Actueel emigratie Kwalificerende buitenlandse belastingplichtige

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap