print sitemap zoeken disclaimer contact

Jongbloed Dakar Team

Jongbloed Dakar Team

Rechtspraak

Advies auto van de zaak?

Vraag onze fiscaal juristen

Klik hier

Discussie over bijtelling?

Vraag vrijblijvende offerte

Klik hier

Bezwaarprocedure inzake auto van de zaak?

Vraag vrijblijvende offerte

Klik hier

Meerdere auto's van de zaak?

Vraag vrijblijvend advies

Klik hier

Geen bijtelling voor DGA die huur betaalt voor privéritten

Op 2 juni 2015 heeft het Hof Arnhem - Leeuwarden geoordeeld dat een door de Belastingdienst gedane toezegging ertoe leidt dat de bijtelling achterwege kan blijven. De voorwaarde is dat de condities voor de huur van de auto van de eigen B.V. zakelijk zijn. Het alsnog opleggen van een navorderingsaanslagen inkomstenbelasting was dan ook in strijd met het vertrouwensbeginsel.

Uitspraak

Het Hof concludeert dat de DGA vertrouwen mag ontlenen aan de in 2004 gedane - telefonische - toezegging van de inspecteur, en accepteert dan ook dat de bijtelling achterwege kan blijven onder de voorwaarde dat de auto's van de B.V. op zakelijke condities werden gehuurd.

Wat is het belang voor de praktijk?

Geconcludeerd kan worden dat een toezegging van de Belastingdienst goed moet worden vastgelegd, de uitvoering zo volledig mogelijk geadministreerd moet worden en consequent moet worden nageleefd.

De procedure

In de procedure gaat het om een B.V. die aan zijn DGA een auto ter beschikking stelt. Voor de privéritten die de DGA maakt brengt de B.V. hem huur in rekening. In geschil is of de DGA en zijn B.V. terecht mogen vertrouwen op een in het verleden gedane toezegging van een inspecteur. De DGA heeft actief getracht afspraken te maken met de Belastingdienst over de bijtelling, op 15 januari 2004 is tussen de DGA en de Belastingdienst - telefonisch - overeengekomen dat bijtelling achterwege kan blijven, mits er een zakelijke en op commerciële condities gebaseerde huur in rekening wordt gebracht. Jaarlijks werd er een factuur door de B.V. naar de DGA gestuurd voor de niet-zakelijk gereden kilometers. 

Het Hof is - na inzage in de door de DGA en B.V. gevoerde administratie - ervan overtuigd dat de DGA op een zeer zorgvuldige wijze verslag heeft gedaan van besprekingen met de Belastingdienst over onderhavige en andere zaken. De gemaakte aantekeningen die door de DGA zijn gemaakt worden voldoende specifiek geacht en de toelichting op deze aantekeningen zijn voldoende geloofwaardig. Dat deze afspraak niet in de systemen van de Belastingdienst is vastgelegd, vindt het Hof niet relevant. De DGA en de B.V. hebben vanaf 2004 altijd gehandeld conform de toezegging.

Meer weten?

Indien u meer wilt weten over de regels omtrent de bijtelling of afspraken wenst te maken met de Belastingdienst over de bijtelling van een auto, dan kunt u contact opnemen met één van onderstaande collega's.

Meer weten van geen bijtelling voor dga die huur betaalt voor privé ritten

Deel deze pagina

Laatste update op 28-01-2019
Artikel gemaakt op 14-07-2015
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Fiscale tips Auto van de zaak Rechtspraak Geen bijtelling voor dga die huur betaalt voor privé ritten

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap