print sitemap zoeken disclaimer contact

Portugal fiscaal aantrekkelijk

Bij ons op kantoor zijn onderstaande specialisten vaak betrokken bij advisering inzake een emigratie naar, of tweede woning in Portugal. Als u een vraag hierover heeft, kunt u hen geheel vrijblijvend e-mailen. Onze advisering ziet met name op de fiscale gevolgen van een emigratie voor de Nederlandse belastingen en de verdeling van de heffingsbevoegdheid over uw inkomen en vermogen na emigratie. Wij adviseren niet over het Portugese belastingrecht, dit regelen we voor u met een adviseur aldaar.

Wij hebben diverse klanten die in Portugal een tweede woning hebben of hier permanent wonen. Meestal wordt de keuze gemaakt op basis van het weer of de belastingheffing (geen successieheffing, lage inkomstenbelasting en geen vermogensbelasting). De meeste pensioenen en de AOW zijn belast in Portugal, meestal tegen een lager tarief dan in Nederland. Over gerealiseerde winsten bij verkoop (bijvoorbeeld van onroerende zaken of beleggingen) moet wel belasting worden betaald. Hierbij worden inwoners gunstiger behandeld dan niet-inwoners, dit is door EU-wetgeving langzaam aan het veranderen.

Wonen in Portugal

Het wonen in Portugal bevalt de meeste van onze klanten goed. Het kopen van een woning aldaar noopt u - evenzo als in Spanje - veelal tot het eerst verdiepen in de markt. Bij de aankoop van een woning heeft u een advocaat nodig en daarna moet een lokale accountant (of belastingadviseur) u jaarlijks helpen bij uw aangifte (dit is door de overheid verplicht gesteld). Wij doen dit niet zelf, maar hebben wel informatie over deskundige adviseurs aldaar. Er bestaat in Portugal, evenals in elk ander Europees land, een aantal belastingen. Er zijn aankoopbelastingen, jaarlijkse onroerendgoedbelasting, inkomstenbelasting, wegenbelasting en nog meer belastingen. Regelt u als eerste een verblijfsvergunning en vervolgens een sofinummer.

Portugal is een ontwikkeld land en arm. Bij de verkoop van woningen moest capital gain tax worden betaald. De belastingdienst moet zich binnen 4 jaar bij u melden en doet dit meestal ook. De meeste Nederlanders wonen in het dunbevolkte zuiden van Portugal (zoals de Algarve).

Belastingplichtig in Portugal

Waar iemand woont wordt naar de omstandigheden beoordeeld. U bent inwoner van Portugal indien u aantoonbaar meer dan 183 dagen (in periode van 12 maanden) in Portugal hebt doorgebracht. Als iemand minder dan 183 dagen in Portugal heeft doorgebracht, kan in bijzondere omstandigheden nog steeds sprake zijn van inwonerschap aldaar. U moet dan wel over een permanente woonplek beschikken in Portugal. U moet zich dan melden bij de DSRC (de belastingdienst in Portugal). Probleem kan zijn dat u naast inwoner van Portugal (volgens wetgeving aldaar) ook inwoner bent van Nederland (volgens wetgeving in Nederland). Advisering hierover is noodzakelijk. Gelukkig kent het verdrag tussen Portugal en Nederland wel een dwingende rangorderegeling. U krijgt bij uw vertrek een conserverende aanslag van de Nederlandse Belastingdienst, deze hoeft niet te worden betaald.

Belastingen in Portugal zijn soms gunstig

Natuurlijke personen die in de laatste 5 jaar niet in Portugal hebben gewoond kunnen in aanmerking komen voor het non habitual inwonerschap. Dit regime mag u gedurende 10 jaar toepassen. U hoeft dan geen belasting te betalen over inkomen van buiten Portugal. Nederlanders schieten hier niks mee op omdat Nederland dan zal gaan heffen. Als u naast uw pensioen ook inkomen in Portugal zou verdienen, dan is het belastingtarief hierover 20%. Portugal kent gelukkig ook geen box 3 heffing. Voor vermogende particulieren is dit dus gunstig. Ook het stelsel voor de erfbelasting is gunstig in Portugal. Er is namelijk geen erfbelasting, wel een alternatieve belasting van 10%, maar deze geldt enkel voor Portugese bezittingen. U moet dan wel eerst 10 jaar uit Nederland vertrokken zijn. Schenkingen zijn ook vrij van schenkbelasting, hiervoor is de termijn 1 jaar.

Download

Belastingverdrag met Portugal

Overzicht heffingsbevoegdheid Portugal of Nederland

Deel deze pagina

Laatste update op 07-10-2021
Artikel gemaakt op 07-10-2021
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Landendesk Landeninformatie Portugal Portugal fiscaal aantrekkelijk

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap