print sitemap zoeken disclaimer contact

Waar belasting betalen?

Nederland heeft verdragen gesloten met ongeveer 100 landen. In de opstelling kunt u nazien waar u belasting zou moeten betalen als niet-ingezetene. Of dit land daadwerkelijk gaat heffen, hangt af van lokale wetgeving. De opstelling is gemaakt door de Belastingdienst en kan dus in uw situatie anders uitpakken. Belangrijk hierbij zijn jurisprudentie, Europese wetgeving, aanvullende verdragen, etc.

terug

Servië

Geschiedenis verdrag Inwerkingtreding Van toepassing m.i.v. Overgangsrecht
6 februari 1983 1 januari 1984  
Dit is het oude verdrag met voormalig Joegoslavië. Grondslag voor toepassing zie: Besluit van 22 september 2009 (IFZ2009/510M).
Soort inkomsten NL SRB Opmerkingen
Box I Loon loon 15, lid 1   Als NL werkland is, tenzij 183-dagenbepaling (tijdvak: kalenderjaar) zie art.15 lid 2.
beloning directeur/commissaris/e.d. 16, lid 2 en protocol VIII    
beloning overheid m.u.v overheidsbedrijf 15, lid 4   Tenzij diensten in SRB worden verricht door een inwoner met de SRB nationaliteit of door een in SRB lokaal aangeworven persoon
artiesten en sporters 17, lid 1   Uitzondering bij overeenkomsten van korte duur (< 3 maanden) ziet NL af van heffingsrecht.
personeel aan boord van vliegtuigen, schepen, in internationaal verkeer en binnenschepen 15, lid 3   Mits werkelijke leiding in NL gevestigd
Pensioen en lijfrente Geen definitie lijfrente publiekrechtelijk pensioen 18, lid 2   Tenzij inwoner en onderdaan van SRB
privaat/overheidsbedrijf, beroepspensioen   18, lid 1  
lijfrente   21  
afkoopsom publiekrechtelijk pensioen 18, lid 2   Tenzij inwoner en onderdaan van SRB
afkoopsom ingegaan pensioen (privaat/ overheidsbedrijf)   18, lid 1  
afkoopsom niet ingegaan pensioen (privaat/ overheidsbedrijf)   18, lid 1  
afkoopsom ingegane lijfrenten   21  
afkoopsom niet ingegane lijfrente   21  
beroepspensioen   21  
Uitkeringen AOW / Anw / WAO / WIA / Waz / Wajong 18, lid 4    
WAO / WIA-suppletie   15, lid 1 Indien betaald door of namens particuliere werkgever
18, lid 1   Indien betaald door of namens publieke werkgever (zie overheidsbeloning)
Wulbz 15    
W.W. 18, lid 4    
ROW rente ter beschikking stellen   11  
Box II   winst 13, lid 5   5-jaarstermijn
dividend 10, lid 2 b   Maximaal 15% van het bruto bedrag
Restartikel: zie art. 21

Deel deze pagina

U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Landendesk Belastingverdragen Waar belasting betalen Servië

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap