print sitemap zoeken disclaimer contact

NOW-regeling binnen internationaal concern

De NOW-regeling is relatief eenvoudig, er moet sprake zijn van een omzetdaling binnen een concern van 20%. Er is sinds enkele weken ook een regeling die geldt voor specifieke werkmaatschappijen als blijkt dat de omzetdaling binnen het concern lager is dan 20%. Dit is echter maatwerk en hieraan zijn diverse voorwaarden verbonden. Hoe werkt de regeling binnen een internationaal concern?

Internationaal concern en NOW-regeling

De omzet moet binnen het internationale concern worden beoordeeld, waarbij gekeken wordt naar de Nederlandse werkmaatschappijen. Als een buitenlands onderdeel van het concern ook in Nederland verzekerde werknemers in dienstbetrekking heeft (dus SV-loon in Nederland), dan moet deze rechtspersoon worden meegenomen bij de beoordeling.

Zakelijk handelen, arm's length beginsel en NOW-regeling

Diverse Nederlandse bedrijven zullen hun omzet halen uit transacties met een buitenlandse moeder- of dochtermaatschappij. Fiscaal moet er in dergelijke gevallen zakelijk met elkaar worden gehandeld, het zogenaamde "at arm's length beginsel". De voorwaarden (waaronder garanties en prijs) voor een dienst of een product moeten hierbij gelijk zijn met de prijs / garantievoorwaarden die met derden is afgesproken (onder gelijke omstandigheden). Er moet derhalve zakelijk worden gehandeld tussen bedrijven binnen een concern.

Cost plus vergoeding en NOW-regeling

Als de onderneming in Nederland is gevestigd en produceert voor een aantal buitenlandse zusterondernemingen, dan moet de prijs die voor producten - gemaakt in Nederland - wordt berekend zakelijk zijn. Het kan zijn dat de buitenlandse zusteronderneming hiertoe een afspraak heeft gemaakt op grond van de zogenaamde "cost plus methode". De omzet in Nederland is dan de netto kostprijs te vermeerderen met een opslag van bijvoorbeeld 20%. Op grond van het contract tussen de Nederlandse producent en de buitenlandse zusteronderneming kan het zo zijn dat er redelijk gegarandeerd een bedrag wordt vergoed aan de Nederlandse B.V., dit zonder dat er daadwerkelijk wordt geproduceerd in Nederland, immers de kosten in Nederland lopen gewoon door. In dergelijke gevallen kan de Nederlandse B.V. geen aanspraak maken op de NOW-regeling.

Noot fiscaal jurist inzake NOW bij internationaal concern

Het kan zijn dat er speciale afspraken zijn gemaakt tussen de Nederlandse B.V. en de zuster- / moedermaatschappijen in het buitenland. De centrale vraag is dan wie het risico draagt als er door omstandigheden niet wordt geproduceerd of verkocht in Nederland. De vraag is of deze afspraken zakelijk zijn (at arm's lenght). Dit zal afhangen van:

  1. Wie is de baas in Nederland (zelfstandig bestuur)?
  2. Welke afspraken zijn gemaakt tussen partijen?
  3. Hoe wordt gehandeld met derden?
  4. Hoe is er in het verleden gehandeld bij overmachtsituaties?

Als het Nederlandse bedrijf gebruik wil maken van de NOW-regeling, is het van cruciaal belang dat de uiteindelijke keuze schriftelijk wordt vastgelegd met hieronder een bestuursbesluit / overeenkomst. Hierbij moet op zakelijke gronden tot een afspraak worden gekomen. Als het enige doel is "gebruik maken van de NOW regeling", dan zal dit uiteindelijk ook boetes tot gevolg kunnen hebben. Goed en juist onderbouwen met schriftelijke bescheiden en zakelijke afspraken is dus van belang. Door de Nederlandse orde voor belastingadviseurs zijn hierover ook vragen gesteld op 26 maart 2020.

Vragen over concernregeling bij internationale situaties

Bedrijfsnaam

*

Naam

*

Aantal medewerkers

Bent u tevreden over uw belastingadviseur :

Wilt u een vrijblijvende offerte / advies ontvangen?

Opmerkingen/vragen

Ja, ik ga akkoord met de verwerking van mijn gegevens. Jongbloed Fiscaal Juristen NV mag mij per e-mail info sturen en mijn persoonlijke gegevens gebruiken om mijn interessegebieden vast te stellen zoals hier beschreven, en ik ben me ervan bewust dat ik op elk moment mijn toestemming kan intrekken.

Deel deze pagina

Laatste update op 13-01-2022
Artikel gemaakt op 12-05-2020
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Actueel Coronavirus en belastingen NOW regeling NOW-regeling internationaal concern

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap