print sitemap zoeken disclaimer contact

Bedrijfsopvolging van bedrijf en vastgoed

De bedrijfsopvolgingsregeling kan de belastingheffing over de waarde van uw bedrijf beperken van 35% - 40% tot 4% - 8%. (afhankelijk van de waarde van uw bedrijf). Hoe werkt dit? Bel gerust eens voor een vrijblijvend gesprek met één van onze fiscaal juristen.

Bedrijfsopvolging in 2023 gunstiger

Opvolgers die een onderneming erven of geschonken krijgen zijn minder belasting kwijt over deze verkrijging. De vrijstelling is in 2023 verhoogd van € 1.134.403 (2022) tot € 1.205.871 (2023). Tot zo'n € 1,2 miljoen is de erfenis of schenking dus belastingvrij, boven de grens is 83% van de waarde vrijgesteld voor belastingheffing. De opvolger moet de onderneming wel 5 jaar voortzetten en moet het om een echt bedrijf (materiële  onderneming) gaan. De BOR wordt in 2023 of 2024 aangepast (minder gunstig). 

Nieuws bedrijfsopvolging 2023

Tijdens Prinsjesdag 2022 is duidelijk geworden dat er nog geen nieuwe regeling is opgenomen in de belastingplannen voor 2023. Het kabinet komt dit najaar met een eigen visie op de toekomst voor deze regeling. Adviseur en (familie-)bedrijven hebben dus nog even tijd!

De bedrijfsopvolgingsregeling staat al jaren onder druk. Dit komt met name omdat uit verschillende rapporten (allen voor corona) volgt dat de regeling niet meer nodig is, omdat familiebedrijven voldoende liquide zijn.  De inkomstenbelasting bij een bedrijfsopvolging bedraagt 26,9% (cijfers 2023) en de erf- of schenkbelasting 20% (over eerste € 100.000 slechts 10%). De totale belastingdruk is normaal dus ongeveer 40%.

Door de bedrijfsopvolgingsregeling is de effectieve druk veelal slechts 4%. De eerste € 1.100.000 (afgerond) vrijgesteld en over het meerdere zelfs 83%. Dit wordt onder de nieuwe regeling een stuk minder gunstig. Waarschijnlijk gaat de heffing van de genoemde 4% naar 25 - 30%. Wanneer de aangepaste regeling ingaat is onduidelijk, wij verwachten in 2024.

Bedrijfsopvolging en vastgoed

In dit artikel bespreken wij de vrijstelling voor de overdrachtsbelasting bij een bedrijfsopvolging. Een broer en zus verkrijgen (certificaten van) aandelen in een onroerendezaaklichaam (OZR). Deze bv bezit een bedrijfspand en daarnaast 20% van de aandelen in een andere rechtspersoon. In deze deelneming wordt een aannemingsbedrijf geëxploiteerd. Het bedrijfspand wordt door het aannemingsbedrijf gehuurd. Met een beroep op de doorkijkarresten (Hoge Raad 2018) zijn broer en zus van mening dat er geen overdrachtsbelasting hoeft te worden betaald (verkrijging ex artikel 15 lid 1 letter b WBR). De Inspecteur en ook de rechtbank zijn het niet met broer en zus eens.

Overdrachtsbelasting bij toepassing BOR

In onze praktijk zien wij vaker discussie ontstaan over welke onroerende zaken tot het ondernemingsvermogen behoren en welke niet (beleggingen). In de prakijkhandreiking bedrijfsopvolging vastgoed valt de soms starre en kritische houding van de Belastingdienst te lezen. Bij de procedure in 2018 was van belang dat de aandelen worden gehouden in een rechtspersoon die een materiële onderneming drijft en waarbij de volledige zeggenschap in die onderneming overgaat van senior naar junior. Feitelijk kijkt de rechter door de bv heen als bij een rechtstreekse verkrijging geen overdrachtsbelasting verschuldigd is, dan is ook geen overdrachtsbelasting verschuldigd bij een verkrijging van aandelen in een OZR, dit speelde ook bij een arrest uit 2011 (HR 10 juni 2011, ECLI:NL:HR:2011:BQ7580).

Noot fiscaal jurist inzake bedrijfspanden en bedrijfsopvolging

Er is geen overdrachtsbelasting verschuldigd bij een verkrijging door kinderen of kleinkinderen (broers, zussen, pleegkinderen, etc.) indien er panden worden verkregen die dienstbaar zijn aan een onderneming van senior (de overdragende ondernemer). Hierbij moet de onderneming wel worden voortgezet. Deze vrijstelling is ook van toepassing als eerst het bedrijf en daarna het bedrijfspand worden overgedragen. De vrijstelling beperkt zich wel tot het deel van het bedrijfspand dat ten behoeve van de onderneming wordt gebruikt. Dus bij een pand dat deels aan derden wordt verhuurd of bij een woon-winkelpand is niet op het geheel de vrijstelling voor de overdrachtsbelasting van toepassing.

Denkt u na over een bedrijfsopvolging? Laat u dan door een ervaren fiscalist adviseren. Bij vragen of voor een second opinion kunt u gerust eens vrijblijvend contact opnemen met onderstaande adviseurs.

Bron onroerende zaak en BOR

Hoge Raad 30 november 2018, ECLI:NL:HR:2018:2110

Rechtbank Gelderland 2 juni 2022, ECLI:NL:RBGEL:2022:5229

WOB-verzoek handreiking bedrijfsopvolging

Deel deze pagina

Laatste update op 03-01-2023
Artikel gemaakt op 19-09-2022
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Kennisbank Bedrijfsopvolging Bedrijfsopvolging bedrijf en vastgoed

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap