print sitemap zoeken disclaimer contact

Werken met zelfstandigen in de bouw

De vraag of sprake is van een ‘echte’ zelfstandige of dat feitelijk in dienstbetrekking wordt gewerkt, houdt de (fiscale) gemoederen al langere tijd bezig. In het kader van het thema schijnconstructies en schijnzelfstandigheid is dit alleen maar toegenomen.

Tarieven zelfstandigenaftrek 2024 en daarna

 • 2024 : € 3.750
 • 2025 : € 2.470
 • 2026 : € 1.200
 • 2027 - 2036 : € 900

Wanneer is er sprake van dienstbetrekking?

Van een dienstbetrekking is sprake als:

 • de werknemer verplicht is persoonlijk arbeid te verrichten;
 • de werkgever verplicht is loon te betalen;
 • sprake is van een gezagsverhouding.

Met name de vraag of sprake is van zelfstandigheid (geen gezagsverhouding) of geen zelfstandigheid (wel gezagsverhouding) is niet altijd even duidelijk.

Handboek loonheffingen

De Belastingdienst heeft in haar Handboek loonheffingen een paragraaf opgenomen met betrekking tot de beoordeling van een de gezagsverhouding. In feite bevat de paragraaf in het Handboek loonheffingen een beperkte vastlegging van rechterlijke uitspraken.

Duidelijkheid wanneer nu sprake is van onderaanneming door een zelfstandige of werken in loondienst, kan alleen plaatsvinden door een waardering van de diverse feiten en omstandigheden van het specifieke geval. Zaken die hierbij onder andere een rol spelen zijn:

 • Wie loopt het risico?
 • Wie verschaft de materialen?
 • Vormen de werkzaamheden een wezenlijk onderdeel van de bedrijfsvoering van de opdrachtgever?
 • De werkende heeft eerder voor dezelfde werkzaamheden een dienstbetrekking gehad bij dezelfde werkgever.
 • De hoogte van de beloning van werkende.

Bulgaarse stukadoors

In een procedure bij de Rechtbank Gelderland maakte een bedrijf gebruik van een vijftal Bulgaarse stukadoors. Vraag is of deze stukadoors in dienstbetrekking werkzaamheden verrichten.

De rechtbank concludeert, dat sprake is van een dienstbetrekking. De rechtbank hecht daarbij onder meer waarde aan de volgende feiten:

 • De Bulgaarse stukadoors hebben hun werkzaamheden onder leiding van de opdrachtgever verricht; opdrachtgever voerde de offertebesprekingen en al het contact liep via hem.
 • Opdrachtgever bepaalde door wie welke werkzaamheden op welk moment uitgevoerd dienden te worden.
 • Opdrachtgever hield toezicht op de voortgang en de kwaliteit van de werkzaamheden.
 • Opdrachtgever was aanwezig bij de oplevering van een werk en indien het werk niet naar behoren was uitgevoerd gaf hij opdracht aan de stukadoor tot herstel.
 • De Bulgaarse stukadoors maakten voor het vervoer gebruik van de twee bussen van opdrachtgever en van de materialen die door opdrachtgever ter beschikking werden gesteld. 
 • De Bulgaarse stukadoors spreken geen Nederlands.
 • De Bulgaarse stukadoors mochten zich zonder toestemming van opdrachtgever laten vervangen bij het uitvoeren van de werkzaamheden.

Noot fiscaal jurist

De weging van alle relevante feiten en omstandigheden is veel voer voor procedures. De Belastingdienst hecht bijzonder veel waarde aan de omstandigheid dat werkzaamheden een wezenlijk onderdeel van de bedrijfsvoering vormen. Daar valt veel op af te doen. De vraag blijft echter of sprake is van echte zelfstandigheid of een gezochte constructie ter besparing van kosten. Oppassen dus!

Bron: Rechtbank Gelderland 29 januari 2019, ECLI:NL:RBGEL:2019:404.

Deel deze pagina

Laatste update op 14-08-2023
Artikel gemaakt op 28-03-2019
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Uitgelicht Schijnconstructies Werken met zelfstandigen in de bouw

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap