print sitemap zoeken disclaimer contact

Jongbloed Dakar Team

Jongbloed Dakar Team

Onterecht belastingrente

Belastingrente regeling

Sinds vele jaren kennen we de belastingrente regeling. Hierdoor is sparen bij de Belastingdienst niet meer aantrekkelijk. Daarnaast moet u ervoor zorgen dat u niet te weinig via een voorlopige aanslag gaat betalen. De rente was in het verleden altijd 4%, deze is nu verhoogd tot 6% en wordt in 2024 verhoogd tot 7,5%. Als u uw aangifte Inkomstenbelasting 2023 heeft ingediend voor 1 mei 2024 wordt er geen belastingrente in rekening gebracht. U moet belastingrente betalen als de aanslag is opgelegd na 1 juli volgend op het belastingjaar.

Vergoed de belastingdienst ook rente?

De Belastingdienst zal ook rente vergoeden als aan een paar voorwaarden is voldaan:

  1. De aanslag is opgelegd na 1 juli van het jaar waarover de belasting moet worden terugbetaald.
  2. De belastingdienst heeft de gegevens uit uw aangifte overgenomen.
  3. U heeft recht op een teruggave.
  4. De Belastingdienst heeft na ontvangst van uw aangifte langer dan 13 weken nodig gehad om een aanslag op te leggen.

De belastingrente bedraagt 6%. De rente wordt berekend vanaf 1 juli tot 6 weken na de datum op de aanslag.

Belastingrente 2024

Volgens een kamerbrief gaat het tarief voor de belastingrente per 1 januari 2024 omhoog. Het tarief voor de Vennootschapsbelasting gaat naar 10% en voor de inkomstenbelasting naar 7,5%.

Nieuws belastingrente Inkomstenbelasting 2023

De belastingrente gaat per 1 juli 2023 omhoog van 4% naar 6%. De belastingrente wordt over het belastingjaar 2022 berekend vanaf 1 juli 2023. De voorlopige aanslag voor 2022 kan worden aangepast zodat u niet tegen deze extreme rente aanloopt. De aanpassing had moeten worden ingediend voor 1 mei 2023.

Belastingrente Vennootschapsbelasting

Eerder dit jaar werd er een verhoging van de belastingrente van 8% naar 10,5% voor de vennootschapsbelasting (VPB) en bronbelasting aangekondigd, deze is echter teruggedraaid. Een verhoging voor deze belastingrente is nog niet duidelijk. Er wordt geen belastingrente gerekend als de aangifte Vennootschapsbelasting 2022 is ingediend voor 1 juni 2023.

Belastingrente hoe werkt dit?

De belastingrente voor bedrijven (vennootschapsbelasting) bedraagt 10,5% vanaf 1 maart 2023 (hiervoor was dit 8%), het is dus van belang om de hoogte van de voorlopige aanslag nog juister in te schatten. Voor andere belastingen (zoals inkomstenbelasting) is de rente vastgesteld op 4%. De rente wordt berekend vanaf 1 juli en niet meer vanaf 1 januari. De rente over 2022 wordt dus berekend vanaf 1 juli 2023.

Sparen bij de Belastingdienst heeft geen zin

"Vroeger" kon u nog geld sparen bij de Belastingdienst, dit tegen een redelijke rente. De Belastingdienst berekende de (enkelvoudige) rente vanaf de eerste dag na het aangiftejaar. Dus over het aangiftejaar 2022 kreeg u rente vergoed vanaf 1 januari 2023. Ook belasting betalen ging pas in vanaf 1 januari 2022.

Sinds enkele jaren gaat het anders. De belastingrente wordt pas gerekend als de aanslag wordt vastgesteld na 1 juli volgende op het belastingjaar, derhalve wordt bij de aangifte inkomstenbelasting 2022 pas rente vergoed vanaf 1 juli 2023 (en niet meer vanaf 1 januari 2023). De Belastingdienst hoeft dus over 6 maanden geen rente te vergoeden. Als u vóór 1 april 2023 uw aangifte over 2022 zou indienen, krijgt u meestal vóór 1 juli 2023 uw geld terug, dit nu dus zonder enige rentevergoeding.

Als u belasting moet betalen en de Belastingdienst legt u een aanslag op na 1 juli 2023, dan rekent de Belastingdienst de belastingrente tot het moment van de uiterste betaaldatum (en niet meer de dagtekening van de aanslag). Sneller de aanslag betalen heeft dus geen zin, u krijgt dan geen rentekorting.

Voorlopige aanslag te hoog

Als de voorlopige aanslag te hoog is vastgesteld, dan krijgt u nog zelden rente vergoed. Als de Belastingdienst te traag heeft gereageerd op een verzoek om aanpassing van de voorlopige aanslag (bezwaar / verzoek ambtshalve vermindering), dan wordt er rente vergoed, anders niet. De rentevergoeding gaat pas in op 1 juli van het jaar na het belastingjaar. De Belastingdienst is traag als een verzoek niet binnen 8 weken is afgerond (of als de aangifte niet binnen 13 weken is afgerond resp. er een voorlopige aanslag is opgelegd). De rente wordt dan vergoed over een beperkte periode, namelijk vanaf het moment dat u heeft verzocht om de voorlopige aanslag te verminderen (via verzoek of indienen aangifte) en zes weken na de dagtekening van de uiteindelijke vermindering, dit wordt dan weer verminderd met de genoemde 6 of 13 weken.

Belastingtip invorderingsrente

Stel dat u een aanslag voldoet gedurende een bezwaar- of beroepsprocedure en uiteindelijk krijgt u dit bedrag terug, dan krijgt u geen rente vergoed. Verzoek dus altijd om uitstel van betaling.

Conclusie belastingrente

Als u belasting moet betalen, is het verstandig om de voorlopige aanslagen op een redelijk niveau in te schatten of de aangifte vóór 1 juni (na het belastingjaar) in te dienen.

Als u meer belasting moet betalen dan er op een voorlopige aanslag is aangegeven, dan is het verstandig om de wijziging vóór 1 mei (na het belastingjaar) aan de Belastingdienst door te geven.

Als u belasting terugkrijgt (of dit verwacht), is het verstandig om de aangifte vóór 1 april (na het belastingjaar) in te dienen of een wijzigingsverzoek vóór 1 mei (na het belastingjaar) te versturen.

Deel deze pagina

Laatste update op 01-12-2023
Artikel gemaakt op 22-01-2013
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Kennisbank Formeel belastingrecht Onterecht belastingrente Belastingrente regeling

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap